mandag 4. juli 2011

Fargemerka grashoppesongar m.m.

I går kveld, og i natt som var jobba eg og Kjell Mork Soot intenst med å få fargemerka nokre av dei siste tilkomne grashoppesongaran på Sandsøya og Voksa. Totalt greidde vi å få ring- og fargemerka 3 nye, samt at vi hadde kontrollar på 2 av dei som vi har merka før i år! So dermed har eg kontroll på alle songarane bortsett frå 1. Den songaren eg ikkje har kontroll på er av det mindre samarbeidsvillige slaget...

Her er bilder av dei 3 nyaste merka.
XCL: Denne hannen vart oppdaga på N-sida av Voksa 30.juni. (Sjå kart!)
XCM: Denne hannen vart oppdaga 25.juni midt ute på Voksa. (Sjå kart!)
XCN: Denne songaren har vore på plass på Voksa sidan 8.mai.
Men det lykkast oss ikkje å fange den då. Men 24.juni starta den
å synge på nytt. Og i natt som var fikk vi endelig fanga den inn
og sett på den både metall- og fargering.
(Sjå på kartet for å sjå kor henn den held til!)

Kontrallar
Utanom dei 3 "nye" grashoppesongarane som vart merka, hadde vi også 2 kontrollar på eit par "gamle kjenningar". Ein av dei var den eg trudde at muligens kunne vere ein nye songar i Våge. Men det viste seg berre å vere ein av dei vi merka tidligare i år. (Den er merka med XAX)  Den andre kontrollen gjorde vi på songaren vi fanga og merka på Voksa den 25.juni. (Den er merka med XCE) Eg trudde det var snakk om ein ny fugl som satt og song, men det viste det seg at det ikkje var. Den hadde nemelg flytta seg 230 meter mot vest. (Begge kan du sjå på oversiktskarta under!)

Her er dei oppdaterte oversiktskarta.

 Våge/Sandsøya

Evja og Leina/Sandsøya

                                                       Støyle og Voren/Sandsøya                                                        

Voksa nord
                                                                               
                                                                         Voksa sør
                    


Fargemerka sildemåse 
For eit par dagar sidan fikk eg svar frå england ang. den fargemerka sildemåsen som vart funnen ved Rjåneset i Ørsta kommune.

Den vart ring- og fargemerka på Rainham søppelfylling i London 12.mars i 2011. Dette var først gong den vart sett etter at den vart merka.

Sildemåsen vart merka som ein fullt voksen fugl (5K+).
Den er merka med GL3T.

Her er ein link til måsen på den engelske sida! Her blir det oppdatert om det eventuelt skulle bli fleire gjenfunn av måsen seinare. http://www.ntgg.org.uk/map/FA39733

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar