torsdag 24. mai 2012

RAUDSTRUPESONGAR, grashoppesongar og svartkråke m.m. Sandsøya/Voksa 22-24.05.12

Dei siste dagane har det vorte sett og høyrd litt av kvart på øyane. Det har blandt anna blitt observert 1-2 grashoppesongarar, 1 ny åkerrikse og svartkråke for å nemne noko... Men den største gobiten frå desse dagane er definitivt MR sitt 2.funn av RAUDSTRUPESONGAR!! For i dag satt det nemleg ein raudstrupesongarhann og song rett utanfor huset heime på Sandsøya. Fuglen var på trekk og det var ikkje lenge før den for vidare austover på øya. Fuglen blei desverre ikkje sett då fokuset der og då var på å få eit lydopptak av songen til fuglen. Det lykkast eg med, og songen er ein innertidar for "raudstrupen" for å seie det slik! Raudstrupesongaren er ein stor raritet i Norge, t.o.m 2002 var det 54 godkjente funn av arten i Norge. Det blir årleg sett nokre få ind. Slik veiret har vore dei siste dagane så har det blitt sett fleire av akkurat denne arten lenger sør i landet. Raudstrupesongaren er utbreidd i middelhavslanda og i nordvest- Afrika.

Her er lydopptaket med songen til herligheita...

Raudstrupesongar (Også kjøttmeis)


Grashoppesongar(ar)....
Den 22.mai vart det oppdaga ein ny grashoppesongarhann midt på Voksa. Denne songaren var ringlaus. Songaren vart så høyrd syngande natta til den 23., men i natt som var var der ikkje liv. Det var det heller ikkje når eg i dag gikk over å spelte lyd for å sjå om fuglen fortsatt var på plass. Dermed har den truleg fortsett turen nordover i det fine veiret. I natt som var (24.mai) satt der ein hann og song i Våge på Sandsøya. Men når eg skulle ut å dokumentere den i 05-tida i dag tidleg så var den sporlaus borte. Så kanskje var det "Voksa-fuglen" som trekte nordover med eit stopp på Sandsøya?

Her er eit par oversiktskart som viser lokalitetane fuglen(ane) oppholdt seg på.
Her "satt" den på Voksa.
Her "satt" den på Sandsøya.

Og ikkje minst eit par bilder av songaren frå då den vart oppdaga den 22.mai.
Grashoppesongar 2K+ M, Voksa

Grashoppesongar 2K+ M, VoksaDet vart også tatt opp song av fuglen...

Grashoppesongar


Andre små raritetar....
På Voksa har fortsatt åkerriksa som vart oppdaga den 19.mai tilhold. Den vart sist høyrd syngande i dag tidleg. I Våge på Sandsøya vart det i dag tidleg høyrd ei ny åkerrikse syngande kort. Men om dette er ein fugl som er på gjennomreise eller blir værande er umogleg å seie. Seinare på dagen vart øyane si andre svartkråke sett på Bringsvoren på Sandsøya. Det samme vart ei kaie. Ellers så kan eg no nemne at minst ei jordugle fortsatt har tilhold på Voksa. Når eg var sta og tok opp songen til grashoppesongaren så flaug den forbi meg på berre ca.15 meters avstand. I dag var det eit stort innrykk av gulsongarar med minst 6 forskjellige syngande hannar rundt omkring på øyane. Det vart også høyrd minst 4 syngande møllarar.


Her er nokre lydopptak...

Gulsongar

Møllar

Buskskvett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar