lørdag 18. september 2010

Stadt og Voksa 17-18.09.10

I dag vart det en tur på Voksa for å sjå om det kanskje kunne vere noko spennande å sjå. Det mest spennande i dag kan vel seiast å vere kortnebbgås og kvartbekkasin. Ellers så var det bra med tundralo som rasta på markane.

Dagens obsar frå Voksa!
kortnebbgås 1 1K
dvergsnipe 3 1K
tundrasnipe 2 1K
myrsnipe 9+
brusfugl 8+
heilo 27+
tundralo 5-6+
kvartbekkasin 2 (årets 2. og 3.)

Her er bilder av ei av dvergsnipene og kortnebbgåsa.
Dvergsnipe 1K, Voksa
Kortnebbgås 1K, VoksaStadt

Utsikta frå der eg sat.
Buholmen ser du lengst vekk.

I går vart det ein tur på Stadt for å sjå havfugl. Målet var sjølvsagt å få sett ei sjelden lire eller noko anna snacks. Men det vart ikkje mange lirene for å seie det mildt. Berre ei grålire vart sett trekkande forbi på dei 6,5 timane eg sat og såg utover havet. Men til gjengjeld vart det sett ekstremt mange lommar. Over 1000 totalt. Dette var då i huvudsak smålom, men det vart også sett gulnebblom.
Her er observasjonane som blei gjort mellom 07.24 og 14.48!
ub. smålom/storlom 281 ptS
smålom 723 ptS
gulnebblom 4 ptS
ub.islom/gulnebblom 2 ptS
ringgås 139+ ptS (fordelt på 11 flokkar)
kvitkinngås 3 (i flokk med 5 ringgjess)
svartand 44 ptS
sjøorre 11 ptS
storjo 10 ptS
ub. jo 1 ptS
havhest 5 ptS
grålire 1 ptS

(ptS = på trekk sør)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar