lørdag 21. april 2012

Sandsøya/Voksa 17-20.04.12

Det har dei siste dagane vorte satsa ein del i felten heime på øyane. Det har ikkje resultert i alt for store sjeldenheiter, men heilt fritt for lokale raritetar har det no ikkje vore! Det beste frå desse dagane må nok vere øyane sin 2. og 3.observasjon av fjellvåk. Den eine våken vart sett på Sandsøya, medan den andre vart sett på Voksa. Begge desse observasjonane vart gjort den 18.april. Ellers er det fortsatt minst eit par grønlandsmåsar i området. Det vart nemeleg sett eit eit 3K ind. på Sandshamna den 17. og 19. april, medan det i går vart sett ein 2K fugl på samme plass.

Her er litt fyldigare over kva som vart sett desse dagane.

17.april:
grønlandsmåse 1 3K (Sandshamna/Sandsøya)

18.april:
dvergdykkar 2 (Flatøya)
fjellvåk 1 ptø (Sandsøya) + 1 ptn (Voksa)
skogsnipe 1 høyrd (Vågen/Sandsøya)
jernspurv 1 M sy. (Voren/Sandsøya)
ringtrost 1 M sy. (Hellandsvågane/Sandsøya)
bergirisk ++ (Sandsøya/Voksa)
tornirisk 4 (Våge/Sandsøya) + 1 (Voksa)
snøspurv 1 (Voksa)
lappspurv 3-4 (Voksa)
gransongar 2 MM sy. (Sandsøya) + 1 M sy. (Voksa)

19.april:
dvergdykkar 2 (Voksevegen)
grønlandsmåse 1 3K (Sandshamna/Sandsøya)
jernspurv 1 M sy. (Voksa) + 2 MM sy. (Sandsøya)
ringtrost 1 M sy. (Skarshaugen)

20.april:
dvergdykkar 1 (Voksevegen)
heilo 5 (Voksa)
grønlandsmåse 1 2K (Sandshamna/Sandsøya)

Så til slutt nokre bilder...
Fjellvåk, Sandsøya 18.april

Fjellvåk, Voksa 18.april

Grønlandsmåse 2K, Sandshamna 20.april


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar