torsdag 29. april 2010

Sandsøya/Voksa 29.04.10

Ikkje alt for mykje spennande den siste veka. Mange låvesvaler har komt og løvsongaren har starta å synge. Det har også komt nokre sandsvaler. Desse holdt til i lag med låvesvalene. Litt nytt frå i dag kan du sjå under.

svartryggerle 1 2k hann
heilo + ind (har vore oppe i ca. 40 ind. dei siste dagane)
sangsvane 2 (ad og 2k)
islom 1
gråstrupedykkar 1
alke 4+
lomvi 1
sidensvans 1
tornirisk 25+ (ca. antall på øyane)

Bilder frå i dag!

Svartryggerle 2K M

Sidensvans

Sangsvane 2K

fredag 23. april 2010

Villgeiter

Geitebukkane var på plass i dag også! Under kan du sjå nokre bilder av dei staselege dyra.


torsdag 22. april 2010

Sandsøya/Voksa 22.04.10

Etter å ha vore sjuk i eit par dagar var det deilig å kome seg ut! Ikkje alt for mykje å sjå, men det var ikkje heilt fritt. Det mest interessante var nokre få låvesvaler ved Voksevegen i tillegg til 5 kortnebbgåser som rasta i lag med grågåsesne på Voksa. Fikk også nokre geitebukkar på fotohold. Bilder av dei kan du sjå under.

Øverst til nederst (kortnebbgås, heipiplerke, geitebukkar)


onsdag 14. april 2010

Sandsøya/Voksa 13-14.04.10

Har vore eit par fine vårdagar. På fuglefronten er det ikkje all verden, men vårens første bombe smeller vel snart? Under kan du lese litt nytt frå dei siste par dagane.

13.04:
sangsvane 2 (1 2k)
islom 1 ad.
låvesvale 1 (årets første)
gråstrupedykker 2
svartryggerle/linerle x svartryggerle hyb. 1

14.04:
låvesvale 1 (muligens same som i går?)
jernspurv 4 M sy.
heilo 2
sandlo 1
islom 1
gråstrupedykker 5-6
måltrost + ind.
svartstrupe 2 MF (same som vart sett 10.april)

Under kan du sjå bilder av svartstrupene!
søndag 11. april 2010

Sandsøya/Voksa og Runde 10.04.10.

I dag vart det tidleg ut fordi eg skulle på Runde seinare på dagen. Eg rakk akkurat  å sjå over øyane. Det resulterte i:

jernspurv 2+ sy
linerle 5-6+
gransongar felire ind. sy.
svartstrype 2 Eit par (årets to første)
sangsvane 1 (2k)  fortsatt på plass

Altså ikkje det heilt store! Men heldigvis skulle eg på Runde. Sidan eg er med og jobbar på sjøfuglprosjektet der ute! Og på Runde var der fullt av liv. Mykje lunde, lomvi, alke, havsule, storjo, krykkje osv. Av litt meir uvanlege saker var der ein svartryggerle x linerle hybrid og ein lappspurv.  Under kan du sjå nokre bilder frå Runde:
Linerle

Svartryggerle x linerle

Lappspurv M

Havørn

Havørn

Havørn

Lunde

Lunde

Lunde


 

torsdag 8. april 2010

Sandsøya/Voksa 08.04.10

Litt fuglenytt frå øyane denne vårdagen.

jernspurv 2 sy.
måltrost 1 sy.
tornirisk 2+
sangsvaner 2 (1 2k)
linerle 1 (mi første i år)
heilo 4
sivspurv 2 (MM)

Her er nokre bilder av den veldig fotogene jernspurven på marøya!


tirsdag 6. april 2010

Sjeldne/uvanlege fuglar 2008-2009.

Ikkje alt for mykje som har skjett på fuglefrontern i det siste. Derfor er det kjekt å sjå tilbake på alle dei sjeldne/uvanlege fuglane som har blitt sett er ut. Og så er det berre å håpe på neste sjeldenheit!:)

Alt kan nesten dukke opp på øyane. Og kanskje rundar vi 200 artar i løpet av året? Dei sjeldnaste fuglane som har blitt observert desse åra (2008-2009) er trelerke (3. og 5. funn for MR), grønlandsmåse, underarten kumlieni (2.funn for MR)  svartglente (2.funn for MR), svartehavsmåse, mongolpiplerke (3.funn for MR) og balearlire. Alle desse er nasjonale sjeldenheiter, visst du ser vekk i frå trelerka. Ellers så kan eg nemne lokale sjeldenheiter. Døme på det er tartarpiplerke (10 funn på øyan), svartkråke (1 funn på øyane), fjellerke (1 funn på øyane), Fjellvåk, vintererle (1 funn på øyane), gulbrynsongar (3 funn på øyane), tornskate (2 funn på øyane), varslar (2 funn på øyane).

Under kan du sjå eit utvalg av bilder frå desse observasjonane!

fjerllerke, Voksa (april 2009)
 klikk på bilda for å sjå dei i fullt format!

Bilda er desverre ikkje av beste kvalitet, men slik blir det ofte når sjeldenheitene dukkar opp. Det viktigaste blir då å dokumentere!fjellvåk, Sandsøya (april 2009)svartehavsmåse, Sandsøya (september 2008)

svartglente, Sandsøya (mai 2008)

svartkråke, Sandsøya (april 2009)

trelerke, Voksa (februar 2008)

varslar, Sandsøya (oktober 2009)

vintererle, Sandsøya (oktober 2009)søndag 4. april 2010

Fuglbilder

Endelig er våren her......! Ikkje mykje spennande å sjå på øyane dei siste dagane, men det er vanskeleg å ikkje ta bilder fordi om!

Under kan du sjå eit par bilder frå dei siste dagane.
Polarmåse 2K
Tjeldar