fredag 6. august 2010

Sandsøya/Voksa 06.08.10

I år ser grashoppesongarae til å dukke opp ein etter ein! I natt/tidleg morgon oppdaga eg 3 nye grashoppesongarar. Dermed er totalen i år på ikkje mindre enn  23 ind.(min.). I natt og dag tidleg satt det nemleg ein ny songar og song på Voksa! Denne songaren var litt spesiell (BILDE NR1/2). Nebbfargen er nemleg lik årsungane, men kan det vekeleg vere ein årsunge som har starta å synge allereie? Eg har i hvert fall ikkje sett ein voksen fugl med ein slik nebbfarge nokon gong! Uansett vart dette då grashoppesongar nr.21. Fann nemleg ut etter å ha studert nærmare på bilder av ein av songarane som vart ringmerka på Sandsøya den 11.juli at det som eg trudde berre var snakk om eit gjennfunn faktisk var snakk eit nytt ind. Dermed var totalen 20 og ikkje 19 fuglar som eg skreiv i forrige innlegg. Etter dette sjekka eg plassen der eg fann 2 ungar for ei veke sidan. Der fann eg då 2 nye fuglar (nr.22. og 23) (BILDE NR 3 og 4). Så det er vel på sin plass og seie at grashoppesongaren har hatt eit bra år på øyane.

Her er eit videoklipp av ein syngande grashoppesongar!Nr. 1
Nr, 2
Nr.3
Nr.4


Her er nokre fleire observasjonar som blei gjort denne dagen.

Nattsongarar:
åkerrikse 2 MM sy. (fortsatt)
grashoppesongar 2 MM sy.

Ellers så var det bra trekk med vadarar.

Voksa:
gluttsnipe 20+
brushane 7
skogsnipe 1+
heilo 3
lappspove 1
myrsnipe 5+
sotsnipe 3+
småspove 1

Sandsøya:
småspove 4
sandlo 7+
lappspove 7
polarsnipe 4 ad
sotsnipe 1 (høyrd)
myrsnipe 1+
lappspove ad F


polarsnipe ad
polarsnipe ad
brushane og tjeld

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar