søndag 28. april 2013

Avlesne ring- og fargemerka måsar frå februar t.o.m. april

Sidan slutten av februar har det blitt avlest totalt 8 måsar som ikkje stammar frå min ringmerkingsaktivitet her i området. Det er alltid like interessant å kome over desse merka individa. Å få lest av ein ring er ein fin bonus medan ein ventar på at den virkelige gobiten skal sitte der.

Her er ein av dei mange fiskebåtane på veg inn mellom øyane for å levere fisk på
fiskemottaket på Sandshamna. Og som alltid tiltrekk det seg ein god del måsar.

Avlesne måsar
Her er meir om dei måsane som har blitt observert og avlest på øyane dei siste par månadane. Det er måsar frå både Finland, Danmark og sist men ikkje minst Norge. 

C89PR
Gråmåse 2K, Sandshamna/Sandsøya 19.februar - 28.mars 2013
Gråmåsen C89PR vart først observert på Sandshamna av Sindre Molværsmyr den 19.februar, og den vart sist sett på den samme lokaliteten den 28.mars. Det tok si tid før eg fikk merkedata på denne fuglen, men no er dataene på plass. Måsen vart merka som reirunge (pullus) i nordre del av midt-Finland, nærmare bestemt i Rauna, Lappi (sjå kart). Den vart ringmerka der den 12.juli i 2012. Observasjonane på Sandshamna er dei første som har blitt gjort av denne fuglen etter merking.

Her er eit oversiktskart der ringmerkings- og funnstad er avmerka. 
Avstanden mellom Rauna, Lappi i Finland og Sandshamna er
på ca. 1124 km.


JN845
Gråmåse 2K, Sandshamna/Sandsøya 27.februar 2013
Gråmåsehoa JN845 vart ringmerka som ein 1K-fugl i Tveitevannet i Bergen kommune den 15.september i 2012. Den vart så sett på Sandshamna den 27.februar i år. Dette var den første observasjonen av måsen etter merking. Under finn du eit kart der ringmerkings- og funnstad er merka av.

(Her er det mulig å zoome inn, samt forflytte seg på kartet)
Desse karta er det av ein eller annen grunn berre mulig å sjå i Firefox!


  JN652
Gråmåse 3K, Sandshamna/Sandsøya 4.mars 2013
Gråmåsehannen JN652 vart merka som 1K-fugl i Byparken i Bergen den 30.november i 2011. Etter dette har måsen blitt observert nokre gongar i Hordaland. Fuglen vart avlest der sist i Våge marina i Tysnes kommune den 2.februar i år, før den så vart sett på Sandshamna den 4.mars. Under finn du eit kart der ringmerkings- og funnstadane er merka av. 

(Her er det mulig å zoome inn, samt forflytte seg på kartet)JN694
Gråmåse 5K+(adult), Sandshamna/Sandsøya 5.mars 2013
Gråmåsehannen JN694 vart merka som ein adult fugl (5K+) i Stormark måsekoloni i Fedje kommune den 20.mai i 2012. Observasjonen av fuglen på Sandshamna den 5.mars var den første etter merking. Under finn du eit kart der ringmerkings- og funnstad er merka av. 

(Her er det mulig å zoome inn, samt forflytte seg på kartet)


JM0Z
Gråmåse 5K+(adult), Sandshamna/Sandsøya 5.mars 2013
Gråmåsen JM0Z vart merka som ein 3K+-fugl på Valderøya i Giske kommune den 8.juli i 2007. Dermed er den i dag minst inne i sitt 9. kalendarår. Før årets funn var det berre ein tidligare observasjon av denne måsen etter merking. Den vart nemleg sett på Sandshamna den 16.mars i fjor. I år vart måsen sett den 5.mars, det også på Sandshamna. Under finn du eit kart der ringmerkings- og funnstad er merka av. 

(Her er det mulig å zoome inn, samt forflytte seg på kartet)


JY155
Svartbak 2K, Sandshamna/Sandsøya 4.april 2013
Svartbaken JY155 vart ringmerka som reirunge (pullus) på Hirsholmane i i Nordjylland heilt nord i Danmark. Måsen vart merka der den 28.juni i 2012. Etter merking vart fuglen sett eit par gongar, det også heilt nord i Danmark. Sist den vart sett der var i Hirtshals havn den 6.janaur. Den vart så sett på Sandshamna den 4.april. Avstanden mellom ringmerkingsstaden i Danmark og Sandshamna er på 601 km. Under finn du eit kart der ringmerkings- og funnstadane er merka av. 

(Her er det mulig å zoome inn, samt forflytte seg på kartet) J3906
Gråmåse 3K, Sandshamna/Sandsøya 22-23.april 2013
Gråmåsen J3906 vart merka som ein reirunge (pullus) i Ørdalen i Tromsø kommune i Troms den 7.juli i 2011. Måsen vart så sett på Sandshamna den 22. og 23.april. Desse to observasjonane var dei første av fuglen etter merking. Vidare så vart fuglen sett på nytt i dag (28.mars) av Anders Bjordal, denne gongen i Ålesund. Under finn du eit kart der ringmerkings- og funnstadane er merka av. 

(Her er det mulig å zoome inn, samt forflytte seg på kartet)


337561

Svartbaken med metallring nr. 337561 vart ringmerka som reirunge på Flyøy i Tysnes kommune i Hordaland. Den vart merka der den 17.juli i 2006. Dermed er måsen i dag inne i sitt 8.kaldarår. Tidligare var denne fuglen sett to gongar etter merking. Begge desse funna vart gjort på Sandshamna i august i fjor. I år vart den sett den 25.april på Marøya. Marøya ligg ved Voksevegen mellom Sandsøya og Voksa. Dermed virkar det som om måsen held seg i området. Kanskje hekkar den i nærheita?
Svartbak 8K, Marøya 25.april 2013
Ut i frå generell størrelse, samt relativt lite hovud og nebb er nok denne
fuglen med stor sannsynlegheit ei hoe.
 
 
Merking av måsar...
Den 19.april fikk eg endeleg merka ein del måsar. Eg hadde nemleg ikkje lukkast med fangst av måsar sidan den 15.januar, så det var virkeleg på tide! Den 19.april fikk eg merka totalt 19 måsar. Då fordelt på 6 svartbakar (5 ad. og 1 3K) og 13 gråmåsar (12 ad. og 1 5K). Eitt par dagar etter var eg tilfeldigvis i Gjerdsvika på Gurskøya. Der såg eg igjen ein av dei voksne svartbakane som eg merka på Sandsøya. Den var etablert i par, og hekkar truleg ein stad i området der den blei sett. Avstanden frå der eg merka måsen og til der den blei gjenfunnen var på 4,5 km.

Her er eit bilde av ein av svartbakane som vart merka den 19.april.
Denne har ved eit par anledningar blitt sett på Sandshamna etter at den blei merka.
Den 25.april kasta eg ut litt fiskeavfall på Marøya. Etter ikkje alt for lenge dukka den
også opp der. Dermed tydar alt på at måsen hekkar ein stad på den søraustlege delen av
Sandsøya, eller på eit av skjæra/holmane mellom øyane.

Svartbak 5K+ M, Marøya 25.april 2013
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar