lørdag 1. september 2012

Fuglenytt frå Sandsøya/Voksa 29-31.08.12

Dei siste dagane så har det blitt satsa ein del på havfuglskoding. Det utan at det har gitt det heilt store resultatet, desverre. Det har for det meste blitt skåda frå Sandsøya, men i går tok eg meg ein snartur til utan for Ervika på Stadlandet i Sogn og Fjordane for å sjå om der var noko som bevega seg på havet... Det var det desverre ikkje. Det beste som har blitt sett desse dagane er 2 havlirer og 1 adult lysfasa polarjo. Alle då trekkande mot sør utanfor Sandsøya. Ellers så har det vore lite fugl å sjå både på landt og på havet.

Grashoppesongar...
Som eg skreiv i det forrige innlegget så er der grashoppesongarar på Voksa. Både ein voksen fugl og ein årsunge vart sett den 27.august. I går, altså den 31.august så tok eg meg ein kjapp tur på staden der songarane har oppholdt seg. Der var fortsatt den unge grashoppesongaren på plass. Eg fikk også erfart at årsungane faktisk kan virke territorielle slik som dei voksne fuglane. Normalt så er dei berre nyskjerrige på lyd, men så seint på sesongen så viser det seg at dei eldste av årets produksjon faktisk "går på lyd", og også prøvar å synge. Ut i frå oppførselen, og at den faktisk prøvde å synge så må ungfuglen vere ein hann.

Her er eit bilde av songaren frå i går.
Grashoppesongar 1K M, Voksa 31.august.


Svenskmerka gråmåse m.m.
For eit par dagar sidan så fikk eg livshistoria til den svenskmerka gråmåsen som eg såg på Sandshamna på Sandsøya den 22.august. Her er eg det eg fikk vite.

Gråmåse 8K, Sandshama/Sandsøya 22.august.
Gråmåsen med metallring nr. 90A69108 vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 15.juni i 2005 på Skommarrevet i Gävle i Midt-Sverige. Dermed er måsen no litt over 7 år gammal. Dette var det første gjenfunnet etter at den blei merka.

Her er eit oversiktskart der ringmerkings- og funnstaden er avmerka.
Avstanden mellom Skommarrevet i Gävle
og Sandshamna er på 647 km. 

På plass igjen...
Eg kan også nemne at i går vart gråmåsen med metallring nr. FA17168 sett på nytt på Sandshamna. Denne årsungen av gråmåse som blei merka ved Grimstadvatnet på Hareid i Møre og Romsdal i juli vart sett første gongen på hamna den 2.august, og i går nesten ein månad etter så var den på plass igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar