torsdag 17. november 2011

Sandsøya/Voksa 15. og 17.11.11

Her er litt fuglenytt frå dei siste dagane...

15.november:
Det var ein god del rastande gjess på Voksa denne dagen. Det vil seie 9 kortnebbgjess20-25 tundragjess ua. albifrons, 7 sædgjess ua. rossicus, og eit ukjent antall grågjess. Av andre artar som er verdt å nemne er 1 tartarpiplerke, eit seint funn av sivspurv, og ikkje minst ei flokk med 29 viper! 

På Sandsøya var flokka med kortnebbgjess på 39 ind. som vart sett rastande dagen før fortsatt på plass.

Her er eit bilde av nokre av tundragjessene.
Tundragjess ua. albifrons, Voksa 15.nov.

I dag...
Dagen i dag starta med ei ekstremt sein låvesvale. Den vart sett næringsøkane ved Voksevegen. Ellers så vart Voksa nøye "sjekka". Der var fortsatt alle gjessene, samt nokre nye på plass. I dag vart der 9 sædgjess ua. rossicus, 13 kortnebbgjess, 15-20+ tundragjess ua. albifrons, og fortsatt like mange grågjess. I tillegg til alle gjessene så vart det i dag også sett ein sivspurv, samt at tartarpiplerka som var på plass den 15. fortsatt var på plass i dag.

Eit par bilder frå i dag..
Sædgås ua. rossicus, Voksa.
(Rossicus er underarten av sædgås som vi finn
 på vidder og tundra i NV-Europa og NV-Sibir)
Sædgjess ua. rossicus, Voksa
Tartarpiplerke 1K, Voksa

Fargemerka gråmåse
Etter at eg var ferdig på Voksa så vart måsane på Sandshamna på Sandsøya nøye sjekka. Og i dag var der ein god del av dei... Men desverre ingen sjeldenheiter denne gongen. Derimot vart det sett ein engelskmerka gråmåse med oransje fargering og mørk skrift. Dette er frå det samme proskjetet som eg har funne fleire av frå før! Så no har eg sendt ein mail til dei som ledar prosjektet, og ventar å få svar relativt fort.

Her er eit bilde av måsen.
Gråmåse 6K+ (adult), (merka med fargering ZG6T), Sandshamna

Svar på fargemerka måse
Her er svaret eg fikk!

ZG6T vart merka på Pitsea søppelfylling i Essex den 10.januar 2009. Den vart merka som ein 4K+ fugl. Det vil seie at den minst var inne i sin 3.vinter. Noko som vil seie at den i dag er minst 6K+ (5.vinter eller eldre). Når måsen i dag vart sett på Sandshamna var det første gongen den var sett etter at den vart merka.

Her er ein link til denne måsen på den engelske sida. http://www.ntgg.org.uk/cgi-bin/map.cgi?p=recmap&t=r&r=GC86819

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar