torsdag 2. juni 2011

Ny grashoppesongar m.m. 01.06.11

Natta til 1.juni satt årets 23 grashoppesongarhann å song. Tek eg med hofuglane som er sett er totalen no oppe i ikkje mindre enn 28 grashoppesongarar so longt i år.

Nattas nye songar satt å song i Voren på Sandsøya. Dette er faktisk den første gongen eg har hatt grashoppesongar akkurat på den lokaliteten. Men skulle der nokon gong sete ein grashoppesongar å synge so måtte det vere i år. Nettopp fordi flesteparten av dei gode teritoria allereide er opptatt og dermed må dei ta til takke med dei "mindre" gode plassane,

Her er eit bilde som viser årets 23. hannfugl. Samt eit oversiktskart over grashoppesongararne på Støyle, og no i Voren.
Grashoppesongar M, Voren/Sandsøya
Oversikt over grashoppesongarane på Støyle og i Voren etter 1.juni 2011


Vaktel x2, og grashoppesongar x5
Totalt denne natta so song det 5 grashoppesongarar 2 på Voksa og 3 på Sandsøya. Det vart også høyrd 2 syngande vaktelar, 1 på Voksa og 1 på Sandsøya.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar