torsdag 19. juli 2012

Avleste fargemerka- og fargemerking av måsar...

Den siste tida har det blitt lite "jakting" på sjeldenheiter... Det mest uvanlege eg har komt over heime på øyne er ei kvitkinngås som har slått seg i lag med nokre grågjess på Voksa. Ellers så har fokuset vore på måsar. Då både med tanke på å finne gobitar, men også å finne og samt få lest av fargemerka ind. Det har resultert i to norskmerka gråmåsar og ein engelskmerka svartbak. Utanom dei måsane som eg har avlest har eg frå slutten av juni fått ring- og fargemerka totalt 42 gråmåseungar (pullus) på Sandsøya, samt i Goksøyra på Runde. Og sist men ikkje minst 17 svartbakungar (pullus). I tillegg til desse så har eg sett på berre metallring på 1 sildemåseunge og 2 svartbakungar, då desse var for små til å få påsett fargeringar...

Her er litt om dei fargemerka måsane som har vorte avleste på Sandshamna på Sandsøya dei siste tre vekene.

J3585
Gråmåse 2K med fargeringkode J3585 vart sett rastande på Sandshamna
den 29.juni.
Gråmåsen med fargeringkode J3585 vart merka som ein 1K-fugl den 12.desember i 2011 i Mandal, Vest-Agder. Der holdt den seg i området fram til slutten av april. Etter dette vart den i siste halvdel av juni sett i Bergen, før den 9 dagar seinare den 29.juli då vart sett på Sandshamna. Under kan du lese den fulle historia til måsen!

Dato       Stad                                                       Koordinatar Observatørar Dagar/km/°

12.12 2011 Oksevollen 19, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'45"N 007°27'13"E Jørgensen, Finn -
14.12 2011 Gismerøya, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°00'52"N 007°28'37"E Jørgensen, Finn 2/2/139
21.12 2011 Mandalselva Edgar`s, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'38"N 007°27'22"E Helberg, Morten
Maløya Torland, Klaus 9/0/145
29.12 2011 Mandalselva Skinsnes, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'39"N 007°28'02"E Jørgensen, Finn
Wiblemo-Jørgensen, Gordon 17/1/103
12.01 2012 Mandalselva Malmø, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'30"N 007°27'18"E Johansen, Rolf 31/0/169
02.02 2012 Mandalselva Fiskelaget, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'30"N 007°27'06"E Jørgensen, Finn 52/0/193
13.03 2012 Mandalselva Sentrum, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'33"N 007°27'09"E Johansen, Rolf 92/0/190
06.04 2012 Mandalselva Sentrum, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'33"N 007°27'09"E Helberg, Morten
Nilsson, Anna 116/0/190
07.04 2012 Mandalselva Edgar`s, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'38"N 007°27'22"E Jørgensen, Finn
Wiblemo-Jørgensen, Gordon 117/0/145
24.04 2012 Sjøsanden ved Piren, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'39"N 007°28'02"E Jørgensen, Finn 134/1/103
19.06 2012 Rådalen, Bergen, Hordaland, Norway 60°16'57"N 005°19'14"E Breistøl, Arild 190/279/335
20.06 2012 Rådalen, Bergen, Hordaland, Norway 60°16'57"N 005°19'14"E Breistøl, Arild 191/279/335
29.06 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 200/482/347

 
Her er eit oversiktskart med forflytningane til "J3585".
Avstanden frå der måsen vart merka i Mandal og til
Sandshamna er på 482 km.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  J3113
Denne 2K gråmåsen med fargeringkode J3113 vart sett på Sandshamna
den 4.juli.
Gråmåsehannen med fargeringkode J3113 vart merka som ein 2K-fugl den 5.april i Breiavatnet i Stavanger. Der oppholdt den seg til den siste halvdelen av april. Så vart den som nemnt sett på Sandshamna den 4.juli. Under er den fyldige funnhistoria til fuglen!
 
Dato        Stad                                                   Koordinatar Observatørar  Dagar/km/°

05.04 2012 Breiavatnet, Stavanger, Rogaland, Norway 58°58'07"N 005°44'02"E Mjøs, Alf Tore -
05.04 2012 Breiavatnet, Stavanger, Rogaland, Norway 58°58'07"N 005°44'02"E Breistøl, Arild 0/0/0
12.04 2012 Breiavatnet, Stavanger, Rogaland, Norway 58°58'07"N 005°44'02"E Mjøs, Alf Tore 7/0/0
22.04 2012 Breiavatnet, Stavanger, Rogaland, Norway 58°58'04"N 005°43'57"E Molværsmyr, Sindre 17/0/220
04.07 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 90/365/357

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå der den vart merka i Stavanger og til
Sandshamna er på 365km.

Engelskmerka svartbak
Den samme dagen som "J3113" vart sett på Sandshamna vart det sett ein 5K+(adult) svartbak med det som viste seg å vere ein engelsk fargering. Men eg har fortsatt ikkje fått livshistoria til måsen... Under kan du sjå eit bilde fuglen. Denne stammar frå eit prosjekt som eg ikkje har hatt gjenfunna av frå før.
Svartbak 5K+,  (fargeringkode 3C1B), Sandshamna den 4.juli.
Her er det eg fikk vite om måsen...

Svartbaken vart merka som ein 4K+ fugl den 19.mars i 2011 på ei søppelfylling ved King`s Lynn i Norfolk i England. Dette var det første gjenfunnet etter at den blei merka.

Her er eit oversiktskart.
Avstanden mellom King`s Lynn i Norfolk og Sandshamna
er på ca. 1100 km. 

Ring- og fargemerking av måsar...
I år fikk eg "endeleg" ringmerkingslisens slik at eg kunne ring- og fargemerke måsar. Fokuset så langt har vore på å få merka så mange årsungar av måsar som mulig! Det har som nemnt over blitt totalt ring og fargemerka 62 måseungar. Fordelt på 17 i Goksøyra på Runde, og 45 på og rundt øyne heime. Når det gjeld artar så er det snakk om gråmåse(42 ind.), svartbak(19 ind.) og sildemåse(1 ind.).

Gråmåse pullus, Sandsøya 29.juni 2012
1 av dei totalt 42 gråmåseungane som har blitt ring- og fargemerka.

Svartbak pullus, Marøya 15.juli 2012
1 av dei 17 fargemerka svartbakungane på Sandsøya og Voksa, samt
områda rundt. I tillegg er det også to som har blitt påsett berre metallring.

To eksemplariske svartbakungar etter merking...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar