søndag 1. august 2010

Sandsøya/Voksa 31.07.10

Nok ein dag og nok ein grashoppesongar! Eller rettare sagt 2 nye grashoppesongarar. Denne gongen var det snakk om 2 ungar. Desse to ungane har tilhold på Voksa. På plassen der dei er vart sett, vart det første gongen høyrd ein grashoppesongarhann syngande 7.mai, og den 24.mai vart det første gong sett ei hoe i lag med den. Dette er faktisk ganske så likt med den andre plass på Voksa der det også har vorte sett ungar! (Totalen på øyane i år er no på 17 fuglar. 13 voksne og 4 ungar)

Her er eit par bilder av ungane!
Grashoppesongar 1K

Grashoppesongar 1KAndre obsar denne dagen!

Nattsongarar natt til 31.juli:
Åkerrikse 2 MM sy (forts.)
grashoppesongar 3 MM sy (forts.)

Havfugltelling:
grålire 1 pts + 1 ptn
havlire 1 pts                            

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar