fredag 16. desember 2011

Engelskmerka gråmåse...

I dag fikk eg endeleg svar på den engelskmerka gråmåsen som eg såg på Sandshamna den 5.desember. Og som eg trudde så var ikkje denne måsen frå det prosjektet eg har funne måsar av frå før. (North-Thames Gull Group) Denne gongen var det frå måseprosjektet til FERA. FERA er forkortelsen for UK Food and Environment Research Agency. Under kan du sjå bilde av måsen samt lese historia til den.

Gråmåse 10K, Sandshamna 5.des 2011.
Denne måsen er merka med fargering med siffera 1356.
Gråmåsen vart merka på ei søppelfylling i Ashington eit lite stykke nord for Sunderland i nordaust-England. Der vart den merka den 10.mars i 2005. Då som ein nesten 3 år gammal fugl, altså som ein 4K. Dermed er den i dag i sitt 10 kalenderår. (10K) Det vil igjen seie at den er litt over 9 år gammal. Dette var første gongen den vart sett etter at den vart merka!

Her eit oversiktskart.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar