tirsdag 11. desember 2012

Polarmåse, Sandshamna 09.12.12

I føregårs var det veldig mykje måsar å sjå på Sandshamna på Sandsøya. I blandt dei vart hausten og vinterens tredje 1K polarmåse sett. Både i går og i dag har det vore liten eller ingen aktivitet på fiskemottaket på hamna. Dermed har så og seie alle måsane fordufta. Men når aktiviteten tek seg opp igjen utover i veka dukkar nok måsane opp igjen. For utanom måsane så er det desverre ikkje all verden å sjå av fuglar på øyane for tida. Så forhåpentlegvis aukar antallet betydelig innan kort tid. Ellers så vart ein av årsungane av gråmåse som eg ring- og fargemerka på Runde i sommar sett heilt sør i Sogn og Fjordane den samme dagen. Den kan du lese meir om nederst i innlegget...

Her er nokre bilder av den unge polarmåsen. Ut i frå størrelse og grovheit
 i både nebb og hovud må det her være snakk om ein hannfugl.
Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9. desember 2012

Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9. desember 2012

Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9. desember 2012
 


Gjenfunn av "Runde-måse"
Den samme dagen (9.desember) som eg hadde polarmåsen på Sandsøya vart enda ein av gråmåsane som eg merka i Goksøyra på Runde i sommar sett. Denne gongen var det eit gjenfunn i frå Sogn og Fjordane. Under kan du lese meir om gjenfunnet!
J4737
Gråmåse "J4737" vart merka i Goksøyra på Runde den 16.juli i 2012 som ein reirunge (pullus). Den 9.desember i 2012 vart den gjenfunnen i Brekke i Gulen kommune i Sogn og Fjordane, sør for Sognefjorden. Med denne måsen så har då 4 av dei i alt 18 årsungane av gråmåse som vart merka på Runde i år blitt sett i ettertid. 3 i Hordaland og 1 i Sogn og Fjordane.
Her er eit oversiktskart med ringmerking- og funnstad merka av på kartet.
Avstanden mellom Sandshamna og Brekke i Gulen kommune
er på 154 km.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar