mandag 4. april 2011

Grashoppesongar

I fjor vart ikkje mindre enn minimum 25 forskjellige grashoppesongarar sett og høyrd på Sandsøya og Voksa. 11 av desse vart ringmerka. So no blir det spennande å sjå når dei kjem attende i slutten av april og starten på mai om nokre av dei har metallring! Eg og Kjell Mork Soot skal fargemerke grashoppesongarar denne våren og sommaren. For då blir det enklare å følge med på korleis fuglane forflyttar seg, uten at ein heile tida må fange inn fuglane for å lese av ringane!

Her er eit lydklipp av ein av grashoppesongarane på Sandsøya i 2010, med ein sivsongar syngande i bakgrunnen.


Her er nokre bilder frå i fjor!
Grashoppesongar M på Voksa 13.mai 2010

Grashoppesongar M på Sandsøya 21.mai 2010

Grashoppesongar M på Voksa 24.mai 2010
Same fugl som på det øverste bildet!
Grashoppesongar M på Voksa 24.juli 2010
Grashoppesongar M på Voksa 24.juli 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar