lørdag 22. juni 2013

BUSKSONGAR m.m. 12-22.06.13

Dei siste dagane har det blitt ein del turar i felten... Då har det først og fremst blitt satsa på nattsongarar. Det er rett og slett der eg føler det er mest å hente for tida. For ellers virkar det dessverre ganske daudt. Når det gjeld nattsongarlyttinga har det først og fremst gjaldt Sandsøya og Voksa, men eg har også fått tatt ei lytterunde i ytre Herøy. Blant det nye som har blitt observert sidan det siste blogginnlegget er 3 myrsongarar, 1 grashoppesongar og 1 åkerrikse . Desse vil eg kome tilbake til seinare i innlegget.

Endelig ein gobit!
Men den virkelige gobiten er ingen av artane nemnt over. For natt til den 20.juni steig eg ut av bilen i Våge på Sandsøya. Eit godt stykke unna kunne eg så vidt høyre ein songar med ein veldig repeterande og langsom song. Etter å ha lokalisiert fuglen, og fått høyrd songen betre var det ingen tvil. Det var nemleg Sandsøya og Voksa sin første BUSKSONGAR som satt og song!! Dette har vore ein art som eg virkelig har venta på skulle dukke opp, og det var desto betre når den endelig gjorde det. Songaren var svært aktiv og satt heilt opent i toppen av vegetasjonen og song. Det var rett og slett magisk! Songaren var fortsatt på plass i natt den 22.juni og den song fortsatt veldig aktivt. Denne arten er meget uvanleg her til lands, men det blir gjort ein god del funn av arten årleg. Busksongaren høyrer til lenger aust, det vil seie frå aust-Finland og vidare austover i Asia. Dei seinare åra har arten ekspandert vestover, noko som har resultert i fleire funn her til lands, samt fleire konstaterte hekkefunn. Det første dokumenterte hekkefunnet i Norge, om eg ikkje tek heilt feil, var i Selje kommune på Stadt heilt nord i Sogn og Fjordane i 2005. Når det gjeld antall observasjonar i M&R så ligg det på ein stad på rundt 25 funn.

Busksongaren er den mest fotogene songaren eg har vore borti. Desse bilda er tatt heilt uten bruk av lyd for å lokke den til seg. Den satt nemleg heilt ope i toppen av buskaset og song sjølv om eg satt på 6 meters hold. Betre kan det ikkje bli!

Her er eit lite utvalg av bilder... 
Busksongar 2K+ M, Våge, Sandsøya 20.juni 2013
 
Busksongar 2K+ M, Våge, Sandsøya 20.juni 2013

Busksongar 2K+ M, Våge, Sandsøya 20.juni 2013
 
Busksongar 2K+ M, Våge, Sandsøya 20.juni 2013

Her er også eit lydopptak av songen, samt eit videoklipp av songaren.

Busksongar, Våge, Sandsøya 20.juni 2013


Nok ein grashoppesongar
Den 18.juni satt årets 9. grashoppesongarhann for øyane og song på Voksa. No nokre dagar etter har den slutta å synge, men den er fortsatt på plass. Dermed er det ein stor sjangs for at det faktisk er ei hoe på plass allereie, noko som lovar godt med tanke på hekking. Med denne nye songaren har det då så langt vore fem grashoppesongarar innom på Sandsøya og fire på Voksa dette året. Under kan du sjå eit par oversiktskart der songarane, og forflytningane dei har gjort er teikna inn på karta.

Sandsøya
 
 Voksa


Her er også eit bilde av songar "9" som vart oppdaga den 18.juni.
Grashoppesongar 2K+ M, Voksa 18.juni 2013

På Sandsøya og Voksa er det fleire av dei stasjonære grashoppesongarane som har vore borti å synge så vidt dei siste dagane, så det vil seie at dei fortsatt er på plass. Ellers så vart det som nemnt tidligare ei lytterunde i ytre Herøy. Der fikk eg dekt Myklebustvatnet ved Fosnavåg, Nerlandsøya, Remøya, Leinøya og Runde. Der var fortsatt dei to grashoppesongarane som eg oppdaga, samt ringmerka den 4.juni på plass og song. Songaren i Volsund på Leinøya var på den samme plassen som eg merka den, medan songaren i Sævikane på Remøya hadde flytta seg nøyaktig 300 meter.

Andre nattsongarar...
Av andre nattsongarar så har eg i løpet av den siste veka komt over tre syngande myrsongarar. To av desse på Sandsøya og ein i Kvalsvika på Nerlandsøya. Utanom myrsongarane så vart det den 16. og 17.juni høyrd ei syngande åkerrikse i Kinna på sørsida av Sandsøya. Dermed har det så langt i år vore to åkerrikser innom på øyane. Ei på Voksa og ei på Sandsøya. Det har også blitt høyrd eit par syngande vaktelar på Sandsøya dei siste dagane. Når det gjeld sivsongarar har det den siste tida dukka opp endå fleire. Det vil seie at det så langt i år på Sandsøya og Voksa er ein stad mellom 50-60 syngande sivsongarhannar. Av desse har eg fått ringmerka 41 ind. Dermed er det eit meget bra år for arten.

Her er eit bilde av den eine myrsongaren på Sandsøya. Den blei fanga inn og 
ringmerka den samme dagen som den blei oppdaga.
Myrsongar 2K+ M, Leina, Sandsøya 16.juni 2013

Svartstruper
Den 15.juni fikk eg konstatert at det første svartstrupekullet i Sandsvågen på Sandsøya var på vingene. Det vart totalt sett 3-4 ungar. Foreldra var travelt opptatt med å mate ungane, og aktiviteten på fuglane var stor. Årets hekking utgjer den første vellukka hekkinga av arten på Sandsøya sidan 2010. Med nokre gunstige vinterar framover kan kanskje bestanden sakte med sikkert kome tilbake på det nivået som det var før dei harde vinterane i 2009-2010 og 2010-2011. Før det var det nemleg så mange som 9 par på Sandsøya. Medan det i åra etter maks har vore eit par.

Her er nokre bilde av svartstrupene frå den 15.juni.
Svartstruper, Sandsvågen, Sandsøya 15.juni 2013
Her kjem hannen for å mate ein av ungane.

Svartstrupe M, Sandsvågen, Sandsøya 15.juni 2013

Svartstrupe M, Sandsvågen, Sandsøya 15.juni 2013

 Svartstruper, Sandsvågen, Sandsøya 15.juni 2013

2 kommentarer:

  1. Flotte bilder av busksangeren, og meget interessant lesning!

    Mvh Astrid Kvendbø

    SvarSlett
  2. Takk så mykje for den positive kommentaren! :)

    Mvh

    SvarSlett