lørdag 4. september 2010

Sandsøya/Voksa 04.09.10

I dag sjekka eg vadarane på Sandsøya, i tillegg til å sjå nøye etter songarar og rikser på Voksa. På vadarfronten var det ikkje så aller verst. Mange lappspover, nokre få dvergsniper og ikkje minst høstens 2. svarthalespove! På Voksa såg eg minst 2 grashoppesongarar. Ein av desse er ny. Dermed minimum 25 forskjellige ind. på øyane i år! Fikk desverre ikkje fotos av denne........

Dagens obsar:

Sandsøya:
lappspove 10+ 1K (Ei av desse vart tatt av Vandrefalk)
svarthalespove 1 1K
gluttsnipe 1-2
skogsnipe 1
dvergsnipe 2-3
myrsnipe 15-20
sandlo 30+

Voksa:
brusfugl 7
grashoppesongar 2 (begge fuglane truleg 1K)
sivsongar 10+ (fleste 1K-fuglar)

Her er nokre bilder av spovene frå i dag!
Lappspove 1K

Lappsover 1K

Svarthalespove 1K

Svarthalespove 1K


  

 


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar