onsdag 30. november 2011

Polarmåsar og myrhauk, Sandsøya/Voksa 30.11.11

Etter å ha vore bortreist i nokre dagar vart det i dag endeleg ein tur ut for om ikkje anna å sjå over måsane på Sandshamna på Sandsøya.... Det resulterte i vinterens første kvitmåsar. For på hamna rasta det 2-3 1K polarmåsar! Dermed er det ein mykje betre start enn den dårlige kvitmåse vinteren 2010-2011. Etter at eg var ferdig med måseskådinga så skulle eg ut ut å reise. Dermed kjøyrde eg bort på Voksa for å ta ferja. Då kom det flygande ein 1K myrhauk rett forbi bilen. Dette vart då den 5 myrhauken i år på øyane.

Her er eit bilde av ein av polarmåsane.
Polarmåse 1K, Sandshamna/Sandsøya

torsdag 17. november 2011

Sandsøya/Voksa 15. og 17.11.11

Her er litt fuglenytt frå dei siste dagane...

15.november:
Det var ein god del rastande gjess på Voksa denne dagen. Det vil seie 9 kortnebbgjess20-25 tundragjess ua. albifrons, 7 sædgjess ua. rossicus, og eit ukjent antall grågjess. Av andre artar som er verdt å nemne er 1 tartarpiplerke, eit seint funn av sivspurv, og ikkje minst ei flokk med 29 viper! 

På Sandsøya var flokka med kortnebbgjess på 39 ind. som vart sett rastande dagen før fortsatt på plass.

Her er eit bilde av nokre av tundragjessene.
Tundragjess ua. albifrons, Voksa 15.nov.

I dag...
Dagen i dag starta med ei ekstremt sein låvesvale. Den vart sett næringsøkane ved Voksevegen. Ellers så vart Voksa nøye "sjekka". Der var fortsatt alle gjessene, samt nokre nye på plass. I dag vart der 9 sædgjess ua. rossicus, 13 kortnebbgjess, 15-20+ tundragjess ua. albifrons, og fortsatt like mange grågjess. I tillegg til alle gjessene så vart det i dag også sett ein sivspurv, samt at tartarpiplerka som var på plass den 15. fortsatt var på plass i dag.

Eit par bilder frå i dag..
Sædgås ua. rossicus, Voksa.
(Rossicus er underarten av sædgås som vi finn
 på vidder og tundra i NV-Europa og NV-Sibir)
Sædgjess ua. rossicus, Voksa
Tartarpiplerke 1K, Voksa

Fargemerka gråmåse
Etter at eg var ferdig på Voksa så vart måsane på Sandshamna på Sandsøya nøye sjekka. Og i dag var der ein god del av dei... Men desverre ingen sjeldenheiter denne gongen. Derimot vart det sett ein engelskmerka gråmåse med oransje fargering og mørk skrift. Dette er frå det samme proskjetet som eg har funne fleire av frå før! Så no har eg sendt ein mail til dei som ledar prosjektet, og ventar å få svar relativt fort.

Her er eit bilde av måsen.
Gråmåse 6K+ (adult), (merka med fargering ZG6T), Sandshamna

Svar på fargemerka måse
Her er svaret eg fikk!

ZG6T vart merka på Pitsea søppelfylling i Essex den 10.januar 2009. Den vart merka som ein 4K+ fugl. Det vil seie at den minst var inne i sin 3.vinter. Noko som vil seie at den i dag er minst 6K+ (5.vinter eller eldre). Når måsen i dag vart sett på Sandshamna var det første gongen den var sett etter at den vart merka.

Her er ein link til denne måsen på den engelske sida. http://www.ntgg.org.uk/cgi-bin/map.cgi?p=recmap&t=r&r=GC86819

mandag 14. november 2011

SABINEMÅSE og svartraudstjert m.m. Sandsøya 14.11.11

I dag vart det egentleg ikkje satsa så hardt i felten. Eg tok meg første ein roleg tur i fjøra på sørvest-sida av Sandsøya for å sjå om der kunne vere noko spennande der... Men det var det desverre ikkje. Så då vart turen lagt til Sandshamna rett før det vart mørkt for å sjå om det kunne vere noko spennande på måsefronten. Ved første augekast var det verken mange måsar eller noko spennande å sjå..... Men så låg den plutseleg der! Øyane sin første SABINEMÅSE. Denne høgarktiske arten er langt i frå vanleg å sjå, men kvart år går det ein del av dei på trekk sør langs kysten. Då på veg mot der dei skal overvintre, utanfor SV-afrika.
Etter at måsen var "i boks" så vart nok ein ny art for øyane sett, ein svartraudstjert. Dermed fikk eg 2 nye artar på berre 5 min! Den skal bli vanskeleg å slå....

Eg kan også nemne at ei flokk på 39 kortnebbgjess vart sett rastande på Sandsøya.

Her er nokre bilder av måsen.
Sabinemåse 2K+, Sandshamna/Sandsøya
Sabinemåse 2K+, Sandshamna/Sandsøya

Sabinemåse 2K+, Sandshamna/Sandsøya


Eg legg også inn eit lite stemningsbilde av snøspurv i den lave haustsola....
Snøspurv


Jordugle
For eit par dagar sida fikk eg ein telefon frå ein lokal mann på Sandsøya om at det var funnen ei ugle som var skada. Dermed  for eg sta for å sjå kva det dreia seg om. Det viste seg å vere ei jordugle som hadde kjøyrd seg på ein streng/kabel og dermed knekt vinga. Eg tok den då med meg heim igjen for å oppbevare den til dagen etter for å få ein vetreinær til å avlive ugla. Men om natta vart stresset og skadene for alvorlege, og den dauda av seg sjølv!

Her er eit bilde av den nydelige fuglen.
Jordugle 1K (årsunge)

fredag 11. november 2011

Sandsøya/Voksa 10-11.11.11

Den gode hausten fortsetter.... I går vart det satsa i felten på Sandsøya. Og på Sandsøya vart det sett ein myrhauk, den dreiv å jakta nordvest på øya. Etter å ha studert bilda så viste det seg at dette var eit nytt ind. Dermed har det denne hausten våre 4 forskjellige myrhaukar innom på øyane! Etter myrhauken vart det funnen nok ei tartarpiplerke. Denne gongen ikkje på Voksa, men på sørsida av Sandsøya. Dermed er totalen no oppe i  minst 10-13 tartarpiplerker i haust.

Dokumentasjonsbilder frå i går.
Myrhauk 1K, Helland/Sandsøya
Tartarpiplerke 1K, Sande/Sandsøya
Ein noko uvanleg situasjon... Ikkje kvar gong dei set seg slik.


I dag..
I dag vart det satsa på å prøve å fange tartarpiplerker på Voksa. Det lukkast desverre ikkje særleg. Men 2 tartarpiplerker var fortsatt på plass, truleg er det dei same som har våre på plass nokre dagar. I tillegg til tartarpipane så vart det sett 2 sædgjess. Dette var det 4.funnet for øyane.

Her er resten av det som vart sett på Voksa i dag.
kvitkinngås 2
grågås 80+ (flokk)
vipe 12 (flokk)
sanglerke 4+
lappspurv 1
snøspurv 1

onsdag 9. november 2011

Fuglenytt 09.11.11

I dag vart Voksa nøye sjekka for å prøve å finne igjen, og dermed å få betre dokumentasjon av grårsdagens mongolpiplerke. Men den gong ei... I dag var den ikkje å sjå. Det var derimot minst 2 tartarpiplerker, truleg 2 av dei 3 som vart sett i går. Dei virka svært så stasjonære, og sjølv når dei vart skremt opp så kom dei tilbake til det eksakt samme området. Under kan du sjå eit bilde av ei av tartarpiplerkene, samt høyre eit lydopptak.

Tartarpiplerke 1K, Voksa


Tartarpiplerke

Nokre andre observasjonar frå Voksevegen og Voksa i dag.
dvergdykkar 2
kvitkinngås 2 (1 ny)
grågås 80+ (flokk)
vipe 4
sanglerke 4-5+
ub.gran-/furukorsnebb ++
snøspurv 1


Hærfugl...
Eg har heilt gløymt å legge ut at for tre dagar sidan vart ein hærfugl sett i Våge på Sandsøya. Den vart sett av ei lokal dame. Dette er truleg den same hærfuglen som vart sett på Sandsøya den 22.oktober.

tirsdag 8. november 2011

MONGOLPIPLERKE, tartarpiplerke X3 og myrhauk, Voksa 08.11.11

I dag låg alt til rette for ein nydelig dag i felten.. Og gjett om det vart akkurat det! For det var ikkje berre veiret som var nydelig, det var også litt av kvart å sjå på fuglefronten også.

Det heile starta faktisk før eg hadde komt bort på Voksa. Eg stoppa nemleg på Marøya som ligg litt nordaust for Voksa, berre for å lytte etter alt og ingenting. Då høyrde eg dagens første tartarpiplerke, og lyden stamma frå Voksa.... Dermed steig håpet om at den skikkelige gobiten skulle befinne seg akkurat der, nemeleg på Voksa! Så då var det berre å starte med å gå over markane, for å leite etter alle dei potensielle storpiplerkene. Og før eg rakk å kome meg inn på den første marka kom det flygande to veldig vokale tararpiplerker. Etter at eg fann dei to første dukka det også opp ei tartarpiplerke til, og ei stund holdt alle dei tre tartarpipane til ilag. Ein av gongane tartarpipane tok av, kom det plutseleg flygande ei mindre "storpiplerke" med ein god del meir lavmelt, og ikkje så blaut og utdratt lyd som tartarpipane. Den hadde også nokre andre "golydar", nemleg "tjipp-tjipp". Piplerka virka ved første augekast veldig lita, kompakt, tungbuka og kortstjerta. Etter den første korte observasjonen vart den både sett og høyrd to gongar til. Og som ved den første observasjonen av fuglen så var lyd og forma akkurat slik som eg fikk inntrykk av. Dermed var det faktisk snakk om øyane si første sikre MONGOLPIPLERKE som for rundt å flaug på Voksa!!! Mongolpiplerka kjem som namnet tilseier i frå Mongolia og områda rundt. Dette er ein svært sjelden fugl i heile nordvest-Europa, og i Norge er det langt i frå ein årleg gjest. T.o.m. 2002 var det 4 godkjente funn i Norge. Etter dette har det vorte ein del fleire men det er ikkje så alt for mange....

 Her er nokre dårlige dokumentasjonsbilder av mongolpipen.
Mongolpiplerke 1K, Voksa
Mongolpiplerke 1K, Voksa

Mongolpiplerke 1K, Voksa
Her ser du kor kompakt, tungbuka og kortstjerta piplerka er. 

Mongolpiplerke 1K, Voksa
Her ser du kor kompakt, tungbuka og kortstjerta piplerka er.


Lyd 
Visst du spelar av dette vesle klippet på fullt volum og høyrer nøye etter høyrer du "tjipp"-lyden til mongolpipen. Dette er ein lyd som ekskluderar tartarpiplerke, den har nemelg ikkje ein tilsvarande lyd.Myrhauk og båndkorsnebb
Av andre små raritetar så vart ein myrhauk sett ved fleire anledningar jaktande rundt omkring på Voksa. Dette er truleg den same hauken som vart sett på same plassen den 3.november. Utanom hauken vart det sett og høyrd minst 3 båndkorsnebbar.

Her er eit bilde av den jaktande myrhauken samt eit bilde av 2 av tartarpiplerkene.
Myrhauk 1K, Voksa
Tartarpiplerker, Voksa
Med dagens 3 er totalen i år oppe i
9-12 forskjellige tartarpiplerker på Voksa.

mandag 7. november 2011

Sivsongar merka i Portugal....

Den 23.mai i år var eg på ein av dei mange turane rundt på Sandsøya og Voksa for å prøve å kartlegge alle grashoppesongarane. Når eg då var i Våge på Sandsøya kom eg over ein sivsongar med metallring. Og etter å ha holdt på ei god stund med å ta bilder av songaren fikk eg endeleg tilstrekkeleg med bilder slik at det var mogleg å få lest av ringen. Etter å ha studert bilda ei stund viste det seg at sivsongaren hadde ein portugisisk ring. Dermed vart informasjonen sendt over til Stavanger musem, som sendte det vidare til Portugal. Og i dag kom endeleg svaret.....


Sivsongarhannen som du ser på bildet over vart merka i Lagoa De Santo Andre, eit stykke sør for Lisboa den 27.august i 2008 som ein 1K+ fugl. (ein årsunge eller eldre) Det vil seie at når songaren vart funnen i Våge på Sandsøya i år så var den minst inne i sitt 4.kalenderår, altså 4K+.

Innfanga
Eit par dagar etter at eg ved hjelp av bilder i felt leste av ringen vart den også fanga inn for ein dobbelsjekk. Og "sjølvsagt" stemte det eg hadde lest av!:)
Her er eit bilde av den minst 4k+ gamle
sivsongarhannen når den vart innfanga.


Og heilt til slutt eit kart som viser der den vart merka og der vart gjenfunnen. Avastanden frå der den vart merka i Portugal, og "opp" til Våge på Sandsøya er heile 2854 km!Så skal det verte veldig spennande å sjå om den kjem tilbake også neste år.......

torsdag 3. november 2011

Myrhauk, Voksa 03.11.11

I dag vart det nok ein tur ut i det fine veiret. Og i dag også gikk det kjapt med å finne ein "gobit"! Ein ung myrhauk kom nemleg flygande forbi på Voksa i det eg var ute og gikk over dagens første mark. Dette er ikkje meir enn den 4. sikre myrhauken på øyane. Utanom myrhauken vart det høyrd 1-2 båndkorsnebbar, også det på Voksa. Men bortsett frå desse små raritetane virka det egentleg ganske så stilt på fuglefronten...

Her er eit par bilder av myrhauken frå i dag...
Myrhauk 1K, Voksa
Myrhauk vs kråke, Voksa

onsdag 2. november 2011

Musvåk, Voksa 02.11.11

I dag vart det endelig eit brukbart veir for å satse i felten... Med opplett og lite vind låg alt til rette for ein fin feltdag. Og gjett om det starta bra! Eg rakk akkurat å starte på runda rundt på Voksa i det øyane sin 1. musvåk kom og flaug rett over det eg gikk. Musvåken er ein stor raritet i MR, med ca.20 funn totalt i fylket. I Norge er den vanleg på sør- og austlandet.

Med dagens nye art for øyane så er eg no oppe i 208 artar totalt på Sandsøya og Voksa. Dermed går det rette veien...!:)

Her er eit dokumentasjonsbilde av dagens mest eksklusive...
Musvåk 1K, Voksa


Elles så vart det no sett litt av kvart. Så her er resten av dagens observasjonar.

Voksa/Voksevegen
grågås 80+ (flokk)
kvitkinngås 1
sjøorre 1 F-farga
ub. lom 1 (overflyg ved Voksevegen)
islom 1 1K
horndykkar 1
gråstrupedykkar 1
flaggspett 1
sanglerke 11+
dompap 1+ (høyrd)
gran- og furukorsnebb ++ (høyrd/sett)
sivspurv 1 (høyrd)

Sandsøya
spurvehauk 1
sangsvane 2 ad. forts