lørdag 25. februar 2012

Kva kan ein forvente for grashoppesongarsesongen 2012...?

Dei to siste vårane og sommrane har det sikkert som mange har fått med seg vore store antall med grashoppesongarar på Sandsøya og Voksa.... Det starta med at det våren og sommaren 2010 vart observert 15 hannfuglar. Går ein då vidare og oppsummerar fjoråret, altså 2011 så kan ein mildt sagt seie at det var ei god auke.... For i løpet av sesongen var det innom ikkje mindre enn 34 forskjellige hannfuglar på øyane. Dermed auka det frå 15 hannfuglar i 2010 til 34 i 2011. Det vil seie at det auke med godt over det dobbelte!! Så kva skal ein då håpe for årets sesong? Var det ei reell auke, eller var det berre eit eingongstillfelle? Heldigvis er det ikkje så alt for lenge til vi får svaret. For med dei rette veir- og vindforholda så kan nok den første grashoppesongaren vere på plass allereide rundt den 20.april. Men då må det klaffe optimalt. Det vanlege er at songarane så langt nord ikkje dukkar opp før dei siste par dagane av april, og er det ugunstige forhold så dukkar ikkje dei første opp før den første veka av mai har gått! Ein ting er sikkert, tida vil vise... Forhåpentlegvis vil dei første dukke opp ekstremt tidleg. Det er i hvertfall mitt ønske!

Her er linkar til oppsummeringa av grashoppesongarsesongen 2010 og 2011.
2010: http://ingarsfuglebilder.blogspot.com/2010/10/grashoppesongarar-pa-sandsya-og-voksa.html
2011: http://ingarsfuglebilder.blogspot.com/2011/09/grashoppesongaroversikt-for-sandsya-og.html

Og for å friske opp korleis desse nydlige skapningane faktisk ser ut, så legg eg inn nokre bilder frå 2011.
MR sin tidlegaste registrerte grashoppesongar gjennom tidene.
Denne satt nemleg og song på Sandsøya så tidleg som den 23.april!
Ein grashoppesongar i sitt rette miljø...
Denne grashoppesongaren kom attende for det andre året på rad, då den
vart funnen på den eksat samme plasse i 2011 som der den vart ringmerka
på i 2010. No har denne i lag med 31 andre grashoppesongarar i løpeat av
dei to siste åra fått påsett metallring og fargering, eller berre metallring.
Så no skal det bli spennande å sjå kor mange av desse som
dukkar opp i 2012.....
Portrett av grashoppesongar på Voksa tidleg i mai.
Grashoppesongarane lever eit liv så og seie uten unntak på bakken, der dei
pilar rundt som mus. Unntaket er når dei syng å skal trekke til seg ei hoe.
Då set dei ofte heilt opent på eit grasstråd eller i ei busk. Dei vil
nemleg opp slik at den karakteristiske songen breir seg vidt utover.

torsdag 23. februar 2012

Fargemerka gråmåse frå Mjøsa... 23.02.12

For ente gong denne vinteren så vart måsane på Sandshamna nøye sjekka. Resultatet frå i dag vart minst
10 grønlandsmåsar, derav 1 2K, 6+ 3K, 1 4K, 2+ 5K+. Men dagens mest spennande måse var ein adult fargemerka gråmåse! Denne måsen vart nemleg den andre fargemerka fuglen som opprinneleg kjem frå området ved Mjøsa. Den forrige fargemerka måsen som stamma frå Mjøsaområdet kan du sjå i det forrige innlegget. Under kan du lese livshistoria til dagens fugl.

Grmåse 10K (9.vinter), Sandshamna
Her er bildet rortert slik at det berre er å lese koda på fargeringen frå
venstre mot høgre. Koda er veldig utydeleg, men på ringen står det J7A8.
Gråmåsen med fargeringkode J7A8 vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 16.juni i 2003 på Biri i Gjøvik kommune i Oppland. Det vil då seie at måsen i dag er 10K. Som igjen vil seie at til sommaren blir den 9 år gammal. Etter at måsen vart merka i 2003 hadde den ikkje blitt sett før i dag!

Dato            Sted                                                    Koordinater          Observatører       Dager/km/°

16.06 2003 Fluren, Biri, Gjøvik, Opland, Norway 60°58'23"N 010°36'31"E Fjeldstad, Dag Leonard -
23.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 3174/306/299Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Biri og til Sandshamna er på 306 km.

søndag 19. februar 2012

Ring- og fargemerka gråmåsar m.m. 17-18.02.12

I går og i føregårs vart det satsa ekstremt hardt i "felten". Og som vanleg på denne tida av året vart det sjølvsagt satsa på måsar. I føregårs (17.februar) var det eit stort antall med måsar å sjå på Sandshamna. Det var nok snakk om nokre tusen fuglar. Noko som soleklart er det største antallet som det har vore å sjå der denne vinteren! I går derimot var det litt færre måsar igjen, men meir enn nok til å "jobbe" med. Om satsinga ikkje har resulterte i sjeldenheiter har det resultert i noko som nesten er like spennande, nemleg fargemerka måsar... Dei kan du lese meir om under!

Ring- og fargemerka gråmåsar
Her er historia til dei merka gråmåsane som eg har avlest dei siste dagane...


Ind.1
Gråmåse 22K (21.vinter), Sandshamna
Eg fikk raskt svar på den ringmerka måsen som eg leste av på hamna den 16.februar. Her er informasjonen eg fikk ang. måsen. Gråmåsen merka med metallring nr. 4158872 vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 22.juni i 1991. Det vil seie at måsen no er inne i sitt 22 kalendarår (22K), som igjen vil seie at måsen til sommaren blir 21 år gammal. Den vart merka på Hovden i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Dette var det første gjenfunnet av måsen etter at den vart ringmerka!
Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Hovden til Sandshamna er på 72 km.
                                                                                                                                                                    

Ind.2
Gråmåse 2K (1.vinter), Sandshamna 17.februar
Fargering nr. JN632.
Måsen merka med fargering JN632 vart sett på Sandshamna i føregårs (17.februar). Denne måsen som no er inne i sin 1.vinter (2K) vart merka som ein 1K den 4.november i 2011 i Byparken i Bergen. Der blei den sett fleire gongar heilt fram til den 7.januar. Etter dette har den ikkje blitt sett før den vart funnen på hamna.

Her er ei fyldig funnhistorie.

Dato        Stad                                          Koordinatar   Observatørar    Dagar/km/°

04.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian -
05.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 1/0/0
12.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Jørgensen, Finn 8/0/0
13.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Jørgensen, Finn
Mjøs, Alf Tore 9/0/0
16.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Jørgensen, Finn 12/0/0
20.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Jørgensen, Finn
Pedersen, Christian 16/0/0
21.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 17/0/0
24.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 20/0/0
28.11 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 24/0/0
03.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Mjøs, Alf Tore 29/0/0
07.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 33/0/0
08.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 34/0/0
16.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 42/0/0
18.12 2011 Fløen, Store Lungegardsvann, Bergen, Hordaland, Norway 60°22'54"N 005°21'07"E Breistøl, Arild 44/2/127
22.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 48/0/0
23.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 49/0/0
26.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Mjøs, Alf Tore 52/0/0
30.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 56/0/0
31.12 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Mjøs, Alf Tore 57/0/0
04.01 2012 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild 61/0/0
07.01 2012 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Frøyland, Livar 64/0/0
17.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 105/207/2

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Bergen og til Sandshamna er på 207 km.
                                                                                                                                                                   


Ind.3
Gråmåse 3K (2.vinter), Sandshamna 17.februar
Dette var dagens (17.februar) mest spennande fugl... Denne 3K måsen med fargering nr. J2633 vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 5.juni i 2010 på Hornøya i Finnmark. Etter dette har den blandt anna bllir sett sett heit sør i Danmark.

Her er den komplette historia til måsen.

Dato            Stad                                        Koordinater   Observatører    Dager/km/°

05.06 2010 HORNØYA, Vardø, Finnmark, Norway 70°23'16"N 031°09'21"E Erikstad, Kjell Einar
Kvivesen, Elisabeth -
21.07 2011 Vardø Harbour, Vardø, Finnmark, Norway 70°22'36"N 031°06'45"E Steudtner, Jürgen 411/2/232
28.12 2011 Børsmose Strand, Syddanmark, Denmark 55°40'25"N 008°08'32"E Hansen, Jens Hjerrild 571/1980/225
17.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 622/1443/243

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå der den vart merka på Hornøya
 og til Sandshamna er på 1443 km.
                                                                                                                                                                                  
 Ind.4
Gråmåse 11K (10.vinter), Sandshamna 18.februar
Denne måsen med fargering nr. JCY2 vart sett i går på Sandshamna (18.februar). Måsen vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 10.juni i 2002 på Tjuvholmen i Ringsaker kommune i Hedmark. Dermed er dette den første innlandsmerka fuglen eg har hatt! Etter at den vart merka i 2002 har den blitt sett ein gong på Hamar i 2010.

Her er den komplette historia til fuglen.

Dato        Stad                                                 Koordinatar   Observatørar    Dagar/km/°

10.06 2002 Tjuvholmen, Ringsaker, Hedmark, Norway 60°55'42"N 010°40'55"E Fjeldstad, Dag Leonard
-
30.03 2010 Heggvin avfallsplass, Hamar, Hedmark, Norway 60°51'29"N 011°16'22"E Heggelund, Jan Erik 2850/33/103
18.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 3540/312/300

Her er eit oversiktskart
Avstanden frå Tjuvholmen og til Sandshamna er på 312 km.
                                                                                                                                                                                    
Ind.5
Gråmåse 5K+ (adult), Sandshamna 18.februar
Denne engelskmerka måsen med fargering nr. WM5 vart merka som ein 5K+ (adult) fugl på Pitsea søppelfylling i Essex eit stykke nordaust for London den 20.november i 2010. Måsen høyrer til fargemerkingsprosjektet til North Thames gull group. Dette var det første gjenfunnet av fuglen etter at den blei merka!


Kvitmåsar
I føregårs (17.feb.) vart det sett 3 polarmåsar (2 2K, 1 5K+) på hamna. Minst 2 av "polarane" var nye fuglar. Ellers vart det sett minst 14 grønlandsmåsar (2+ 2K, 8+ 3K, 1 4K, 3+ 5K+). I går (18.feb.) var ein av dei 2K polarmåsane fortsatt på plass, samt at det vart sett ikkje mindre enn minst 19 grønlandsmåsar, truleg var det ein plass mellom 20 og 30 ind. (3 2K, 9+ 3K, 3+ 4K, 2 5K, 2+ 5K+). Utanom alle desse "grønlandsane" så er fortsatt den stasjonære 4K kumlienien på plass!

Her er nokre bilder frå den 17. og 18. februar.
Grønlandsmåse 2K, (1.vinter), Sandshamna

Grønlandsmåse 3K, (2.vinter), Sandshamna

Polarmåse 2K (1.vinter), Sandshamna

Polarmåse 5K+ (adult), Sandshamna


torsdag 16. februar 2012

Sandshamna 16.02.12

I dag vart det nok ein gong "jobba" med måsane på Sandshamna. For ein må bruke denne tida då det virkeleg er mykje måsar i sving for å få sett over flest mogleg, samt å opparbeide seg eit bra bildearkiv på artane. I dag var det som i går ikkje det heilt store antallet med fuglar på hamna, men sjølvsagt er det alltid noko å jobbe med.... Det vart satsa ein del på foto, då lysforholda var relativt bra ei stund. I tillegg til å ta bilder vart det sjølvsagt sett godt gjennom måsane. Det resulterte i at eg endeleg lukkast med å få avlest min første ringmerka gråmåse...Denne kan du lese og sjå meir om nederst i innlegget.

Avlesing av ringmerka gråmåse
I dag lukkast eg å lese av ein ringmerka 5K+ (adult) gråmåse. Ringnummeret er oversendt til Stavanger museum, og det tek forhåpentlegvis ikkje alt for lenge før eg får svar med heile historia til fugen.

Her er eit bilde av måsen.
Gråmåse 5K+ (adult), Sandshamna
Merka med metallring. (nr. 4158872


Dagens kvitmåsar på Sandshamna...
I dag vart det sett minst 10-11 grønlandsmåsar derav 1-2 2K, 5+ 3K, 2+ 4K, 1 4K+. I tillegg vart også den stasjonære 4K kumlienien som har vore på plass sidan den 3.februar sett! Under kan du sjå eit lite utvalg av bilder frå i dag.

Grønlandsmåse 2K (1.vinter), Sandshamna

Grønlandsmåse 4K (3.vinter), Sandshamna
Grønlandsmåse (mulig kumlieni) 4K+ (3.vinter eller eldre), Sandshamna
Eit ind. med ei noko spesiell hovudform. Dette er den samme fuglen som
den moglege 5K kumlienien frå i går

Grønlandsmåse (mulig kumlieni) 4K+ (3.vinter) eller eldre, Sandshamna

Grønlandsmåse (mulig kumlieni) 4K+ (3.vinter) eller eldre, Sandshamna

onsdag 15. februar 2012

Engelskmerka gråmåsar...

Den 30.januar og den 7.februar såg eg eit par fargemerka gråmåsar frå England på Sandshamna. I dag fikk eg endeleg svar på måsane! Begge måsane høyrer som tidlegare nemnt til fargemerkingsprosjekta til FERA (UK Food and Environment Research Agency). Akkurat desse to måsane vart faktisk merka på dem eksakt samme dagen... Det var den 21.januar i 2004. Begge vart merka på Gerrards Cross søppeøfylling i Buckinghamshire rett vest for London. Dei vart merka for å følge med på korleis måsane forflytta seg i vest-London. Måsen som eg såg på Sandshamna den 30.januar merka med fargering 1660 vart fargemerka som ein 5K+ (adult) fugl. Det vil seie at den i dag er minst 13K+ (minst inne i sin 12.vinter). Måsen merka med fargering 0913 som eg såg den 7.februar vart merka som ein 2K (1.vinter) fugl. Det vil då seie at den i dag er 9K (8.vinter). For begge desse måsane var dette første gongen dei vart sett etter at dei blei merka i 2004!

Her er begge måsane avbilda.

1660
Gråmåse 13K+ (12.vinter eller eldre), Sandshamna 30.januar 2012

 0913

Gråmåse 9K (8.vinter), Sandshamna 7.februar 2012

Og til slutt eit oversiktskart.
Avstanden frå der den vart merka og "opp" til Sandshamna er på 1241 km.

Grønlandsmåsar, Sandshamna 14-15.02.12

Dei siste to dagane har eg også brukt ein del tid til å sjå gjennom måsane på Sandshamna. I går var der veldig mykje måsar å sjå, men veiret var heilt forferdeleg for å seie det mildt. Dermed vart det vanskeleg å få sett heilt nøye over "gjengen", i og med at det var umogleg å bruke teleskop i den sterke vinden! Alt i alt så vart det i går sett 2-3 polarmåsar (1-2 2K, 4K), 10-11+ grønlandsmåsar (1-2 2K, 4+ 3K, 3+ 4K, 1 5K, 1+ 5K+) og sist men ikkje minst så var fortsatt den 4K kumlienien på plass.

Under kan du sjå nokre bilder frå i går!
Grønlandsmåse 4K (3.vinter), Sandshamna
Ein av dei minimim 3 4K-fuglane som vart sett i går.
 
Grønlandsmåse 5K (4..vinter), Sandshamna
Ved første augekast ser denne heilt utfarga ut... Men ser ein nærmare etter
så ser ein tydeleg at det er eit brunleg innslag på nokre av dei undre stjert-
dekkarane, samt at når fuglen vart sett i flukt så kunne ein tydeleg sjå brun-
smussing på særleg dei små handdekkarane. Så dermed er ikkje fuglen
heilt utfarga likevel, men derimot i den aller siste "fasen" i utfarginga. Dei
fleste grønlandsmåsane i denne alderen er utfarga, men på nokre så heng
det igjen litt ungfuglkarakterar også som 5K (4.vinter).

Grønlandsmåse 5K+ (adult), Sandshamna
I dag
I dag var det mykje ferre måsar å sjå.... Dette skuldast at aktiviteten var på fiskefelta utanfor øyane og ikkje på hamna. For etter ein dag utan moglegheiter for å fiske i går var det perfekt fiskeveir i dag! Men sjølv om antallet med måsar var lite var det fortsatt litt av kvart å sjå. Totalt vart det i dag sett 8+ grønlandsmåsar (1 2K, 5+ 3K,  1 4K, 1 5K+). I tillegg til desse grønlandsmåsane så vart det også sett ein ny mogleg 5K kumlieni!

Her er nokre bilder frå i dag.

Grønlandsmåse 3K (2.vinter), Sandshamna

Grønlandsmåse 3K (2.vinter), Sandshamna

Grønlandsmåse 4K (3.vinter), Sandshamna

Grønlandsmåse ua. kumlieni? 4K+ (3..vinter eller eldre), Sandshamna)
Eit lite teikna individ. Det går ann å så vidt sjå kontrasten på dei ytre, i
forhold til dei indre handsvingfjørene. Dette kan då tyde på at det er ein 
lite markert teikna kumlieni(?). 

Grønlandsmåse ua. kumlieni? 4K+ (3.vinter eller eldre), Sandshamna
Denne måsen er aldersbestemt til ein 5K og ikkje adult (5K+) fordi den har
nokre dekkarar på vinga med brunt smuss i, samt at det fortsatt er litt svart
i gonysflekken og også antydning til mørkt på overnebbet. Nebbteikninga
kjem tydeleg fram på dette bildet. Ellers så er den heilt utfarga i buk og
bryst. Dekkarane på undersida av vingene virkar også heilt utfarga,
det samme gjer stjerten.

Grønlandsmåse ua. kumlieni? 4K (3.vinter eller eldre)
Her kan ein så vidt sjå "J-teikninga" på dei den nest ytterste og 3.ytterste
handsvingfjøra. Det vil seie at dei har "mørkt" utfan heilt mot tuppen av
fjørene, med "mørk" tupp. Dette skapar då ei "J-teikning".  
Alt i alt kan dette då tyde på att dette er ein lite markert og
lyst teikna kumlieni(?).

mandag 13. februar 2012

Fargemerka gråmåsar m.m. 13.02.12

Silde- og torskefisket utanfor øyane har virkeleg trekt til seg mykje måsar. For i dag var det som det har vore dei siste dagane, nemleg fullt av måsar. Både på Sandshamna, ved Voksevegen og på Voksa. Etter å ga brukt heile ettermiddagen på å sjå gjennom flest mogleg av dei vart resultatet dette: 8-9+ grønlandsmåsar (1-2 2k, 4+ 3K,
1 4K, 2+ 5K+) på Sandshamna, 1 grønlandsmåse (5K+) på Voksa, 1 polarmåse (2K) ved Voksevegen og 1 polarmåse (4K) på Sandshamna. I tillegg til desse var kumlienien (4K) fortsatt på plass på Sandshamna.

Her er eit par bilder av begge polarmåsane.
Polarmåse 2K (1.vinter), Voksevegen

Polarmåse 4K (3.vinter), Sandshamna
Truleg den samme fuglen som vart sett den 4.februar

Fargemerka gråmåsar...
Utanom desse kvitmåsane så såg eg og avleste to fargemerka gråmåsar på Sandshamna. Ei fyldig livshistorie til begge måsane kan du lese under! 


JN673
Gråmåse 2K (1.vinter), Sandshamna
Måsen JN673 vart merka som ein 2K den 7.januar 2012 ved Kjeldstraumen Vertshus i Austrheim kommune i Hordaland. Måsen er kjønnsbestemt til ein hann. Dette var første gjenfunnet etter at den blei merka.

Dato        Stad                                                                   Koordinatar   Observatørar   Dagar/km/°
07.01 2012 Kjeldstraumen Vertshus, Austrheim, Hordaland, Norway 60°47'53"N 004°56'23"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian -
13.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 37/164/9
Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Kjeldstraumen Vertshus i Austrheim og "opp" til
Sandshamna er på 164 km.
Her er også ein link til eit bilde av måsen frå då den vart merka.
http://www.ringmerking.no/cr/visbilde.asp?BID=15741&VisF=ON&XIF=ON

                                                                                                                                                                     

J0728  
Gråmåse 5K (4.vinter), Sandshamna
Gråmåsen J0728 vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 29.juni 2008 på Storøytåa som ligg i Mandal i Vest-Agder. Etter dette har den den blitt sett i Mandal utallige gongar... Men den siste plassen den vart sett var faktisk i Danmark. Då den vart sett i Nordjylland i september i 2011. Etter dette hadde den ikkje blitt sett før i dag! Under kan du lese den fyldige historia til måsen.
 

Dato       Stad                                               Koordinatar             Observatørar        Dagar/km/°

29.06 2008 Storøytåa, Mandal, Vest-Agder, Norway 57°59'18"N 007°26'10"E Helberg, Morten
Jørgensen, Finn
Pedersen, Lars R. -
20.08 2008 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten
Jørgensen, Finn 52/5/52
21.08 2008 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Jørgensen, Finn
Wiblemo-Jørgensen, Gordon 53/5/52
22.08 2008 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Flesjå, Inge
Helberg, Morten
Jørgensen, Finn 54/5/52
25.08 2008 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Jørgensen, Finn 57/5/52
11.08 2009 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten
Jørgensen, Finn 408/5/52
14.08 2009 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten
Jørgensen, Finn
Wiblemo-Jørgensen, Gordon 411/5/52
15.08 2009 Gismerøya, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°00'52"N 007°28'37"E Flesjå, Inge
Helberg, Morten 412/4/39
25.12 2009 Mandalselva Skinsnes, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'39"N 007°28'02"E Jåbekk, Runar 544/5/22
01.04 2010 Mandalselva Sentrum, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'33"N 007°27'09"E Helberg,
Morten
Nilsson, Anna 641/4/13
30.04 2010 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten
Jørgensen, Finn 670/5/52
03.06 2010 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten
Jørgensen, Finn
Maløya Torland, Klaus 704/5/52
07.06 2010 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Jørgensen, Finn 708/5/52
07.07 2010 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Jørgensen, Finn 738/5/52
19.07 2010 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Jørgensen, Finn 750/5/52
20.07 2010 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Jørgensen, Finn
Wiblemo-Jørgensen, Gordon 751/5/52
01.08 2010 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Bentsen, Thomas
Helberg, Morten 763/5/52
10.05 2011 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten 1045/5/52
11.05 2011 Lille Slettingen, Mandal, Vest-Agder, Norway 57°57'43"N 007°29'55"E Helberg, Morten 1046/5/128
21.05 2011 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten
Maløya Torland, Klaus 1056/5/52
11.06 2011 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Jørgensen, Finn 1077/5/52
14.06 2011 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten
Nilsson, Anna 1080/5/52
28.06 2011 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten 1094/5/52
05.07 2011 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°01'04"N 007°30'33"E Helberg, Morten 1101/5/52
20.08 2011 Gismerøya, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°00'52"N 007°28'37"E Helberg, Morten 1147/4/39
16.09 2011 Hirtshals, Øststranden, Nordjylland, Denmark 57°35'28"N 009°59'23"E Pedersen, Lars R. 1174/158/105
13.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 1324/486/347Her er eit oversiktskart.
Frå der den vart merka i Mandal og "opp" til Sandshamna er det 486km.
Medan avstanden frå der den sist vart sett i Danmark er 576 km.

Her er nokre linkar som viser måsen i forskjellige alderar.
1K http://www.ringmerking.no/cr/visbilde.asp?BID=1219&VisF=ON&XIF=ON
3K http://www.ringmerking.no/cr/visbilde.asp?BID=5592&VisF=ON&XIF=ON
4K http://www.ringmerking.no/cr/visbilde.asp?BID=12530&VisF=ON&XIF=ON  
 

søndag 12. februar 2012

Svar på engelskmerka svartbak m.m. 12.02.12

I dag fikk eg endeleg svar på den engelskmerka svartbaken som eg såg på Sandshamna den 7.februar.....

Svartbak ad., Sandshamna 7.februar 2012
Med fargering nr. DF3T.

Svartbaken vart merka som ein 5K+ (adult) fugl på Pitsea søppelfylling like ved Essex eit stykke nordaust for London den 25.september i 2010. Det vil seie at måsen i dag minst er inne i sitt 7.kalendarår(7K+). Dette var første gjenfunet av fuglen etter at den blei merka!

Her er ein link med kart, og informasjon om måsen på sida til North Thames Gull Group.
http://www.ntgg.org.uk/cgi-bin/map.cgi?p=recmap&t=r&r=MA26766


Sandshamna og Voksevegen ....
I dag vart det ein tur for å prøve å sjå gjennom alle måsane på hamna og ved Voksevegen. I og med at det faktisk var så og seie vindstille, og ikkje nedbør var forholda meget bra for måseskåding. Og måsar var det mange av... Det resulterte i 12+ grønlandsmåsar på hamna. Derav er fortsatt den 4K kumlienien på plass. Ved Voksevegen vart det sett 2 grønlandsmåsar og ein ubestemt 4K polar-/grønlandsmåse. Den ubestemte kvitmåsen var sett på langt hold. Den virka tung og breidarma så truleg var det snakk om ein polarmåse, men det kan også ha vore ein stor og tung grønlandsmåsehann. Fordelinga på alderen på grønlandsmåsane var: 2 2K, 7+ 3K, 3 4K, 1 4K+, 1 5K+.

Her er eit par bilder av dei 2 2K`ane som vart sett på Sandshamna i dag. Den eine av desse er eit nytt ind.


Grønlandsmåse 2K (1.vinter), Sandshamna
Nytt ind.

Grønlandsmåse 2K (1.vinter), Sandshamna
Nytt ind.

fredag 10. februar 2012

Sandshamna 09-10.02.12

I går var det veldig bra med måsar på Sandshamna. Dette skuldast at måsane fulgte fiskebåtane inn frå havet utanfor øyane. Der silda no befinn seg. I dag var det derimot lite aktivitet og dermed litt ferre måsar... Men desverre har vinden øydelagt litt for skådinga. Måsane har veldig lett for å ta på vingenen i vinden, og er dei først på vingene så kan det ta si tid før dei eventuelt landar igjen... Ein anna ting er at det å "skope" på måsane i vinden er så og seie umogleg, og utan teleskopet er ein nesten heilt hjelpeslaus i hvertfall når det blir store avstandar! Riktig nok så tregst det ikkje teleskop for å plukke ut ein kvitmåse.... Men så er det vel egentelg endå større "raritetar" som står på ønskelista, raritetar som må sjåast og dokumenterast skikkeleg!

Men det har no blitt sett litt måsar sjølv om forholda ikkje har vore optimale. I går dukka det opp ein ny 5K+(adult) grønlandsmåse av typen/underarten kumlieni på hamna. Denne gongen av den minst teikna sorten med berre mørke pigment på utafan på dei indre delane av dei to ytterste handsvingfjørene (P10-P9). Desse "teikningane" står i kontrast mot fargane i resten av vinga.

Her er eit bilde av kumlienien, og eit bilde av ein grønlandsk glaucoides for samanlikning under der igjen.

Grønlandsmåse ua. kumlieni 5K+ (adult), Sandshamna

Grønlandsmåse ua. glaucoides 5K+ (adult), Sandshamna


Utanom den nye kumlienien var fortsatt den stasjonære 4K kumlienien som har vore på plass sidan 3.februar å sjå i dag. Ellers så har antallet med grønlands variert frå 10-12 i går til 8+ ind. i dag.

onsdag 8. februar 2012

Fargemerka måsar og polarmåsar m.m., Sandshamna 04-08.02.12

Dei siste dagane har det sjølvsagt som vanleg vorte satsa hardt på måseskoding. Og det har gitt resultat. I går (7.februar) var der veldig bra med måsar på Sandshamna. Etter å ha jobba med måsane i over 4 timar hadde eg funne og avlest 3 forskjellige fargemerka måsar. 1 engelskmerka gråmåse, 1 engelskmerka svartbak og 1 norskmerka gråmåse! Dei fargmeka måsane kan du lese meir om nederst i innlegget!

Polarmåsar
Dei siste dagane har det så smått starta å dukke opp polarmåsar også... Den 4.februar vart det sett 1 4K, medan det i dag (8.februar) vart sett 2 individ. 1 5K og 1 5K+. 5K måsen frå i dag ser ved første augekast utfarga ut bortsett frå den mørke gonysflekken. Men etter å ha studert bilda nærmare så viser det seg at der er nokre yngre karakterar som "skin" i gjennom også i fjørdrakta. Den har nemleg brunsmussing i nokre få av dei undre arm- og handdekkarane, i nokre få av dei små armdekkarane, så vidt i tærtierane, på dei undre stjertdekkarane, og på ei av stjertfjørene. Vidare så har nebbet som nemnt over mørk gonysflekk, og ein kan også skimte at der er ein mørk "skugge" på overnebbet. Desse karakterane kan ein nok finne på dei mest utfarga 4K-fuglane(?). Men alt i alt er det nok ein 5K-fugl og ikkje ein 4K, i og med at det er så lite som faktisk "heng igjen" av ungfuglkarakterar i fjørdrakta.... I felt gir fuglen eit adult preg bortsett frå nebbet.

Her er nokre bilder av to forskjellige fuglane.
Polarmåse 5K (4.vinter), Sandshamna 8.februar
 
Polarmåse 5K (4.vinter), Sandshamna 8.februar

Polarmåse 5K+ (adult), Sandshamna 8.februar
 
Polarmåse 5K+ (adult), Sandshamna 8.februarGrønlands.....
Utanom dei fargemerka måsane og polarmåsane så er det fortsatt fleire grønlandsmåsar på hamna. Dei siste dagane har det variert mellom 3-4 til 12+ ind. Blandt desse er fortsatt den 4K kumlienien som vart oppdaga den 3.februar på plass. Det har også vorte sett nokre nye ind. som ikkje har vore på Sandshamna før.

Her er eit bilde av ein av dei nye fuglane, samt eit bilde av den stasjonære kumlienien!
Grønlandsmåse 4K (3.vinter), Sandshamna
Denne vart oppdaga den 4. februar, og den var fortsatt på plass i dag.


Grønlandsmåse ua. kumlieni 4K (3.vinter), Sandshamna
Denne har vore stasjonær sidan den 3. februar. (Dette bidet er tatt i dag)Fargemerka måsar
Som nemnt tidligare i innlegget så vart det sett 3 fargemerka måsar på hamna i går. Her er meir om desse fuglane.

Ind. 1
Gråmåse 5K+ (adult), Sandshamna
Gråmåsen som er avbilda over er ein engelskmerka gråmåse som høyrer til merkeprosjektet til FERA (UK Food and Environment Research Agency). Dermed er dette den 3. fuglen eg har hatt frå dette prosjektet så langt denne vinteren! Denne fuglen er merka med fargering 0913. (9-talet er delvis slitt vekk) Eg har sendt over informasjonenen om måsen til dei som leiar prosjektet, men eg ventar fortsatt på svar. Eg ventar også på svar på måsen som eg såg den 31.januar.

Ind. 2
Svartbak 5K+ (adult), Sandshamna

Svartbaken over er også merka i England. Men denne tilhøyrer eit anna fargemerkingsprosjekt. Denne er nemleg merka av North Thames Gull Group. Dei held til eit lite stykke nordaust for London. Eg har funne fleire fuglar frå dette prosjektet før. Den forrige eg såg, også det på Sandshamna var den 17.november i 2011. Svartbaken er merka med fargering DF3T. Eg har også sendt informasjonen om denne måsen til leiaren av prosjektet, og forventar å få tilbakemelding relativt kjapt!


Ind.3
Gråmåse 9K (8.vinter), Sandshamna
Merka med fargering JN8M.

Gråmåsen JN8M er ein gråmåse som vart merka som ein reirunge (pullus) i Farsund i juli 2004. Etter dette har den blitt sett fleire gongar. Ja, faktisk er dette 2. gongen den har vorte sett på hamna. Den vart nemleg sett der den 26.februar i fjor. (2011) Faktisk satt den på samme skjæret!! Sidan den vart sett i fjor har den blitt sett eit par gongar.... Dette kan du lese meir om i den fyldeige funnhistoria under.

Dato       Stad                                            Koordinatar                       Observatørar         Dagar/km/°

08.07 2004 Rauna, Farsund, Vest-Agder, Norway 58°03'33"N 006°40'10"E Olsen, Knut Sigbjørn -
13.06 2006 Skjolnes søppelplass, Farsund, Vest-Agder, Norway 58°04'41"N 006°48'32"E Lorentzen, Nils Helge 705/8/75
08.05 2008 Skjolnes søppelplass, Farsund, Vest-Agder, Norway 58°04'41"N 006°48'32"E Jørgensen, Finn 1400/8/75
11.05 2008 Steinsviga, Farsund, Vest-Agder, Norway 58°04'49"N 006°37'27"E Olsen, Knut Sigbjørn 1403/4/311
08.06 2010 Rauna, Farsund, Vest-Agder, Norway 58°03'33"N 006°40'10"E Olsen, Knut Sigbjørn 2161/0/0
02.08 2010 Rauna, Farsund, Vest-Agder, Norway 58°03'33"N 006°40'10"E Bentsen, Thomas Helberg, Morten
Jørgensen, Finn
Olsen, Knut Sigbjørn 2216/0/0
26.02 2011 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 2424/471/352
19.06 2011 Østhasselstrand, Farsund, Vest-Agder, Norway 58°04'26"N 006°38'58"E Berntsen, Marton 2537/2/324
28.12 2011 Gismerøya, Mandal, Vest-Agder, Norway 58°00'52"N 007°28'37"E Jørgensen, Finn
Wiblemo-Jørgensen, Gordon 2729/48/95
07.02 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 2770/471/352

  
Bilder av måsen
Her er også ein link til eit bilde som er tatt av måsen i Farsund i Vest-Agder i juni.

Og ein link til eit bilde av samme fuglen avbilda i Mandal rett før nyttår.