torsdag 5. mars 2015

KASPIMÅSE m.m. på Sandsøya og Voksa 01.02-04.03.15

I går den 4. mars fikk eg endelig betalt for måseskodinga i vinter. Etter at eg starta å sjå gjennom måsane på Sandshamna, så tok det mindre enn fem minutt før eg lokaliserte godbiten. Det første eg la merke til på måsen var den oppreiste og elegante holdninga, samt dei lange beina og vingene. Var det virkelig Sandshamna sin sjuande kaspimåse som satt der? Etter å ha fått nokre bilder av fuglen med open vinge, og dermed fått sett teikningar på både over og undersida av vinga, datt alt på plass. Det kombinert med det generelle jizzet, samt hovud- og nebbforma, var det ikkje lenger nokon tvil om at det var Sandsøya sin sjuande KASPIMÅSE som satt der. Måsen var opphoven ved nebbrota på undernebbet. Dette gjorde slik at nebb- og hovudforma ikkje virka like klassisk som den hadde gjort utan dette opphovne partiet. Likevel så kom både forma på hovudet og nebbet godt nok fram til at det ikkje var noko problem å bestemme måsen. Dagens fugl var ein 4K. Både nebbteikning, teikninar på handsvingfjørene og teikningar på dei immature armdekkarane er meget klassiske for kaspi i denne aldersklassa.

Her er nokre bilder av gårsdagen kaspimåse.
Kaspimåse 4K, Sandshamna, Sandsøya 4. mars 2015
Her er kaspimåsen bak til høgre. Dette bildet er tatt berre nokre få sekund
etter at fuglen blei oppdaga.
 
Kaspimåse 4K (3.vinter), Sandshamna, Sandsøya 4. mars 2015
Her står fuglen lengst til høgre på bildet. Legg merke til den oppreiste
holdninga, og også det "høge" brystet som nesten går opp i "haka".
Ser ein også på størrelsen på måsen, så er dette ein svært liten fugl, og
det er ingen tvil om det her må vere snakk om ei hoe.

Kaspimåse 4K (3.vinter), Sandshamna, Sandsøya 4. mars 2015
Måsen har mykje svart "innover" i vinga. Den har antydning til eit svart
band på P4, medan bandet på P5 er breitt og fint. Vidare så kan ein legge
merke til dei lyse tungene som går utover på innfan mot tuppen av dei
ytre handsvingfjørene. Det er akkurat slik ein vil at vingeteikningane
skal vere på ein kaspimåse.
 
Kaspimåse 4K (3.vinter), Sandshamna, Sandsøya 4. mars 2015
Legg merke til den lange grå tunga som strekker seg ut mot tuppen på P10.
Ei slik teikning på P10 er perfekt med tanke på kaspimåse.

Kaspimåse 4K (3.vinter), Sandshamna, Sandsøya 4. mars 2015
Her står kaspimåsen bak midt i bildet. Legg merke til den oppreiste
holdninga til måsen samanlikna med gråmåsane rundt.

Kaspimåse 4K (3.vinter), Sandshamna, Sandsøya 4. mars 2015
Måsen har ein hevelse ved basis på undernebbet. Denne hevelsen gjer slik
at den klassiske nebb- og hovudforma ikkje kjem 100% fram.
Ein ser likevel det vesle mørke auget i det fine og avrunda hovudet. Og nebbet
er relativt langt og smalt, utan utprega gonysvinkel.


Kaspimåse 4K (3.vinter), Sandshamna, Sandsøya 4. mars 2015
I flukt var måsen svært elegant, med ein slak kropp, samt lange og smale
vinger. Her ser ein også tydelig det lange og smale nebbet.


Kaspimåsar finn ein hekkande nærmast oss i Tyskland og Polen. Som eg nemnte over så er dette altså den sjuande gongen eg har hatt denne søraustlige arten innom på Sandshamna på Sandsøya.

Dei seks tidligare observasjonane av arten er fordelt slik.
2010: 2    (2K/1.vinter)
2012: 1    (3K/3.vinter)
2013: 1    (5K+/adult)
2014: 2    (2K/1.vinter + 2K/2.vinter)

Bilder av dei forskjellige kaspimåsane er det mulig å sjå her:
Ind. 1: kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamn, Sandsøya 27. februar 2010
Ind. 2: kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamn, Sandsøya 4. februar 2010
Ind. 3: kaspimåse 3K (3.vinter), Sandshamn, Sandsøya 19. oktober 2012
Ind. 4: kaspimåse 5K+ (adult), Sandshamn, Sandsøya 28.februar 2013
Ind. 5: kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamn, Sandsøya 15. februar 2014
Ind. 6: kaspimåse 2K (2.vinter), Sandshamn, Sandsøya 8. november 2014


Fleire kvitmåsar...
Sidan det siste blogginnlegget eg hadde om måsar den 20. februar, så har det vorte sett tre nye kvitmåsar. Den 28. februar vart det observert ein 4K(+) polarmåse, samt ein 2K grønlandsmåse. Og i forgårs den 3. mars vart det observert ein 5K+ grønlandsmåse. Dermed har eg hatt åtte grønlandsmåsar og tre polarmåsar innom på hamna etter nyttår.

Her er eit par bilder av den subadulte polarmåsen frå den 28. februar.
Polarmåse 4K(+), Sandshamna, Sandsøya 28. februar 2015

Polarmåse 4K(+), Sandshamna, Sandsøya 28. februar 2015
 
 
Vår i lufta...
Den siste tida har det vore antydning til vår i lufta. Fleire trekkfuglar har starta å vende tilbake. Artar som gravand, tjeld og vipe har starta å dukke opp rundt omkring. Den 24. februar kom eg også over eit svartstrupepar i lyngheia i Sandsvågen på Sandsøya. Dette er rekordtidlig. Normalt så dukkar dei ikkje opp i lyngheia før i siste halvdel av mars, til den første veka av april. Bilder eg tok av fuglane viser at det er det samme paret som holdt til og hekka vellukka på den samme lokaliteten i 2014. Den samme dagen kom eg også over ei svartstrupehoe i Hellandsvågane, heilt vest på Sandsøya. Den fuglen er den samme hoa som sist blei sett på den samme staden i slutten av november i fjor. Både ho og paret i Sandsvågen har dermed gjennomført ei vellukka overvintring, for forhåpentligvis så er det verste vinterveret forbi for denne gong.
 
Her har vi paret i Sandsvågen. Den så langt siste observasjonen av fuglane vart gjort den 2. mars.
Svartstrupe 3K+ F, Sandsvågen, Sandsøya 25. februar 2015

Svartstrupe 3K+ M, Sandsvågen, Sandsøya 25. februar 2015
 

Observasjonar ellers...
Av andre "uvanlige" artar som har blitt observert på Sandsøya og Voksa i februar og no i starten på mars, er stillits, kortnebbgås og kaie. Det er også fortsatt ein del dvergdykkarar rundt omkring. For nokre få dagar sidan så talte eg 5-6 ind. på forskjellige lokalitetar rundt omkring på øyane.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar