fredag 1. juli 2011

Grashoppesongar nr.35 i 2011 for Sandsøya/Voksa

Det går veldig mykje i grashoppesongarar for tida. Men, men ein må no ta til takke med det ein har. Under kan du lese det siste ny frå dei siste dagane.

Årets 30.hann
I går den 30.juni vart årets 30 grashoppesongarhann for øyane funnen på Voksa. Dermed er totalen no oppe i minimum 35 grashopppesongarar, medrekna dei 5 hoene eg har funne. (Talet på hoer er mykje høgare)

Denne hannen vart funnen på N-sida av Voksa. På ein ganske utypsik plass, med veldig lav vegitasjon, og med nokre spredte rognar. Men i natt som var (1.juli) hadde den flytta seg nokre få timeter til ein meir klassisk lokalitet.

Her er eit bilde av årets 30.hannfugl.
Grashoppesongar M, N-sida av Voksa.
Årets 30. hann på Sandsøya/Voksa i 2011!!!

Her er eit oversiktskart som viser den nordlige delen av Voksa. Den nye grashoppesongaren ser du lengst nord, nesten heilt ned mot fjøra!Muligens fleire nye....
I Våge på Sandsøya er det også ein mulig ny grashoppesongar. Men denne har eg ikkje greidd å få fram å sett om det er ein av våre fargemerka fuglar, eller om det faktisk er ein ny! Det er dermed litt å jobbe med...!! Ellers so har no mange av dei stasjonære grashoppesongarena som har vore på plass sidan starten av mai begynt å synge igjen. Dermed tyder alt på at det er utallige plassar på øyane det er vellykka hekking i år. Og i og med at songarane kom so tidlig i år har dei faktisk tid til eit kull nr. 2.

Gjenfunn av elvesongar
Elvesongaren som holdt seg på Støyle på Sandsøya frå 12.-28.juni vart funnen av Ståle Sætre mellom Lauvstad og Velsvika i Volda kommune natta etter at den forsvann frå Sandsøya. Nemleg den 29.juni. Det er nemleg ingen tvil då lyden fuglen gav frå seg stemte perfekt med lyden av "min" fugl. Dermed trekte den ca. 2,4 mil i eit forferdeleg drittveir. Den song veldig lite aktivt, og trakk truleg vidare rett etter at den blei høyrd. So truleg fikk den nok av det Sunnmørske sommarveiret...;)


Av andre nattsongarar er det berre åkerriksa på Sandsøya, samt nokre få vaktelar å høyre. Begge myrsongarane har vorte stille, so enten er det snakk om hekking eller so har dei berre trekt av øya.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar