onsdag 6. april 2011

Sandsøya/Voksa 05-06.04.11

Dei to siste dagane har det vorte sett ein del over øyane. Utan at det har blitt sett all verden. Men som alltid er det eit kvart å sjå.

Her er obsane frå i går og i dag:
sangsvane 7 (4 2K) (Sandsøya)
kortnebbgås 2 fortsatt (Voksa)
tårnfalk 1 (Voksevegen/Voksa)
vandrefalk 1 (Sandsøya)
lappspove 1 (Storeviksanden, Sandsøya)
steinskvett 1 M (årets 1.) (Sandsøya)
svartstrupe 1 M sy. forts. (Sandsøya)
kaie 1 (Sandsøya)


Her er eit lydklipp frå i dag av den syngande svartstrupehannen.

Her er også eit bilde av den stasjonære fuglen.
Svartstrupe M

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar