lørdag 22. oktober 2011

MARKPIPLERKE og HÆRFUGL, Sandsøya 22.10.11

I dag vart det ei tur i felten for første gongen på nokre dagar. Og for ein dag det vart... Før eg rakk å kome meg i bilen kom det nemleg ei stor piplerke med korte blaute spurveliknande lydar, samt nokre korte "tjyp". Lydane stamma frå MR si 2.MARKPIPLERKE!  (Markpiplerka vart i hovudsak bestemt på lyd) Denne sørlege piplerka som vi nærmast oss finn hekkande i Sverige er ein megararitet i MR. Det forrige funnet er faktisk så langt tilbake som til midet på 1960-talet!

Her er eit par linkar som viser eit bilde av ei markpiplerke, samt lyd.
Bilde: http://www.feltornitologene.no/galleri/bilde.htm?iid=1951
Lyd: http://www.xeno-canto.org/76160

Hærfugl
Etter at markpipen var i boks så vart turen lagt til Voksa. Men då slo sjølvsagt dritveiret til. Dermed vart feltsatsinga noko amputert... På veg heim frå Voksa så fikk eg ein telefon frå ein mann på Sandsøya. Han kunne meddele at han hadde sett ein HÆRFUGL på Sandsøya. Dermed vart turen lagt til Voren på Sandsøya der den hadde blitt sett. Og etter å ha gått rundt å sett etter den i nærmare ein halv time kom den endeleg flygande. Etter dette vart den sett flygande ein gong til. Det lukkast desverre ikkje å få tatt bilde av den nydelige fuglen.

Etter dagens to nye artar for min del er eg no oppe i 207 artar på Sandsøya og Voksa!

Her er ein link til eit bilde av ein hærfugl for den som ikkje veit korleis denne nydelige fuglen ser ut.
http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=3472

1 kommentar: