fredag 1. april 2011

Sandsøya/Voksa 30.03 og 01.04.11

Desse to dagane, altso 30.mars og 1.april har det vorte nokre sikikkelige runder rundt på øyane. Det har ikkje resultert i dei store sjeldenheitene, men nokre små gobitar har det vorte.

30.mars
Det beste frå den 30.mars må nok vere ein adult (5k+) grønlandsmåse. Dette er då muligens same fuglen som vart sett sett 3. og 5. mars.

Grønlandsmåse 5K+/4.vinter eller eldre

Her er ei fyldig oversikt over det andre som vart sett denne dagen:
horndykkar 3 (Havområdet mellom øyane)
gråstrupedykkar 6 (Havområdet mellom øyane)
islom 6 (Havområdet mellom øyane)
sjøorre 4 (Voksevegen)
svartand 2 MM (S-sida av Sandsøya)
havelle 1 M (Voksevegen)
sangsvane 8 (4 2K) (Voksa og Sandsøya)


1.april
Det beste frå i dag er at svartstrupa har komt! I dag satt det nemleg å song ein hann på Sandsøya. Eller så var der fortsatt 2 kortnebbgjess på Voksa. Dette er truleg dei same som vart sett 28.mars.

Kortnebbgås (t.h.) og grågås (t.v.)
2 kortneggjess (t.h.) og grågås (t.v.)
Sangsvane

Her er det andre som vart sett i dag:
dvergdykkar 3 (Voksevegen)
horndykkar 5 (Havområdet mellom øyane)
gråstrupedykkar 7-8 (Havområdet mellom øyane)
ub. horndykkar/gråstrupedykkar 1 (Havområdet mellom øyane)
islom 5+ (Havområdet mellom øyane)
ub. islom/gulnebblom 1 (Havområdet mellom øyane)
sjøorre 4 forts. (Voksevegen)
svartand 3 F+2MM (Voksevegen og S-sida av Sandsøya)
sangsvane 9 (4 2K) (Voksa og Sandsøya)
spurvehauk 1-2 (Sandsøya)
vipe 10+ (Voksa)
lappspurv 1 (Voksa)
fiskemåsen har komt for fullt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar