tirsdag 21. september 2010

Ona 20-21.09.10

Søndag bestemte eg meg for at no var det på tide og ta seg ein tur på Ona. Det var nemleg sett dvergspurv der. Dvergspurven er ikkje ein vanleg fugl på desse kantar. I Norge er den berre påvist hekkande i Finnmark. Fuglane som blir sett på sør-trekken langs kysten om hausten er då fuglar frå Sibir. Det er ikkje kvart år fuglen blir sett i fylket. Det er minst to år sidan det sist vart sett dvergspurv i MR, og då som no på Ona. Ellers vart det sett fleire polarsisikar av underarten hornemanni. Denne kjem då heilt frå grønland, og er dermed svært sjelden i Norge.

Ellers så vart det gjort ei gedigen tabbe!:( Nemlig å ta vierspurv for dvergspurv. Det var nemleg ikkje berre dvergspurv som for rundt på Ona desse to dagane! Det var i hvertfall minst 2 vierspurvar. Den eine holdt til i lag med ein dvergspurv, medan den andre holdt seg mest for seg sjølv. Men dette var som sagt ei tabbe som umogleg kan overgåast...

Her nokre av observasjonane frå Ona: (20-21 september)
dvergspurv 1-2+
vierspurv 2
polarsisik ua. hornemanni 4-5
gulbrynsongar 1
trepiplerke 2
gråflugesnappar 2-3
lappspurv ca.10
snøspurv 3

Bilder frå Ona!

dvergspurv
vierspurv 1K (ind.1)

vierspurv 1K ( ind.2)

polarsisik ua. hornemanni (dokumentasjonsbilde)
 
Solnedgang sett frå Ona-fyr
 
Etter at eg kom heim igjen i 17.00 tida vart det tid til litt skåding på Voksa. Dette resulterte då i ein ekstremt tidleg polarmåse. Måsen er ein årsunge(1K).

Polarmåse 1K

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar