lørdag 8. juni 2013

Måsenytt frå april og mai 2013

I løpet av dei par siste månadane har det blitt nokre runder med måseskoding. Det har resultert i 1 norskmerka gråmåse, og heile 8 engelskmerka svartbakar. I tillegg til avlesingane av andre sine fuglar så har eg også hatt nokre fangstrunder. På i alt fire fangstrunder så har eg fått ring- og fargemerka 20 gråmåsar og 21 svartbakar. I tillegg til desse blei det kontroll på ein svartbak, då ein av dei som vart innfanga hadde metallring påsett frå før. Meir om dei merkte fuglane, samt dei avlesne kan du lese meir om nedanfor.

Fargemerkte måsar...
Som nemnt ovanfor så har det blitt avlest ein god del med fargemerkte måsar den siste tida. Her er litt meir om desse!

JN732
Gråmåse 3K, Sandshamna/Sandsøya 7-14.mai 2013
Gråmåsen JN732 vart ringmerka som ein 1K-fugl i Byparken i Bergen den 2.oktober i 2011. Etter dette har den blitt sett utallige gongar i Bergensområdet. Sist den vart sett i Byparken var den 23.april i år. Den vart så sett på Sandshamna på Sandsøya den 7., 13. og 14.mai, altså ikkje mange dagane etter.

Her er eit oversiktskart med ringmerkingsstad og funnstad plotta på kartet.
Avstanden mellom Bypaken og Sandshamna er på 207 km.

Engelskmerka svartbakar
I løpet av mai har eg som nemnt over fått lest av 8 engelskmerkte svartbakar på Sandshamna. Desse merka fuglane er fordelt på tre forskjellige prosjekt. Ein av måsane er merka av Severn Estuary Gull Group, to av dei er merkte av North Thames Gull Group, og heile fem er merkte av Jez Blackburn. Under kan du lese meir om fuglane.

MCM
Svartbak 4K, Sandshamna/Sandsøya 24.mai 2013
Svartbaken MCM vart merka som ein 2K-fugl på Gloucester søppelfylling i sørvest-England den 26.mars i 2011. Den 24.mai i år vart måsen avlest på Sandshamna. Dette var første gongen fuglen blei observert etter merking.

Her er eit oversiktskart der ringmkeringsstaden og funnstaden til MCM er plotta på kartet.
Avstanden mellom  Gloucester og Sandshamna er på 
ca. 1245km.

HK7T og TK2T
Svartbak 5K+, Sandshamna/Sandsøya 16.mai 2013
Svartbak 3K, Sandshamna/Sandsøya 24,mai 2013
Svartbaken HK7T vart ringmerka som ein adult fugl den 13.oktober i 2012 på Pitsea søppelfylling i Essex. Den vart så sett på Sandshamna den 16.mai i år. Dette vart då den første observasjonen av måsen etter merking.

Her er ein link til måsen HK7T på nettsidene til North Thames Gull Group:

Svartbaken TK2T vart ringmerka som ein 1K-fugl den 17.desember i 2011 på Rainham Tip i London. Måsen vart så observert for første gong etter merking på Sandshamna no den 24.mai.

Her er link til måsen TK2T på nettsidene til North Thames Gull Group:


3Z1B 
Svartbak 4K, Sande og Sandshamn/Sandsøya 3-18..mai 2013
Den har skada høgre auget. 
Svartbaken 3Z1B vart ringmerka som ein 3K-fugl på Daneshill søppelfylling i Nottinghamshire i søraust-England. Den 3.mai i år vart fuglen sett på Sande på sørsida av Sandsøya, før han så dukka opp på Sandshamna den 7.mai. Vidare så vart måsen sett den 12., 14. og 18.mai, det også då på Sandshamna. Dette var dei første observasjonane av måsen etter merking.


3A3B
Svartbak 5K, Sandshamna/Sandsøya 13.mai 2013
Svartbaken 3A3B vart ringmerka som ein 3K+ fugl den 27.februar i 2012 det også på Daneshill søppelfylling i Nottinghamshire i søraust-England. Etter ha sett fuglen no så må denne ha blitt merka som ein 4K (3.vinter). Då dei einaste karakterane som peikar mot ein subadult fugl no er dei brunlege små armdekkarane. Når fuglen no vart sett på Sandshamna den 13.mai vart dette den første observasjon etter merking.

 
3C1B
Svartbak 5K+, Sandshamna/Sandsøya 22.mai og 6.juni 2013
Svartbaken 3C1B vart ringmerka som ein adult fugl den 19.mars i 2011 nær Blackborough End, King`s Lynn i Norfolk i sentrale delar av England. Tidligare har den blitt sett på Hanstholm havn i Danmark (30.august 2011). Den vart så sett på Sandshamna i starten på juli i fjor. I år dukka måsen opp den 22.mai. Han vart også observert i føregårs den 6.juni.


3D2B
Svartbak 4K, Sandshamna/Sandsøya 24.mai 2013
Svartbaken 3D2B vart ringmerka som ein 3K-fugl den 20.februar i 2012 på Daneshill søppelfylling i Nottinghamshire i søraust-England. Den 24.mai i år vart fuglen så observert på Sandshamna. Dette var første gongen måsen blei sett etter merking.


3B1B
Svartbak 4K, Sandshamna/Sandsøya 29.mai 2013
Svartbaken 3B1B vart ringmerka som ein 2K-fugl den 19.mars i 2011 nær Blackborough End, King`s Lynn i Norfolk i sentrale delar av England. Den vart så sett lokalt ikkje langt i frå der han blei merka i slutten av oktober i 2011, samt i slutten av januar i år. Den 29.mai dukka den så opp på Sandshamna.

Her er eit kart der ringmerkingsstadane og funnstadane er plotta på kartet. På det nordligaste plottet i England blei 3Z1B, 3A3B og 3D2B merka. På det sørligaste vart 3C1B og 3B1B merka.


Ring- og fargemerking av måsar
I løpet av april, mai og juni har det blitt fire fangstrunder på måsar. Totalt har eg fått merka 42 fuglar, då fordelt på 20 gråmåsar (1 4K+, 2 5K, 17 5K+) og 21 svartbakar (2 2K, 4 3K, 3 4K, 1 5K, 11 5K+).
I tillegg til desse fikk eg som sagt fanga inn ein svartbak med metallring frå før. Den blei opprinnelig merka som pullus (reirunge) i juli i 2003 på Storholmen i Giske kommune i M&R.

Av dei totalt 11 voksne svartbakane som eg har fått merka har eg greidd å lokalisere halvparten dei. To av fuglane som blei merkte den 4.mai er faktisk i par på nordsida av Voksa.

Her er eit bilde av fuglane.
Her er JP987 som er hoa i paret t.h. og JP990 som er hannen t.v.

Heilt til slutt legg eg ut nokre bilder av vingeoversider av svartbak i forskjellige aldersklasser.
Svartbak 2K

Svartbak 3K

Svartbak 4K
 
Svartbak 5K+

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar