lørdag 15. februar 2014

KASPIMÅSE m.m. på Sandshamna 15.02.14

I dag vart det nok ein tur på hamna for å sjå gjennom måsane. Målet var å finne igjen KASPIMÅSEN frå i går, og å få enda fleire bilder av fuglen. Nesten litt overraskande så var den faktisk fortsatt på plass. Den vart som i går sett for det meste ved fiskemottaket, der den var aktivt næringssøkande. Ellers var det som det har vore dei siste dagane eit enormt antall med måsar. Blant desse var det i motsetning til i går også sett kvitmåsar, då fordelt på
2 2K grønlandsmåsar og 1 2K polarmåse. Alle desse kvitmåsane er fuglar som har vore på plass sidan midten av januar. Ellers vart det ved Voksevegen, mellom Sandsøya og Voksa sett ein 3K sildemåse. Sildemåsen er ei stor sjeldenheit vinterstid, då dei fleste sildemåsane forlet landet, og normalt overvintrar lenger sør i Europa og nord-Afrika. (Dette gjeld dei vestlige underartane graellsii og intermedius)

Sildemåsen (3K/2.vinter) er det mulig å sjå bilde av her: http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/images/swe/birds/2014/large/391087.jpg
http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/images/swe/birds/2014/large/391088.jpg
http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/images/swe/birds/2014/large/391089.jpg

Når det gjeld kaspimåsen så er det ein av dei råaste fuglane eg har sett. Kombinasjonen lite pæreforma hovud, og langt relativt kraftig nebb gir den mildt sagt ein meget røff look. Det er akkurat slik ein vil at ein kaspimåse skal sjå ut!
Her er nokre bilder av "kaspien".
Kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 15.februar 2014
Ut i frå den generelle størrelsen, samt lite og avrunda hovud og ikkje alt for
kraftig nebb, kan det her vere snakk ein hofugl.

Kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 15.februar 2014

Kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 15.februar 2014

Kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 15.februar 2014

Kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 15.februar 2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar