søndag 19. februar 2012

Ring- og fargemerka gråmåsar m.m. 17-18.02.12

I går og i føregårs vart det satsa ekstremt hardt i "felten". Og som vanleg på denne tida av året vart det sjølvsagt satsa på måsar. I føregårs (17.februar) var det eit stort antall med måsar å sjå på Sandshamna. Det var nok snakk om nokre tusen fuglar. Noko som soleklart er det største antallet som det har vore å sjå der denne vinteren! I går derimot var det litt færre måsar igjen, men meir enn nok til å "jobbe" med. Om satsinga ikkje har resulterte i sjeldenheiter har det resultert i noko som nesten er like spennande, nemleg fargemerka måsar... Dei kan du lese meir om under!

Ring- og fargemerka gråmåsar
Her er historia til dei merka gråmåsane som eg har avlest dei siste dagane...


Ind.1
Gråmåse 22K (21.vinter), Sandshamna
Eg fikk raskt svar på den ringmerka måsen som eg leste av på hamna den 16.februar. Her er informasjonen eg fikk ang. måsen. Gråmåsen merka med metallring nr. 4158872 vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 22.juni i 1991. Det vil seie at måsen no er inne i sitt 22 kalendarår (22K), som igjen vil seie at måsen til sommaren blir 21 år gammal. Den vart merka på Hovden i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Dette var det første gjenfunnet av måsen etter at den vart ringmerka!
Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Hovden til Sandshamna er på 72 km.
                                                                                                                                                                    

Ind.2
Gråmåse 2K (1.vinter), Sandshamna 17.februar
Fargering nr. JN632.
Måsen merka med fargering JN632 vart sett på Sandshamna i føregårs (17.februar). Denne måsen som no er inne i sin 1.vinter (2K) vart merka som ein 1K den 4.november i 2011 i Byparken i Bergen. Der blei den sett fleire gongar heilt fram til den 7.januar. Etter dette har den ikkje blitt sett før den vart funnen på hamna.

Her er ei fyldig funnhistorie.

Dato        Stad                                          Koordinatar   Observatørar    Dagar/km/°

04.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian -
05.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 1/0/0
12.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Jørgensen, Finn 8/0/0
13.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Jørgensen, Finn
Mjøs, Alf Tore 9/0/0
16.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Jørgensen, Finn 12/0/0
20.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Jørgensen, Finn
Pedersen, Christian 16/0/0
21.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 17/0/0
24.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 20/0/0
28.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 24/0/0
03.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Mjøs, Alf Tore 29/0/0
07.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 33/0/0
08.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 34/0/0
16.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 42/0/0
18.12 2011 Fløen, Store Lungegardsvann, Bergen, Hordaland, Norway 60°22'54"N 005°21'07"E Breistøl, Arild 44/2/127
22.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 48/0/0
23.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 49/0/0
26.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Mjøs, Alf Tore 52/0/0
30.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 56/0/0
31.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Mjøs, Alf Tore 57/0/0
04.01 2012 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild 61/0/0
07.01 2012 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Frøyland, Livar 64/0/0
17.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 105/207/2

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Bergen og til Sandshamna er på 207 km.
                                                                                                                                                                   


Ind.3
Gråmåse 3K (2.vinter), Sandshamna 17.februar
Dette var dagens (17.februar) mest spennande fugl... Denne 3K måsen med fargering nr. J2633 vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 5.juni i 2010 på Hornøya i Finnmark. Etter dette har den blandt anna bllir sett sett heit sør i Danmark.

Her er den komplette historia til måsen.

Dato            Stad                                        Koordinater   Observatører    Dager/km/°

05.06 2010 HORNØYA, Vardø, Finnmark, Norway 70°23'16"N 031°09'21"E Erikstad, Kjell Einar
Kvivesen, Elisabeth -
21.07 2011 Vardø Harbour, Vardø, Finnmark, Norway 70°22'36"N 031°06'45"E Steudtner, Jürgen 411/2/232
28.12 2011 Børsmose Strand, Syddanmark, Denmark 55°40'25"N 008°08'32"E Hansen, Jens Hjerrild 571/1980/225
17.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 622/1443/243

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå der den vart merka på Hornøya
 og til Sandshamna er på 1443 km.
                                                                                                                                                                                  
 Ind.4
Gråmåse 11K (10.vinter), Sandshamna 18.februar
Denne måsen med fargering nr. JCY2 vart sett i går på Sandshamna (18.februar). Måsen vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 10.juni i 2002 på Tjuvholmen i Ringsaker kommune i Hedmark. Dermed er dette den første innlandsmerka fuglen eg har hatt! Etter at den vart merka i 2002 har den blitt sett ein gong på Hamar i 2010.

Her er den komplette historia til fuglen.

Dato        Stad                                                 Koordinatar   Observatørar    Dagar/km/°

10.06 2002 Tjuvholmen, Ringsaker, Hedmark, Norway 60°55'42"N 010°40'55"E Fjeldstad, Dag Leonard
-
30.03 2010 Heggvin avfallsplass, Hamar, Hedmark, Norway 60°51'29"N 011°16'22"E Heggelund, Jan Erik 2850/33/103
18.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 3540/312/300

Her er eit oversiktskart
Avstanden frå Tjuvholmen og til Sandshamna er på 312 km.
                                                                                                                                                                                    
Ind.5
Gråmåse 5K+ (adult), Sandshamna 18.februar
Denne engelskmerka måsen med fargering nr. WM5 vart merka som ein 5K+ (adult) fugl på Pitsea søppelfylling i Essex eit stykke nordaust for London den 20.november i 2010. Måsen høyrer til fargemerkingsprosjektet til North Thames gull group. Dette var det første gjenfunnet av fuglen etter at den blei merka!


Kvitmåsar
I føregårs (17.feb.) vart det sett 3 polarmåsar (2 2K, 1 5K+) på hamna. Minst 2 av "polarane" var nye fuglar. Ellers vart det sett minst 14 grønlandsmåsar (2+ 2K, 8+ 3K, 1 4K, 3+ 5K+). I går (18.feb.) var ein av dei 2K polarmåsane fortsatt på plass, samt at det vart sett ikkje mindre enn minst 19 grønlandsmåsar, truleg var det ein plass mellom 20 og 30 ind. (3 2K, 9+ 3K, 3+ 4K, 2 5K, 2+ 5K+). Utanom alle desse "grønlandsane" så er fortsatt den stasjonære 4K kumlienien på plass!

Her er nokre bilder frå den 17. og 18. februar.
Grønlandsmåse 2K, (1.vinter), Sandshamna

Grønlandsmåse 3K, (2.vinter), Sandshamna

Polarmåse 2K (1.vinter), Sandshamna

Polarmåse 5K+ (adult), Sandshamna


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar