torsdag 29. mars 2012

Runde...

No nærmar det seg snart årets første tur på Runde. På dei første turane er føremålet å lese av flest mogleg fargemerka lundar. Totalt i fjor vart 95 av dei 177 fargemerka lundane avlest i løpet av april og starten på mai. Så før ein berre håpe at lundefuglane er minst like samarbeidsvillige i år som dei var i fjor! Ja, det er allereie rapportert om bra med med fugl som er oppe og sverma, samt set seg inn i fjellsida. Lundane har no allerie vore på plass ved fuglefjellet i mange veker, og når det er under ein månad til dei skal legge egg så er det ikkje akkurat rart at aktiviteten tek seg opp.... Så får vi berre håpe og samtidig krysse fingrane for at i år kjem maten til rett tid og på rett stad slik at det blir ei vellykka hekking. For i løpet av dei 4 siste åra har det desverre vore 3 nullår, og fortsett dette vil talet på lundar gå nedover. Heldigvis så blir lundefuglane svært gamle (eldste registrete lunde vart funnen etter å ha blitt tatt av ein predator i ein alder av 40 år og 10 månadar) og nokre få dårlege produksjonsår har derfor ikkje nødveidigvis så alt for mykje og seie! Det er nemleg mykje viktigare for dei voksne lundane å ta vare på seg sjølv. Dei bryt heller av hekkinga enn å sette liv og helse i fare for å prøve å fostre opp ungen sin. For dei blir så gamle at dei helle kan prøve igjen neste år...

Her er nokre bilder frå fjorårets turar.

Ein av dei 177 fargemerka lundane på Runde.
Her representert ved lunde D4.

Det går ofte hardt føre seg i fjellsidene når desse hissige skapningane
barkar i hop. Då kjem dei rullande ned sida med eit godt tak i kvarandre!

Ein ting er sikkert, lundane er nokre fantastiske fuglar....

tirsdag 27. mars 2012

Engelskmerka sangsvane på Sandsøya 26.03.12

For nokre dagar sidan vart eg gjort oppmerksom på at det hadde vorte sett ei sangsvane med ring(ar) på Sandsøya. Dette var riktig nok ei god stund sidan... Det var nemleg i månadskiftet januar-februar at den merka svana hadde blitt sett. Eg såg også denne sangsvana, men eg fikk aldri sett føttene på den skikkeleg. Den gikk då og beita på markane på sørsida av Sandsøya ilag med ei sangsvane til.

Så kom eg til å tenke på dei 2 sangsvanene som har gått og beita på markane inne i Voren på Sandsøya i mange veker. Kanskje var det dei samme svanene...? Dagen etter var svanene fortsatt på plass, men på for langt hold til å sjå om ei av dei hadde ring. Så i går gikk dei på Storeviksanden like ved der dei har beita i nesten eit par månadar. På sanden var det ikkje vanskeleg å sjå føttene på dei. Og joda den eine hadde både metallring og fargering! Etter at den var avlest fann eg ut at det var ein fugl som var merka i England. Dermed sendte eg over avlesninga av svana, og i dag fikk eg svar. Informasjonen eg fikk om sangsvana kan du lese under!

Sangsvane 6K+, Storeviksanden på Sandsøya
Sangsvana med fargeringkode K3H vart merka som ein adult fugl (2K+) den 30.november i 2008 på lokaliteten Lower Derwent valley i North Yorkshire i England. Etter dette vart den sett fram til og med den 26.mars i 2009. Seinare har svana ikkje blitt gjenfunna før no på Sandsøya. I følge dei som driv med dette prosjektet er dette eit svært spennande funn, då det tidlegare ikkje er mange sangsvaner frå dette prosjektet som har blitt sett i Norge.

Den vart i perioden 30.november 2008 til den 26.mars 2009 sett på følgande datoar.
  • 30.november 2008 (Ringmerkingsdato)
  • 3.januar 2009
  • 6.januar 2009
  • 8.januar 2009
  • 19.februar 2009
  • 26.februar 2009
  • 7.mars 2009
  • 16.mars 2009
  • 26.mars 2009
Alle desse avlesningane blei gjort på den samme lokaliteten (Lower Derwent valley i North Yorkshire).

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Lower Derwent valley og "opp" til Sandsøya
er på 1008 km.

Og heilt til slutt er her ein link til ei nettside du kan lese meir om dette prosjeket.
http://monitoring.wwt.org.uk/species/colourmarking/whooper_colourmarking.php

søndag 25. mars 2012

Fargemerka gråmåsar m.m. Sandsøya og Voksa 14-25.03.12

Dei siste drøye to vekene har det blitt fleire turar i felten. I løpet av desse dagane så har fiskemåsen starta å kome (23.mars), og i dag såg eg dei første 2 sildemåsane på Sandshamna. Når det er snakk om måsar så har eg også lest av 2 fargmerka gråmåsar. Ellers så kan eg no nemne at i dag vart øyane sin 2.observasjon av løvmeis gjordt. Det vart nemleg høyrd ein syngnde hann på Sandsøya.

fargemerka gråmåsar
Her er litt om dei 2 fargemerka gråmåsane som har vore innom på Sandshamna dei siste 8 dagane...

JM0Z
Gråmåse 8K+, Sandshamna 17.mars
Gråmåsen med fargeringkode JM0Z vart merka som ein 3K+ fugl den 8.juli i 2007 på Valderøya i Giske kommune i Møre og Romsdal. Det vil no seie at måsen minst er inne i sitt 8.kalenderår. Dette vart det første gjenfunnet av måsen etter at den vart merka.

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Valderøya til Sandshamna er 43 km.
                                                                                                                                                                     

JCH6
Gråmåse 10K, Sandshamna 20.mars
Gråmåsen med fargeringkode JCH6 (J`en er delvis slitt vekk) vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) den 3.juli i 2003 på Fluren som ligg på Biri i Gjøvik kommune i Oppland. Dermed er måsen no inne i sitt 10. kalenderår, som igjen vil seie at den til sommaren blir 9 år gammal. Måsen har ved fleire anledningar vorte sett i England. Men faktisk var dette det første gjenfunnet av måsen på Norsk jord!

Dato       Stad                                          Koordinatar        Observatørar                   Dagar/km/°

03.07 2003 Fluren, Biri, Gjøvik, Opland, Norway 60°58'23"N 010°36'31"E Fjeldstad, Dag Leonard -
07.02 2009 Stubbers Green, Aldridge, West Midlands, Great Britain 52°36'54"N 001°56'40"W Clay, Roger 2046/1200/224
17.02 2009 Stubbers Green, Aldridge, West Midlands, Great Britain 52°36'54"N 001°56'40"W Clay, Roger 2056/1200/224
20.11 2009 Stubbers Green, Aldridge, West Midlands, Great Britain 52°36'54"N 001°56'40"W Brotherton, Susan 2332/1200/224
07.02 2012 Stubbers Green, Aldridge, West Midlands, Great Britain 52°36'54"N 001°56'40"W Clements, Kevin Mark 3141/1200/224
20.03 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 3183/306/299

 
Her er eit oversiktskart.
Avstanden mellom Biri og Sandshamna er på 306 km.

mandag 19. mars 2012

Nattsongarar i 2011


I fjor kan ein mildt sagt seie at det var eit bra nattsongarår! Først og fremst var det eit ekstremår når det gjaldt grashoppesongarane, men det vart også sett og høyrd andre små og store raritetar. Den beste natta så satt det    6-7 grashoppesongarar, 1 elvesongar, 2 myrsongarar, 4-5 vaktelar og 2 åkerrikser og song samtidig på øyane. Ei slik natt blir svært vanskeleg, om ikkje umogleg å overgå...

Oversikt
Her er ei lita oversikt over nattsongarane som vart observert på øyane, då sett vekk i frå alle grashoppesongarane. I tillegg til det kan du også sjå ei lita oversikt over antall nattsongarar som vart observert på nokre nattsongarturar rundt om på Gurskøya og i ytre Herøy.

På Sandsøya og Voksa vart talet på nattsongarar utanom grashoppesongarane dette:
åkerrikse 3-4 (2-3 ind. på Sandsøya og 1 ind. på Voksa)
vaktel 7+ (På Sandsøya og Voksa)
myrsongar 2 (På Sandsøya)
elvesongar 1 (På Sandsøya)

Her er eit par bilder frå 2011!
Åkerrikse M, Våge/Sandsøya
Denne vart oppdaga syngande den 2.mai. Noko som er det tidlegaste
funnet av åkerrikse gjennom tidene i Møre og Romsdal. Det tok over
2 veker til den neste åkerriksa vart oppdaga i Norge!
Myrsongar M, Skare/Sandsøya
Denne holdt stand frå den 12-26.juni.

Sande og Herøy kommune...
Det vart også nokre få nattsongarturar rundt om i Sande (utanom Sandsøya og Voksa) og i Herøy kommune.

Det resulterte i dette:
vaktel 1 (Sædalen på Gurskøya)
myrrikse 2+ (Myklebustvatnet ved Fosnavågen)
grashoppesongar 2 (Myklebustvatnet)+ 2 (Remøya)+ 1 (Goksøyr på Runde)
elvesongar 1 (Gjerdsvika på Gurskøya)

Her er eit bilde av hannfuglen som mata aktivt i Goksøyra på Runde i fjor. Dette utgjer så vidt eg veit det nordlegste påviste hekkefunnet av arten i Norge.
Grashoppesongar M, Gøksøyr/Runde I tillegg til denne vart det observert minst 2 andre
 syngande grashoppesongarar på Runde av lokalbefolkninga.

 Alt i alt eit veldig bra år for nattsongarar kan ein trygt seie! No nærmar heldigvis årets sesong seg dag for dag... Og kanskje vert 2012 sesongen noko tilsvarande? Ja, kansje dukkar også eit par etterlengta sjeldenheiter opp dette året..... Ein syngande busksongar og stripesongar står nemleg høgt på ønsleista!

onsdag 14. mars 2012

Sandsøya/Voksa 28.02-13.03.12

Dei siste par vekene har det ikkje vorte satsa all verden i felten. Men nokre få turar har det no blitt. Det har desverre ikkje vore så alt for mykje å sjå... Talet på måsar på Sandshamna har vore veldig lavt i det siste, og utan måsar er det ikkje så mykje så sjå på denne tida av året! Men heldigvis så har det starta å dukke opp nokre vårteikn. Tjelden og gravanda har komt for allvor, og svarttrosten har såvidt starta å synge for å nemne nokre vårteikn. På måsefronten har det vore ein god del krykkjer inne på hamna dei siste dagane (100+ ind.), og talet på grønlandsmåsar har variert frå så og seie ingen opp til minst 10 ind. Av grønlandsmåsane så vart det sett eit ny 5K+ kumlieni den 28.februar. Dette var minst den 11. sikre kumlienien som har blitt sett her på øyane denne vinteren! Av andre "kvitmåsar" så vart det i går og i føregårs (12-13.mars) sett 1 2K polarmåse, også det nesten sjølvsagt då på Sandshamna. Det har også blitt sett og avlest ein fargemera måse i denne perioden. Den kan du lese meir om nederst i innlegget....

Her er nokre observasjonar frå den 12. og 13.mars som det var å legge merke til.
dvergdykkar 2 (Voksevegen)
grågås 80+ (Voksa)
gravand 17 (Storevika/Sandsøya)
sanglerke 9+ (Voksa)


Fargemerka gråmåse
I føregårs den 12.mars vart det sett og avlest ein 2K gråmåse på Sandshamna. I tillegg til den måsen vart det også sett ein adult gråmåse med fargering. Men desverre så var lysforholda for dårlege, og måsen var på for langt hold til å greie å lese av ringen!

Her er informasjonen om den måsen som eg greidde å lese av.

Gråmåse 2K (1.vinter), Sandshamna 12.mars
Denne har fargeringkode J3961.
Gråmåsen med fargeringkode J3961 blei merka som ein ikkje flygedyktig unge på Torsnes i Karlsøy kommune i Troms den 9.juli i 2011. Dette var det første gjenfunet av måset etter at den blei merka i fjor.

Dato       Stad                                       Koordinatar         Observatørar         Dagar/km/°

09.07 2011 Torsnes, Karlsøy, Troms, Norway 70°13'04"N 019°31'25"E Lorentzen, Nils Helge -
12.03 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 247/1082/221

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Torsnes i Troms og "ned" til Sandshamna
er på 1082 km.