mandag 30. august 2010

Gluttsnipe og tundrasnipe

Dei siste par dagane har det ikkje vore noko uvanleg å rapportere om. Det har vore eit par dagar med litt færre rastande vadarar,  men det har no ikkje vore heilt fritt! Under kan du sjå nokre bilder dei to siste dagane.

Gluttsnipe på flyndrejakt!


Her er nokre bilder av tundrasnipe frå i dag. I dag var det minst 3 forskjellige ind. som rasta på Sandsøya.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar