mandag 10. november 2014

KASPIMÅSE og sildemåsar på Sandshamna 7-8.11.14

Den siste tida så har så og seie all aktivitet i felt vore retta mot måsar. Det er rett og slett der eg føler at eg har hatt størst sjans. Det er lettare å kome seg ut når ein veit at der nesten kvar dag er ein del måsar å sjå gjennom. Dette i staden for og skulle gå rundt på jorder og i hagar for å leite etter småfuglar, då mest trulig utan å sjå noko som helst spennande. Det blir ein fort lei av...

Tross all satsinga på måsar denne hausten, så har det ikkje vore all verden å snakke om. Av sjeldenheiter og lokale raritetar så er det berre ein 1K polarmåse som eg hadde den 18. oktober som det er verdt å nemne. Men heldigvis så har dette endra seg i løpet av dei siste dagane...

Så satt den endelig der!
I forgårs den 8. november fikk eg endelig skikkelig betalt. Rett før det blei mørkt så kom eg nemlig over ein spennande måse på Sandshamna på Sandsøya. I det eg oppdaga fuglen så satt den med brystet rett i mot. Etter kvart som den starta å snu litt på hovudet så såg eg med ein gong at fuglen hadde eit langt smalt nebb, eit lite pæreforma hovud og eit skikkelig røft ansiktsuttrykk. Vidare så hadde måsen ein smekker kropp og lange bein. Etter å ha fått sett fuglen litt meir frå sida så datt også fleire karakterar på plass. Eg såg då blant anna den tydelige oppreiste kroppsholdninga, men kanskje det viktigaste, eg fikk sett teikningane på armdekkarar og tertiærar. Alle desse karakterane, heilt ned til fjørteikningane stemmer berre med ein art, nemlig KASPIMÅSE!! Dette vart då det 7-8. funnet av arten i Møre og Romsdal. 6-7 av desse har vorte observerte på Sandshamna på Sandsøya. Denne kaspimåsen var ein 2K (2.vinter) fugl, noko som er ei ny aldersklasse for meg. Tidligare så har eg hatt tre 1.vinter fuglar, ein 3.vinter fugl og 1-2 adult innom på hamna.

Kaspimåse 2K (2.vinter), Sandshamna/Sandsøya 8. november 2014

På bildemontasjen over ser du kaspimåsen. Dessverre så hadde eg ikkje med meg speilreflekskameraet mitt for anledninga. Dermed så måtte eg ty til mobilen for å dokumentere måsen. Dette i kombinasjon med at det var så og seie heilt mørkt, gjorde sitt til at bilda er heller dårlige. Likevel så viser denne montasjen karakterane på fuglen greit. Det einaste som ikkje er heilt klassisk med denne måsen er pigmenteringa i brystet, på kroppssidene og litt i buken. Normalt er kaspimåsane i denne aldersklassa ein god del kvitare her. Men det denne fuglen viser ligg greit innanfor variasjonen til arten i denne alderen. Ser du på bilde 5 og 6 i montasjen så ser du tydelig forskjellen i jizzet, samt hovud og nebbforma i forhold til den 1K gråmåsen som står i forgrunnen. På bilde 7 kjem teikningane på rygg-, skulder- og armdekkarar, samt tertiærar godt fram. Det mørke fyllet i armdekkarar og tærtiærar passar perfekt for ein 2.vinter kaspimåse. Vidare så er ikkje dette den mest "avanserte" fuglen. Innslaget av grålige fjør i rygg-, skulder- og armdekkarar er ikkje svært imponerande, men igjen så ligg dette fint innanfor variasjonen hos 2.vinter kaspimåse. Ser ein vidare på bilde 8 så ser ein litt av stjertbandet. Dette er smalt og kontrasterar godt mot den indre delen av stjertfjørene. Hos gråmåsane så er stjertbandet som oftast meir utflytande. Går ein så til bilde 4 der måsen strekker hals, så ser ein tydelig alt ein forbinder med kaspimåse. Den smekre kroppen med eit "oppheva" bryst, dei lange beina, den lange og smale halsen, det vesle pæreforma hovudet med eit lite auge, og sist men ikkje minst det svært lange og smale nebbet utan noko særlig form for gonysvinkel. Alt i alt er dette ein superlekker 2K (2.vinter) kaspimåse.

Sildemåsar...
Dagen før eg kom over kaspien, altså den 7. november, hadde eg noko som er minst like uvanlig som kaspimåse på denne tida av året, nemlig sildemåse. Etter slutten av september og starten på oktober så er det svært, svært uvanlig å sjå sildemåsar. Ja, faktisk så er det vanligare å sjå enten kaspi- eller gulbeinmåsar på denne tida av året. Den 7. november var det ikkje mindre enn to sildemåsar innom og rasta på hamna. Den eine var ein lys 1K-fugl i full juvenil drakt, medan den andre var ein 3.vinter graellsii-type. Under kan du sjå bilder av dei to måsane.

1K (juvenil)
Denne måsen har ei lys underside, lyst bryst, hals og hovud. Dette i kombinasjon med det smale stjertbandet og dei ekstremt lyse undre arm- og handdekkarane m.m, kan muligens tyde på at dette er ein austlig fugl(?). Vidare så er den juvenile fjørdrakta utan noko form for slitasje, noko som vil seie at denne fuglen må ha blitt klekt seint.
Sildemåse 1K (juvenil), Sandshamna/Sandsøya 7. november 2014

Sildemåse 1K (juvenil), Sandshamna/Sandsøya 7. november 2014

Sildemåse 1K (juvenil), Sandshamna/Sandsøya 7. november 2014

Sildemåse 1K (juvenil), Sandshamna/Sandsøya 7. november 2014


3K (3.vinter)
Sildemåse 3K (3.vinter) graellsii-type, Sandshamna/Sandsøya 7. november 2014

Sildemåse 3K (3.vinter) graellsii-type, Sandshamna/Sandsøya 7. november 2014

Sildemåse 3K (3.vinter) graellsii-type, Sandshamna/Sandsøya 7. november 2014

Sildemåse 3K (3.vinter) graellsii-type, Sandshamna/Sandsøya 7. november 2014

1 kommentar:

  1. Hei,
    Jeg skriver for å informere deg om at vi tilbyr personlige lån med 2% rente. Vi kan gi deg lån slik at du kan gjennomføre prosjektene dine eller andre ting du vil gjøre. Kontakt oss direkte via e-post: sduplens@gmail.com
    Beste hilsener

    SvarSlett