fredag 5. november 2010

Sandsøya/Voksa 05.11.10

I dag gikk eg nøye over og saumfarte markane på Voksa. Utan det heilt store resultatet. Nokre få sanglerker, viper, samt ein hønsehauk var vel det som var verdt å merke seg. Nei, i dag var det mest gammalt nytt. Toppdykkaren var fortsatt på plass, det same var berganda, og ikkje nok med det. Eg såg også ei kaie på Voksa, dette er truleg den same som eg såg på Sandsøya 20. oktober. Men neste gong vert det forhåpentlegvis noko nytt å sjå........

Her er alle dagens observasjonar!

Voksevegen:
islom 3-4
toppdykkar 1 1K (forts.)
dvergdykkar 4
sjøorre 1
svartand 6+ (F-farga)

Voksa:
kaie 1
vipe 5
heilo 1 (høyrd)
hønsehauk 1 1K F
sanglerke 4+

Sandsøya:
raudstilk 1
bergand 1K F (forts.)
kvinand 1 (F-farga)
sangsvane 8 (6 ad. + 2 1K)


Bilder og videoklipp frå i dag!

islom 2K+
islom 2K+
toppdykkar 1K (stillbilde frå video)
Bergand 1K F (stillbilde frå videoklipp)Islom 1K (1.vinter)Bergand 1K F

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar