onsdag 27. april 2011

Grashoppesongar x4, Sandsøya/Voksa 27.04.11

Eg vakna i dag tidlig kl.04.30, og tenkte att eg skulle lytt etter grashoppesongaren eg sist høyrde 24.april. For den er berre ca.250 m i frå huset heime, so det er berre å opne soveromsvinduet mitt so høyrer eg om den syng. Og den satt å song. Dermed måtte eg berre sta å få eit lydopptak av fuglen. Og etter å ha tatt opp ein del lyd gikk eg tilbake mot huset, men før eg kom heilt tilbake så satt ein ny grashoppesongarhann å song, denne gongen knappe 100m frå huset. Denne blei fotodokumentert, samt tatt opp lyd av.

Her er eit lydopptak av grashoppesongaren som har vore stasjonær sidan 23.april. Opptaket er frå i dag. Under opptaket er der også eit bilde av fuglen.

Her er eit bilde av grashoppesongarhannen som har vore stasjonær sidan
23.april. Dette bildet blei tatt 24.april

Den første nye for dagen
Her er bilder og lydopptak av den nye fuglen. Denne songaren satt på ein utypisk stad. Det vil seie at den mest truleg akkurat hadde komt i land på øya. Enten så har den forflytta seg vidare på øya eller så har den trekt vidare opp langs kysten.
Grashoppesongar M, Støyle/Sandsøya (ind.nr2)
Grashoppesongar M, Støyle/Sandsøya (ind.nr2)
Grashoppesongar M, Støyle/Sandsøya (ind.nr2)


Her er eit lydopptak av grashoppesongaren over.

Grashoppesongar nr.3 og 4!
Seinare på dagen vart fleire plassar det brukar å vere grashoppesongarar sjekka! Det resulterte i både grashoppesongar nr.3 og 4. En songar på Voksa og en i Våge på Sandsøya. Begge desse vart dokumentert meget godt. Dermed er det vel lov å seie at det har vore ein bra start på grashoppesongaråret 2011:)

Her er bilder av songarane! Desse songarane viser tydleg kor store individuelle forskjeller det er i utsjånad på desse fuglane. Den eine er nesten ustreka, medan den andre er veldig strek og markert!

Grashoppesongar M, Voksa
Grashoppesongar M, Voksa
Grashoppesongar M, Voksa


So den tredje grashoppesongaren på Sandsøya og den fjerde for øyane i år. Denne fuglen satt å song rett etter at sola hadde gått ned. Dermed var lyset veldig dårleg. Men sjølv med ISO 2500 og 3200 blei bilda brukbare.
Grashoppesongar M, Vågen
Grashoppesongar M, Vågen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar