onsdag 16. februar 2011

Sandsøya 13-16.02.11

Dei siste dagane har gått til måseskåding, og ikkje mykje anna. Det er nemleg store mengder med måsar som rastar på skjær og holmar ved Voksevegen, og nokre få på Sandshamna.. Det store antallet skyldast at måsane blir tiltrekt av silda, som for øyeblikket er i havet utanfor øyane.


I går var det ein 2K(1.vinter) polarmåse ved Voksevegen, medan det i dag var ein 5K(4.vinter) polarmåse på samme plass.
Polarmåse 5K (4.vinter)
Polarmåse 5K (4.vinter)

Britisk-merka(?) gråmåsar
Ellers så har det blitt sett nokre fargemerak gråmåsar. Ein av desse var merka i Norge (blå ring/ kvit skrift), men eg greidde ikkje å lese av den. I dag fann eg, og leste av to fargemerka gråmåsar. Begge desse har lik ring som dei britiske fargemerka gråmåsane som eg såg på Sandshamna i 2010, men desse fuglane er nye. Eg har sendt mail til merkarane i Essex, England ang. informasjon om måsane, men eg har ikkje fått svar enda!

Eg skal lage eit innlegg om det så snart eg får tilbakemelding.

Gråmåse 5K+(adult), Voksevegen
Gråmåse 5K+(adult), Sandshamna

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar