torsdag 29. september 2011

Svar på ringmerka sivsongar

Den 9.mai i år holdt Kjell Mork Soot og eg på å ringmerke grashoppesongarar. Og var der sivsongarar i nærleiken vart dei også fanga inn... Dermed fanga vi ein sivsongar i Våge på Sandsøya med ein Belgisk ring!! For nokre få dagar sidan fikk vi svar på fuglen. Sivsongaren var merka som ein årsunge(1K) i Bambrugge i Belgia den 12.august 2010. Distansen frå der den vart ringmerka i Belgia og til Våge på Sandsøya der den vart funnen igjen den 9.mai 2011 er heile 1264 km!

Her er eit kart som viser avstanden.

Og nokre bilder av songaren...
Det er viktig å få notert ned det korrekte ringnummeret...
Sivsongar 2K, Våge/Sandsøya

Fuglenytt frå i dag!
I dag vart øyne sin 4. gulbrynsongar høyrd og sett kort på sørsida av Voksa. Utanom den var det ikkje særleg å sjå eller høyre...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar