torsdag 4. mars 2010

Sandsøya/Voska 03.03.10

I dag var det på tide å sjå over dykkarane og lommane i havområdet mellom øyane. Det resulterte i:

gråstrupedykkar 9
horndykkar 6
islom 3
tjeld 6 (truleg ikkje snakk om overvintrande)

Under kan du sjå eit bilde av ein islom.
(Bildet vart teke 15.januar i år)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar