torsdag 9. januar 2014

Ein "kvit" start på året...

På denne tida av året er det ikkje så alt for mykje fugl å sjå. Men heldigvis så har vi måsar! Og når det gjeld måsane er det no og utover det virkelig er sjangsar for litt av kvart. Med silde- og torskefisket som om ikkje mange vekene tek til for fullt, kjem det også store antall med måsar som blir tiltrekte av alt avfallet frå fiskeriet. Og med store antall av fugl aukar også sjangsen for å finne gobiten betrakrelig. Dei første dagane av året har fiskeriet allereie tatt seg opp, og det har vore relativt greie antall med måsar å sjå.

Det er alltid like interessant å "ploge" gjennom ei flokk med måsar, for ein veit aldri kva ein vil finne. Riktignok så er det veldig langt mellom dei virkelig store raritetane. Men då kan ein "kose seg" med å lese av merkte måsar, om ikkje anna. Og der er ein del av den merkte sorten der ute... Det er også like interessant å studere fuglane og å sjå den enorme variasjonen denne artsgruppa oppviser.

Så langt i år så er det mest interessante som har blitt observert på Sandshamna på Sandsøya to 1.vinter grønlandsmåsar. På slutten av fjoråret blei det sett ein god del av arten lenger sør langs kysten. Så ein må kunne forvente at det i løpet av vinteren vil dukke opp ein del fleire av denne vestlige kvitmåsen.

Her er nokre bilder av dei to grønlandsmåsane til no i januar. Dei to fuglane er i vidt forskjellige delar av variasjonsspekteret hos 1.vinter grønlandsmåse. Den einen er veldig markert teikna og mørk, medan den andre er lys og lite teikna. Den mørke er også ei soleklar hoe, då sett ut i frå størrelsen på fuglen, medan den lyse er mykje større og muligens ein hann.

Ind. 1
Grønlandsmåse 2K (1.vinter) F, Sandshamna/Sandsøya 8.januar 2014
Ut i frå størrelsen på fuglen er dette ei soleklar hoe.

Grønlandsmåse 2K (1.vinter) F, Sandshamna/Sandsøya 8.januar 2014

Grønlandsmåse 2K (1.vinter) F, Sandshamna/Sandsøya 8.januar 2014

Grønlandsmåse 2K (1.vinter) F, Sandshamna/Sandsøya 8.januar 2014

Grønlandsmåse 2K (1.vinter) F, Sandshamna/Sandsøya 8.januar 2014
 
 

Ind.2
Grønlandsmåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9.januar 2014

Grønlandsmåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9.januar 2014

Grønlandsmåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9.januar 2014
Med ein 2K/1.vinter gråmåse i forgrunnen.

Grønlandsmåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9.januar 2014
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar