onsdag 20. mars 2013

KASPIMÅSE, Sandshamna 20.03.13

For nokre få dagar sidan invisterte eg i eit nytt teleskop. Dagen i dag blei brukt ein del til å teste skopet. "Testen" enda i  å prøve å lese av ein metallring på ein gråmåse på alt for langt hold. Etter litt om og men så gikk den i boks. Det nye skopet mitt har 95mm åpning og er dermed svært lyssterkt. Vidare så har det 30-70x forstørrelse noko som er ein stor fordel. For ei slik rekkevidde gjer susen når ringane er alt for små og fuglane er alt for langt vekk, eller fuglar skal arts- og aldersbestemmast på langt hold og under dårlige lysforhold. Etter å ha "leika" meg ei stund med det nye teleskopet auka pulsen betraktelig. For måsen som eg plutseleg satt og såg på gjennom skopet var nemlig ein fullt utfarga KASPIMÅSE. Med kaspimåsen frå februar friskt i minnet såg eg nærmare på individet. Denne kaspien gav ikkje den samme "feelingen" som den forrige. Dagens fugl var nemleg ein god del mindre, og langt i frå så grov som februar-fuglen. Ellers så var beinfargen, nebbteikningar og vingeteikningar forskjellige. Dermed har eg med dagens fugl no hatt utrulige tre kaspimåsar på Sandshamna på Sandsøya på berre eit halvt år! Med dagens fugl har eg då hatt fem kaspimåsar sidan 2010. Dette er dei fem einaste funna av arten i M&R og samtidig dei nordligaste funna av arten i Norge. Dagens måse var ganske klassisk, då sett bort i frå at den ligg i den delen av spekteret med fuglar som har mykje svart i håndsvingfjørene. Slike måsar blir referert til som austlege fuglar, då dei austlege kaspimåsane har meir svart i hånda enn det dei vestlege har. Ei anna problemstilling er ein hybrid kaspimåse x gråmåse. Denne hybriden kan også vise slike vingeteikningar. Men ser ein vekk i frå at denne måsen har mykje svart i hsf. så er det ingenting anna på fuglen som skulle tilseie at det åpenbart er gråmåsegener innablanda her. Men sjølvsagt så må fuglen ha ringar på beina visst ein skal vere heilt sikker! Ellers så vart lyden også høyrd, og den var innertiar for kaspimåse. Den vart ved fleire anledningar "plukka ut" frå dei andre måsane i flukt ved hjelp av lyden. Under dei lengre sekvensane med "roping" viste den også delvis den såkalla "albatross posituren" med vingene ut og bak, og hovudet ca.90 grader heva. Dette skal vere diagnostisk for arten.

Her er nokre bilder av måsen frå i dag.  
Kaspimåse 5K+ (adult), Sandshamna/Sandsøya 20.mars 2013
Her er ei bildemontsje som viser måsen ståande i forskjellige positurar. Legg merke
til den oppreiste kroppsholdninga, den slanke kroppen og den lange halsen. 
Også smal langstrakt bakpart med lang handsvingprojeksjon. Vidare, lite mørkt
auge i lite avrunda hovud, ganske smalt og langt nebb
og relativt lange bein m.m.
Kaspimåse 5K+ (adult), Sandshamna/Sandsøya 20.mars 2013
Når måsen blei sett i flukt kunne ein tydelig sjå dei lange og smale vingene.

Kaspimåse 5K+ (adult), Sandshamna/Sandsøya 20.mars 2013

Kaspimåse 5K+ (adult), Sandshamna/Sandsøya 20.mars 2013
Måsen var ved fleire anledningar svært vokal. Låten samsvara perfekt med
kaspimåse, og ved flerie anledningar vart den "plukka ut" ved hjelp av lyden.

Kaspimåse 5K+ (adult), Sandshamna/Sandsøya 20.mars 2013
Denne måsen ser ved første augekast heilt utfarga ut. Men går ein nærmare
inn og studerer særleg dei store hånddekkarane så ser ein mørk pigmentering
langs fjørskaftet på den nest ytterste dekkaren. Dette kan då indikere at denne
fuglen er ein yngre adult? (5K?), og dette kan muligens forklare noko av mengda
svart i hsf., samt den korte tunga på undersida og det svart båndet mot tuppen
på P10 . Likevel matchar desse vingeteikningane vist på måsar
 frå den austlege delen av utbreielsesområdet.

Kaspimåse 5K+ (adult), Sandshamna/Sandsøya 20.mars 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar