fredag 12. mars 2010

Sandshamna 11.03.10

Måsen under vart først antatt å vere ein grønlandsmåse av underarten kumlieni. (Hekkar i NV-Kanada). Men etter å ha sett den i felt/studert bilder. I tillegg til tilbakemelding på fuglen, er nok denne måsen snakk om ein hybrid mellom polarmåse og gråmåse. Alderen på fuglen er 5k(4.vinter).

polarmåse x gråmåse hyb. 5K (4.vinter)




















Litt anna fuglenytt frå øyane:
grønlandsmåse 1 3k(2.vinter) (nytt ind!)
gråstrupedykkar 6
horndykkar 3
kongeørn 1 2k

Under er nokre bilder av grønlandsmåsen!
grønlandsmåse 3k (2.vinter)

grønlandsmåse 3K (2.vinter)

grønlandsmåse 3K (2.vinter)





Her er eit videoklipp av grønlandsmåsen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar