tirsdag 12. april 2011

Sandsøya/Voksa 11-12.04.11

Etter eit par sløve dagar vart det ein skikkeleg tur ut i det fine vårveiret i dag! Ikkje all verden å sjå, men når det er så fint veir som i dag kan ein ikkje klage!

I går vart det berre ein kort tur for å sjå over dei få måsane som var på Sandshamna. Det resulterte i hausten og vinterens 8.polarmåse. Denne gongen ein 2K.

Polarmåse 2K

I dag
I dag vart særleg Voksa sjekka nøye. Under kan du lese observasjonane frå i dag.
dvergdykkar 1 (Marøya)
sangsvane 6 (2 ad.+ 4 2K) (Sandsøya)
svartand 1 F (Voksevegen)
sjøorre 1 F (Voksevegen)
vandrefalk 1 (Voksa)
heilo 19+ (Voksa)
vipe 13+ (Voksa)
sandlo 1 høyrd (Voksa)
kattugle 1 M sy. (Sandsøya)
sanglerke 3 (Voksa)
linerle 6+ (Voksa/Voksevegen)
jernspurv 1 M (Marøya)
svartstrupe 1 M fortsatt (Sandsøya)
måltrost 3+ (Marøya/Voksa)
ringtrost 1 M sy. (Sandsøya)
tornirisk 5-10 (Marøya/Voksa)
lappspurv 13+ (Voksa)


Lappspurv
Når det endeleg var ei rastande lappspurvflokk på Voksa så blei det brukt litt tid på dei for å få nokre brukbare bilder. Men dei var ikkje altfor samarbeidsvillige....! Sjå bilda og høyr lydopptak av spurvane under!
Lappspurv
Lappspurv
Lappspurv


Her er eit opptak der du høyrer alarm- og lokkelydane til lappspurvane frå i dag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar