tirsdag 28. august 2012

Grashoppesongarhekking, Voksa 27.08.12

I år har det som tidligare vore nemnt eit svært dårleg år for grashoppesongarane i heile landet. Der Sandsøya og Voksa ikkje har vore noko unntak. Det er nemleg svært mange år sidan det var eit så lavt antall registrert av arten på øyane. Men i dag fikk eg meg ein skikkeleg overraskelse... For på Voksa var der faktisk ein voksen grashoppesongar som bar mat til ungar!! For nokre dagar sidan kom eg over ein årsunge på Voksa. I dag var det forsatt minst ein på plass på den samme staden. Etter å ha funne årsungen i dag så flytta eg meg litt vidare i det samme området for å spele av lyd for å sjå om der var fleire nyskjerrige ungfuglar som dukka opp. Det var det ikkje... I staden så starta ein grashoppesongar å varsle eit stykke unna. Då den kom flygande litt nærmare viste det seg at fuglen bar mat. Ja, utruleg nok så matar den fortsatt ungar no heilt i slutten av august! Sidan det er så seint så må neste dette var snakk om eit kull nr.2.

I følge litteraturen så trekker allerie dei første grashoppesongarane sørover mot vestkysten av Afrika sør for Sahara i starten på august, men ein del blir værande attende så lenge som til slutten av september, også inn i oktober. Men at dei matar ungar så seint som den 27.august kom som ein stor og positiv overraskelse.

Her er eit bilde av dagens ungfugl.
Grashoppesongar 1K, Voksa 27.august.


Andre observasjonar...
Her er noko av det andre som vart sett på dagens runde rundt på øyane:
tårnfalk 1 F-farga (Storevika/Sandsøya)
dvergfalk 1 2K M(?) (Storevika/Sandsøya)
dvergfalk 1 1K (Voksa)
sandlo 4-8 1K (Storevika/Sandsøya)
myrsnipe 8 1K (Storevika/Sandsøya)
gluttsnipe 2 1K (Storevika/Sandsøya)
lappspove 6 1K (Sandsøya)
gråflugesnappar 2+ (Voksa)

Ellers så kan eg no nemne at ein av sandloane som vart sett i Storevika i går var flaggmerka. Den er merka på Giske i løpet av dei to siste vekene.

søndag 26. august 2012

Ring- og fargemerka måsar, Sandshamna 15-24.08.12

I det siste har det vorte satsa ekstremt hardt på måsar. Der målet har vore å finne ein skikkeleg gobit. Det har nemleg blitt sett eit par gulbeinmåsar og ein kaspimåse sør og søraust i Norge den siste tida. Så det vil seie at muligheitene er der! Men enn så lenge så må eg nok vente litt lenger med gobiten, men i mellomida har eg fått lest av ein del både ring- og fargemerka måsar. Utanom måsar så har det ikkje vore så mykje å snakke om. Det har nemleg så langt vore relativt lite spennande på vadarfronten så langt på hausttrekkert. Det mest interessante som eg har komt over i det siste var ein årsunge av grashoppesongar på Voksa den 24.august. Denne kan kome her i frå øyane, men på denne tida av året så kan den kome langveis frå.

Men tilbake til måsane... I tillegg til dei merka måsane som eg har fått lest av som andre har merka har eg sett fleire av "mine" måsar den siste tida. Eg har også fått det første gjenfunnet utanfor fylkets grenser av ein av dei årsungane eg fikk fargemerka i sommar.

Fargemerka måsar
I løpet av denne perioden så har eg fått lest av to fargemerka måsar, 1 gråmåse og 1 sildemåse. Her er meir om desse.

J3109
Gråmåse 3K, Sandshamna/Sandsøya 21.august.
Gråmåsen med fargeringkode "J3109" som vart sett på Sandshamna den 21.august vart merka som ein 3K-fugl ved Breiavatnet i Stavanger den 10.mars i år (2012). Dette var det første gjenfunnet etter at den blei merka.

Dato       Stad                                                Koordinatar              Observatørar         Dagar/km/°

10.03 2012 Breiavatnet, Stavanger, Rogaland, Norway 58°58'07"N 005°44'02"E Mjøs, Alf Tore -
21.08 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 164/365/357

Her er eit oversiktskart. 
Avstanden mellom Breiavatnet i Stavanger og Sandshamna
er på 365 km.
                                                                                                                                                                 

JY8Z
Sildemåse 1K, Sandshamna/Sandsøya 22.august.
Denne årsungen av sildemåse med fargeringkode JY8Z blei ringmerka i Kråkvåg sør på Ørlandet i Sør-Trøndelag den 14.juli 2012. Dette var forståeleg nok det første gjenfunnet av denne måsen etter merking.

Dato             Stad                                                   Koordinatar            Observatørar     Dagar/km/°

14.07 2012 KRÅKVÅG SØR, Ørland, Sør-Trøndelag, Norway 63°38'15"N 009°19'25"E Ring, Hans Einar -
22.08 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 39/248/233

Her er eit oversiktskart.
Avstanden mellom Ørlandet og Sandshamna er på 248 km.


Ringmerka måsar
I tillegg til å få lest av dei to fargemerka så har eg fått lest av 5 måsar med metallring. Her er litt meir om desse fuglane.

FA20082
Gråmåse 1K (Metallring nr. FA20082), Sandshamna/Sandsøya 20-22.august.
Denne 1K gråmåsen med metallring nr. FA20082 som vart sett på Sandshamna tre forskjellige dagar (20-22.august), vart merka på Valderøya i Møre og Romsdal den 14.juli.

Her er eit oversiktskart.
Avstanden mellom der den blei merka på Valderøya og
Sandshamna er på 43 km.
                                                                                                                                                                  

 FA17154, FA17159
Gråmåse 1K (Metallring nr. FA17154), Sandshamna/Sandsøya 24.august.
Tidlegare i år så har eg hatt besøk på hamna av to av gråmåsane som har blitt merka i måsekolonien ved Grimstadvatnet på Hareid i Møre og Romsdal. No har eg hatt besøk av totalt fire... Det har nemleg vorte sett to nye årsungar merka på Hareid. Gråmåsen med metallring nr. FA17159 vart sett på Sandshamna den 23.august. Denne vart merka den 7.juli på Hareid. Dagen etter at denne måsen blei sett vart måsen som er avbilda over, nemleg gråmåsen med metallring nr. FA17154 oppdaga det også på hamna. Denne blei merka to dagar seinare på den samme lokaliteten.
Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå kolonien på Hareid og
til Sandshamna på Sandsøya er på ca.30 km.

                                                                                                                                                                 

337561 
Svartbak 7K, Sandshamna/Sandsøya 15. og 24.august
Denne svartbaken med metallring nr. 337561 vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) på Flyøya i Tysnes kommune i Hordaland den 17.juli i 2006. Det vil då seie at måsen i dag er litt over 6 år gammal. Den vart først sett på Sandshamna den 15.august. Då lukkast det ikkje å få dokumentert fuglen. Heldigvis så fann eg den igjen på hamna den 24.august, og då fikk eg bilde av måsen. Dette var dei to første gongane måsen har blitt sett etter at den blei merka.
Her er eit oversiktskart.
Avstanden mellom Flyøya og Sandshaman er på 241 km.
                                                                                                                                                                 

90A69108 
Gråmåse 5K+, Sandshamna/Sandsøya 22.august.
Denne adulte gråmåsen med metallring nr. 90A69108 er merka ein plass i Sverige. Eg har sendt over informasjonen til Stavanger museum, så om ikkje alt for lenge så får eg forhåpentlegvis vite meir om måsen.


Frå Sandsøya til Hå i Rodaland...
I dag vart svartbaken "JP952" som eg ring- og fargemerka på Leinatangen på Sandsøya den 25.juni sett i Obrestad havn i Hå i Rogaland. Denne måsen vart sist sett på Sandshamna den 16.august. Og no altså 10 dagar seinare så er den 399 km lenger sør i Rogaland.

Her er eit bilde av "JP952".

Svartbak 1K (JP952). Her er den avbilda på Sandshamna den 16.august.

 
Her er eit oversiktskart.
Avstanden mellom Sandshamna og Obrestad
havn er på 399 km.

onsdag 22. august 2012

Terner...

Dei to føregåande åra har ternene, altså makrell- og raudnebbterne auka i antall lokalt. Noko som gir forhåpningar om at dei på nytt etablerar seg som ein markant hekkefugl her omkring. I år har framgongen fortsastt, med bra med terner rundt øyane heime. Ja, det var faktktisk 1 par med makrellterner som hekke har ute, ikkje at det er noko særleg å skryte av, men ein kan ta det som eit teikn på at det går den rette vegen. No i det siste har det dukka opp ganske så bra med terner. Då flest makrellterner, men også nokre raudnebbterner. Ein del har også fått ungar, då det er ein del å sjå av sorten. I dag blei det brukt litt tid på å fotografere makrellterneungane som har tilhold på Sandshamna.

Her er nokre bilder...
Ein av årets makrellterneungar tiggar etter mat.

Ein av dei voksne makrellternene med mat, her  i form av ein lyryngel.

Så skal det matast...

Denne makrellterneungen har fått ein skikkeleg sværing for å seie det slik.
Den har nemleg fått ei ganske så stor bergylte. Ein sjeldan gong kan det
faktisk gå gale. Det vil seie at fisken sett seg fast i halsen og ungen daudar.

Samme som på bildet over.

Her er ein årsunge av raudnebbterne for samanlikning.


søndag 19. august 2012

Silkehegre, Vigra 18.08.12

I det siste har det vorte svært så stille på sjeldenheitsfronten for min del. Det har nemleg blitt satsa mest på måsar, der det så langt har blitt lite å melde om når det gjeld sjeldenheiter... Så når det i går blei lagt ut ei melding på "bombevarslaren" om silkehegre på Vigra (utanfor Ålesund) måtte eg nesten slå til! Det var ikkje så alt for langt å reise samt at eg mangla både silke- og egretthegre frå før. Så då tenkte eg at ein silkehegre ville gjort susen. Som sagt så gjort... Nokre få timar seinare var eg på plass på Vigra der hegren blei funnen nokre timar før, av ein av kompisane mine Frank Grønningsæter. Og ja, silkehegren var fortsatt på plass. Heilt nederst i innlegget kan du sjå nokre bilder som blei tatt av hegren i går.

Silkehegren er ein svært så sjelden fugl i Norge med ikkje mange funna årleg. Denne mellomstore kvithegren finn vi hekkande nærmast oss eit stykke lenger sør og sørvest i Europa, nærmare bestemt i sør-England, Frankrinke og Ungarn. T.o.m. 2003 var det 43 godkjente funn av arten innanfor landets grenser. Etter det har det sjølvsagt vorte ein god del fleire.

Silkehegre adult, Vigra
Silkehegre adult, Vigra

Silkehegre adult, Vigra


torsdag 9. august 2012

Ring- og fargemerka gråmåsar på Sandshamna

I det siste har det ikkje blitt alt for mange runder rundt på øyane. Sidan eg for tida slit med ein fot så har det difor ikkje blitt alt for mange gåturar i felten. Dermed har eg satsa ein del på måsar, først og fremst med tanke på å få lest av måsar med ringar. I år har eg også mine eigne merka  måsar å følge med på, noko som gjer det ekstra spennande. Litt lenger ut på sesongen skal eg også fange måsar med felle og få satt på fargering også på eldre fuglar enn årsungane. Men nok om det her er det som er å oppdrive av måsenytt frå den siste tida!

Gråmåse 1K med fargeringkode J4717, Sandshamna.
Denne måsen vart ring- og fargemerka den 9.juli på Sandsøya.
Den vart først sett på hamna den 30.juli. Etter det har den vorte sett på
kvar "sjekk". I tillegg til denne så er det så langt 5 andre av "mine"
fargemerka som har blitt sett på hamna.

Heilt i slutten på juli og i starten på august har det til tider vore svært så bra med måsar på Sandshamna. Satsinga har også gitt litt resultat, om ikkje på sjeldenheitsfronten så på avlesingsfronten.... Eg har fått lest av tre gråmåsar merka med metallringar. Samt ein gråmåse med fargering. Utanom desse så har 6 av dei 30 årsungane av gråmåse som eg har fått fargemerka på Sandsøya vore ein tur innom på hamna. Totalen på antall årsungar som blei fargemerka i år enda på 48 gråmåsar, 30 svartbakar og 1 fiskemåse. I tillegg til desse så har det blitt sett berre metallring på 6 svartbakar og 3 fiskemåsar. Måsane er merka på Sandsøya og Voksa, på Runde og sist men ikkje minst på Svinøya. Så no skal det etter kvart bli spennande å sjå kor henn dei dukkar opp.

Fargmerka gråmåse...
I går den 8.august tok eg ein kjapp sjekk gjennom måsane på hamna. Det resulterte i ein fargemerka gråmåse som eg ikkje har merka. Fuglen det her var snakk om var ein 3K, altså ein 2 år gammal fugl.

Her er livshistoria til måsen.


JN262
Gråmåse 3K (2.sommar), Sandshamna 8.august.
Gråmåsen med fargeringkode JN262 vart ring- og fargemerka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) på Hjelmsøya i Måsøy kommune i Finnmark den 6.juli i 2010, etter dette blei den funnen i Bergen i slutten av mai i 2011. Sidan har den vore ein fast gjest der, før den no har tatt seg ein tur til Sunnmørskysten. Under kan du lese den fulle historia til måsen.  

Dato        Stad                                                  Koordinatar       Observatørar Dagar/km/° 06.07 2010 Keila, Hjelmsøy, Måsøy, Finnmark, Norway 71°06'34"N 024°44'42"E Systad, Geir Helge -
29.05 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Helberg, Morten 327/1472/225
29.06 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 358/1472/225
01.07 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 360/1472/225
22.07 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Vercruijsse, Harry 381/1472/225
26.07 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 385/1472/225
07.08 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 397/1472/225
10.08 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 400/1472/225
13.08 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Mjøs, Alf Tore 403/1472/225
18.08 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 408/1472/225
21.08 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 411/1472/225
08.09 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 429/1472/225
14.09 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 435/1472/225
15.09 2011 Møhlenpriskaien, Fjordgaten, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'00"N 005°19'11"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 436/1473/225
17.09 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 438/1472/225
25.09 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 446/1472/225
02.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 453/1472/225
04.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Wexels Riser, Christian 455/1472/225
07.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 458/1472/225
10.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 461/1472/225
14.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 465/1472/225
15.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 466/1472/225
16.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Högstedt, Göran
Pedersen, Christian 467/1472/225
18.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 469/1472/225
20.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Pedersen, Christian 471/1472/225
28.10 2011 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 479/1472/225
18.01 2012 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Systad, Geir Helge 561/1472/225
24.04 2012 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Breistøl, Arild
Pedersen, Christian 658/1472/225
27.04 2012 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Fjeldheim, Vegard Finset 661/1472/225
04.06 2012 Byparken, Bergen, Hordaland, Norway 60°23'27"N 005°19'39"E Falkenberg, Frode 699/1472/225
08.08 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 764/1289/229Her er eit oversiktskart.
Avstanden mellom Helmsøya i Finnmark og
 Sandshamna er på 1289 km.

Ringmerka gråmåsar...
Eg har også som nemnt over lest av nokre måsar som er merka med berre metallring. Ein gammal og to unge fuglar.

Gråmåse 1K (metallring nr. FA17026), Sandshamna.
Det er eit 6-tal til slutt på ringnr. sjølv om det på dette bildet ser ut som eit 8-tal

Gråmåse 1K (metallring nr. FA17168), Sandshamna
"FA17026" og "FA17168" vart ringmerka av henholdsvis Kjell Mork Soot og Stian Moldskred i ein måsekoloni ved Grimstadvatnet på Hareid i M&R som ikkje flygedyktige ungar i år. Både "FA17026" og "FA17168" blei merka den 10.juli. Den 2.august var "FA17168" på plass på Sandshamna, medan "FA17026" vart sett eit par dagar i forvegen. 

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå kolonien på Hareid og
til Sandshamna på Sandsøya er på ca.30 km.
                                                                                                                                                                  419200_ (Her manglar det siste ringnummeret)
Gråmåse 16K+ (adult), Sandshamna.
Den 30.juli vart gråmåsen med metallringkode 419200_ sett på Sandshamna. Denne blei merka som ein ikkje flygedyktig unge den 29.juni i 1997 på Øra i Fredrikstad, Østfold. Det vil seie at den var litt over 15 år og 1 månad gammal når eg såg måsen på hamna. Sidan eg manglar det siste nummeret i ringkoda så er det berre mogleg å finne alderen og kor henn den blei merka då alle i denne ringserien blei merka på den samme dagen og på den samme lokaliteten.


Her er eit oversiktskart.
Avstande mellom Sandshamna og Øra i Fredrikstad er på
ca. 453km.


"Gamlingen" på tur til Bergen
Den 16.februar i år leste eg av ein ringmerka gråmåse på Sandshamna. Måsen var då ca. 20,5 år gammal, og det var første gongen den hadde blitt avlest etter at den blei merka i juni i 1991 i Flora kommune i Sogn og Fjordane. For nokre dagar sidan fikk eg ein mail frå Arild Breistøl i Bergen. Han kunne meddele at den no 21 år gammle gråmåsen var blitt avlest i Bergen. Så dermed er måsen fortsatt frisk og rask. Ja, kanskje dukkar han opp igjen på Sandshamna til vinteren?


Her er link til eit bilde av måsen frå då eg leste den av på Sandshamna tidlegare i år. https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSHdlhfvitq8gXaPJDP20P09F7_lIIYpMBamC7kZUTrMMp__YubIII1daAfS_IPPwSwCUCpuhuuDrdbHJ5U5gIbpPZtdWqcyanKPOeOtzcpOd-dHKvM95ULaOUJGcMuj-s5qdFoMMjMeg/s1600/Gr%C3%A5m%C3%A5se+5K++4158872.jpg    

Og eit ein link til eit bilde av måsen avbilda i Bergen.
http://www.zoo.uib.no/~arild/ymse/maker/20120804_gramake_4k+_4158872_nygardsparken.jpg

mandag 6. august 2012

Grashoppesongarar 2012

Grashoppesongar M, Voksa 22-23.mai 2012.
Denne songaren holdt seg på Voksa i eit par dagar før den trekte vidare.
 
Året 2012 vil ikkje akkurat huskast for alle grashoppesongarane. Nei, det er heller det stikk motsatte som er tilfellet. For etter mange sesongar med eit bra antall av arten vart året i år veldig, veldig dårleg. Dei beste åra så langt har vore 2010 med eit meget bra antall (15 hannfuglar), og ein ekstrem 2011 sesong med ei mildt sagt utruleg samling (34 hannfuglar) av arten. I år har det vore så dårleg at vi må tilbake til før 2007-sesongen for å ha eit tilsvarande lavt antall av grashoppesongarar. Det lave antallet skuldast vel utelukkande dei svært ugunstige veir og vindforholda som vi hadde frå starten på april til godt ut i mai akkurat i den beste trekkperioda for arten. Det er nemleg då dei kjem til Norge. Frå rundt den 25.april til rundt den 20.mai dukkar dei fleste opp. Og når forholda held dei tilbake så virkar det som om dei tek ei anna trekkrute og endar opp lenger aust(?), eller så slår dei seg ned lenger sør.

Rekordtidleg funn
Tross vanskelige veir- og dermed trekkforhold for alle dei små skapningane i år dukka det faktisk opp ein ekstremt tidleg grashoppesongar. Det satt nemleg ein og song i Våge så tidleg som den 19.april. Den holdt seg der i nokre dagar før den blei borte. Dette funnet er så vidt eg har funne ut det tredje tidlegaste vårfunnet i Norge gjennom tidene, og sjølvsagt det tidlegaste funnet for MR. Dei to tidlegaste funna for landet er frå den 18.april. Begge er gjort på Utsira på Rogalandskysten.

Gjenfunn
Totalt har vi i løpet av åra 2010 og 2011 fått ringmerka og fargemerka 32 grashoppesongarhannar på Sandsøya og Voksa. I år var det berre ein av dei som kom attende. "9E40523" vart ringmerka i Våge på Sandsøya i juli i 2010 og i år var den på plass i Våge for det tredje året på rad. Forhåpentlegvis vil vi få gunstigare veirforhold til neste år slik at fleire av dei merka kjem tilbake til øyane nok ein gong...

Her kan du lese meir om "9E40523".
http://ingarsfuglebilder.blogspot.no/2012/05/endelig-pa-plass.html
http://ingarsfuglebilder.blogspot.no/2012/05/nattsongarar-pa-sandsyavoksa-25-310512.html

Grashoppesongar M (9E40523), Våge
Her er den gammle kjenningen på plass i Våge nok ein gong. Her er den
av bilda den 9.mai. Det var nemleg då den dukka opp.
Hekking??
I år var det muligens 2 par med grashoppesongarar som hekka på øyane. Då eit par på Sandsøya og eit par på Voksa. Dette er langt i frå sikkert då det ikkje har blitt satsa på å få følge opp fulgane og dermed prøve å få dokumentert hekking. Eg har heller latt fuglane få være i fred. Vi får heller kome sterkt tilbake til neste år, med mange voksne fuglar og tilsvarande mange ungar!

Oversikt...
Heilt til slutt legg eg inn eit par oversiktskart med plasseringar på dei få grashoppesongarane som tok turen innom øyane i år.

Sandsøya: 

Voksa:


torsdag 2. august 2012

Runde sesongen 2012


Endeleg vart det ein bra hekkesesong for lundane på Runde igjen. I år hadde 
dei rikeleg med mat, då i hovudsak sild.
 I går hadde eg ein av mine siste feltdagar på Runde for denne sesongen. Då gikk eg gjennom dei avmerka lundeholene vore. Vi har i år merka av totalt 48 reirholer for å følge med på ungeproduksjonen til lundane. I dei 48 holene var og er det lundeungar i 25 av dei. Det vil då seie at litt i overkant av 50% av lundane får fram ungar. Eg trur kanskje at antallet er hakket høgre, men då ein stad mellom 50-60% produksjon. I går hadde dei fleste flygd ut, men der var fortsatt igjen nokre få i holene. Den minste var fortsatt ein dununge, noko som vil seie at det er igjen ein god del veker før den flyg ut.

Her er eit lite utvalg av bilder.
Lunde pullus, Runde 1.august.
Lunde pullus, Runde 10.juli.
Lunde adult, Runde 1.august.
Storjo
Dei siste dagane av juli vart det gått over storjoane på Runde. Då for å få ring- og fargemerka ungar, samt å få sjekka ungeproduksjonen og antall par. Det virka svært bra, med mange ungar og også ei auke i antall par.


Her er nokre bilder av storjoane.
Storjo pullus, Runde
Storjo pullus, Runde
Storjo ad. Runde
Storjo ad. Runde

Statusen ellers...
Hos dei andre sjøfuglartane på Runde så er det berre havula som gjer det bra. Dei har som vanleg mykje ungar. Ellers så har nok nokre alker og lomviar fått fram eit fåtall ungar, men det er langt i frå eit godt år. Hos krykkje og toppskarv er det ekstremt dårleg. Det vil seie null og niks av ungar for kyrkkja sin del. Når det er snakk om toppskarven så var der ingne ungar i kolonien på nordvestsida av øya. Det var så dårleg at det rett og slett ikkje var fugl igjen i kolonien. Dette er faktisk den første gongen det har skjedd på Runde. På sørsida av øya virkar det litt betre for skarven. Der har den truleg fått fram litt ungar.