torsdag 14. januar 2016

Ringmerking av grønlandsmåse...

I løpet av dei siste tre vekene så har det starta å dukke opp ein del grønlandsmåsar her i distriktet. Totalt har eg hatt minimum seks forskjellige grønlandsmåsar innom på Sandshamn på Sandsøya i løpet av denne perioden. Dette på tross av at det generelt har vore lite måsar å sjå.

Første fargemerkte grønlandsmåse i Møre og Romdsdal
Det er ikkje berre på Sandsøya denne vestlige kvitmåsen har dukka opp. Den 5. januar skulle eg eit ærend i Volda. Eg visste at det hadde blitt sett to grønlandsmåsar der ikkje mange dagane i forvegen, så eg tenkte at eg måtte sjå ekstra nøye etter om dei fortsatt var i området. Og joda, der var ein. Det låg nemlig ein 2K fugl i lag med gråmåsar like ved ferjekaia. Eg hadde med meg litt brød i bilen. Dette tok eg og kasta ut, og måsane var mildt sagt svoltne. Brødet tok fort slutt, så eg måtte innom ein butikk for å handle litt meir. Målet var å få fanga inn grønlandsmåsen og ringmerkt den. Etter å ha brukt litt tid, og prøvd ut forskjellige strategiar, greidde eg til slutt å få lurt den i ei av dei to snarene eg brukte. Dermed fikk eg endelig ringmerkt ein grønlandsmåse. Ein nydelig 2K fugl! Dette blei den fjerde ringmerkte grønlandsmåsen i M&R noko gong. Dei tidligare måsane blei merkte berre med ein metallring. Denne fuglen derimot, fikk i tillegg påsatt ein fargering. Dette aukar sjansen for gjenfunn mange, mange gongar. Ein slik fargering er det mulig å lese av på fleire hundre meters hold ved hjelp av teleskop. Ein metallring derimot, må ein ha på kloss hold og frå mange vinklar, for å få lest av heile ringnummeret. Dette er det som oftast ikkje mulig å få til, då dei sjelden er så alt for samarbeidsvillige.

Totalt med denne har det blitt fargemerkt 24 grønlandsmåsar i Norge. 6 av desse merkingane er gjort denne vinteren. Og dette er som eg var inne på over, den første fargemerkte fuglen i Møre og Romsdal.

Dette var ein relativt liten fugl, så trulig er det snakk om ei hoe. Måsen fikk påsatt ein svart fargering med kvit skrift. Koda som står på ringen er J923N. Under finn du bilder av måsen både før og under merking. 
Grønlandsmåse 2K, Vikeneskaia, Volda 5. januar 2016

Grønlandsmåse 2K, Vikeneskaia, Volda 5. januar 2016

Grønlandsmåse 2K, Vikeneskaia, Volda 5. januar 2016

Grønlandsmåse 2K, Vikeneskaia, Volda 5. januar 2016

Grønlandsmåse 2K, Vikeneskaia, Volda 5. januar 2016

Grønlandsmåse 2K, Vikeneskaia, Volda 5. januar 2016

Grønlandsmåse 2K, Vikeneskaia, Volda 5. januar 2016

Grønlandsmåse 2K, Vikeneskaia, Volda 5. januar 2016

Grønlandsmåse 2K, Vikeneskaia, Volda 5. januar 2016
Eg trudde lenge at dette var den samme fuglen som blei sett på samme plass den 31. desember og 1. januar. Dette viste seg å vere feil. Etter å ha studert bilda av måsen, frå nyttårsafta og 1. nyttårsdag, som låg ute på nettsida www.artsobservasjoner.no, viste det seg at dette var ein ny fugl. Dermed har det blitt sett ikkje mindre enn tre grønlandsmåsar i Volda i løpet av dei siste tre vekene. Dette fordelt på to 2K-fuglar og ein adult fugl.


Ny Volda-tur...
To dagar etter at eg merke grønlandsmåsen vart turen på nytt lagt til Volda. Der var den ringmerkte grønlandsmåsen fortsatt på plass, og plutselig var fuglen som hadde blitt sett der den 31. desember og 1. januar også å sjå. Denne grønlandsmåsen, som også var ein 2K-fugl, var dessverre ikkje gira på brød, og dermed så var det berre å gløyme tanken om å ringmerke den.

Under finn du eit par bilder av den ringmerkte grønlandsmåsen frå den 7. januar, to dagar etter merking. Den var i fin form, og åt av brødet eg kasta ut.

Grønlandsmåse 2K (J923N), Hallkjellsvika, Volda 7. januar 2016

Grønlandsmåse 2K (J923N), Hallkjellsvika, Volda 7. januar 2016


Russiskmerkt gråmåse
Men det var ikkje berre grønlandsmåsane som fanga mi interesse i Volda denne dagen. På Vikeneskaia, like ved der ferja legg til, var det plutselig ein 2K gråmåse med russisk metallring som åt brød. Etter å ha fått avbilda ringen slik at eg kunne lese kva som stod på den, bestemte eg meg for å prøve å fange inn fuglen. For kunne eg få satt på ein fargering i tillegg til metallringen, så ville det auke sjansen for gjenfunn på fuglen i framtida betraktelig. Etter ei lita stund med prøving og feiling, var eg så heldig at måsen gikk i ei av snarene. Dermed så vil fuglen no kunne identifiserast, i tillegg til metallringen, på ein svart fargering med kvit skrift med koda JCN92.
 
Gråmåse 2K (metllring nr. DS14425), Vikeneskaia, Volda 7. januar 2016


Sandshamn...
Som eg nemnte heilt i starten på dette innlegget, så har eg sidan den 19. desember og t.o.m. i går den 13. januar, hatt seks forskjellige grønlandsmåsar innom på hamna på Sandshamn. Dette er fordelt på følgande aldrar: 2 juvenil/1.vinter, 1 2. vinter, 1 3. vinter og 2 adulte. Under finn du bilder av tre av fuglane.

2K (juvenil/1.vinter)
Grønlandsmåse 2K (juvenil/1. vinter), Sandshamn, Sandsøya 9. januar 2016

Grønlandsmåse 2K (juvenil/1. vinter), Sandshamn, Sandsøya 9. januar 2016

Grønlandsmåse 2K (juvenil/1. vinter), Sandshamn, Sandsøya 9. januar 2016

Grønlandsmåse 2K (juvenil/1. vinter), Sandshamn, Sandsøya 9. januar 2016

Grønlandsmåse 2K (juvenil/1. vinter), Sandshamn, Sandsøya 9. januar 2016

Grønlandsmåse 2K (juvenil/1. vinter), Sandshamn, Sandsøya 9. januar 2016


3K (2.vinter)
Grønlandsmåse 3K (2. vinter), Sandshamn, Sandsøya 8. januar 2016

Grønlandsmåse 3K (2. vinter), Sandshamn, Sandsøya 8. januar 2016


5K+ (4 vinter eller eldre)
Grønlandsmåse 5K+ (adult), Sandshamn, Sandsøya 6. januar 2016

Grønlandsmåse 5K+ (adult), Sandshamn, Sandsøya 6. januar 2016

Grønlandsmåse 5K+ (adult), Sandshamn, Sandsøya 11. januar 2016

Grønlandsmåse 5K+ (adult), Sandshamn, Sandsøya 11. januar 2016

Grønlandsmåse 5K+ (adult), Sandshamn, Sandsøya 11. januar 2016