fredag 19. desember 2014

Sandshamna, oktober - desember 2014

I løpet av dei siste par månadane så har det blitt satsa ein god del på måsar. Det er ikkje akkurat så mykje anna å sjå på denne tida av året... Eg har tidligare skrive om kaspimåsen og sildemåsane som vart observert på Sandshamna på Sandsøya i første halvdel av november. Etter den tid så har det vore mykje dårlig ver, og dermed lite fiskeri. Akkurat den kombinasjonen har resultert i at det også har vore svært lite måsar å sjå. Dermed ser eg no fram til å kome "inn" i januar med ein god del større fiskeriaktivitet. Då skal det også vere mulig å finne litt av kvart!

Kvitmåsar
Men enn så lenge så må ein berrre ta til takke med det ein får. I går den 19. desember vart haustens/vinterens andre polarmåse observert på Sandshamna. Den første vart observert den 18. oktober, og dagens måse var som den også ein 1K-fugl. Kjem vi ut i januar så blir det nok fleire av desse arktiske måsane å sjå. Då både polarmåsar, men også då særlig grønlandsmåsar. Det er nemlig grønlandsmåsen som normalt er den mest talrike av desse to artane. Så langt denne hausten/vinteren så har det vore ein grønlandsmåse innom på hamna. Det var ein 1K-fugl som vart observert den 14. november.

Her er ein link til eit par bilder av den aktuelle grønlandsmåsen: http://artsobservasjoner.no/artportalen/gallery/Image.aspx?rappsyst=1&obsid=14244972&imageID=468639

Her er også nokre bilder av polarmåsen frå i går.
Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna, Sandsøya 18. desember 2014.

Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna, Sandsøya 18. desember 2014.

Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna, Sandsøya 18. desember 2014.

Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna, Sandsøya 18. desember 2014.

 
Russiskmerkte måsar
Det er ikkje berre desse arktiske måsane som det har vore verdt å merke seg. Eg har nemlig hatt to ringmerkte måsar frå Russland. Ein svartbak og ein gråmåse, begge 1K-fuglar.

Svartbak - metallring nr. ES16207
Svartbak 1K (1.vinter), Sandshamna, Sandsøya 23. oktober 2014.
Svartbaken med metallring nummer ES16207 vart avlest på Sandshamna den 23. oktober. Totalt er dette er den andre russiskmerkte svartbaken eg har hatt innom på hamna. Og denne hadde som den forrige berre påsatt ein metallring. Normalt så er det svært vanskelig å få avlest desse metallringane, men denne gongen lukkast det heldigvis. Eg fikk akkurat tatt nok bilder til å få lest den av før fuglen flaug til havs. Svartbaken ‹‹ES16207›› vart ringmerkt som ein ikkje flygedyktig reirunge (pullus) den 21. juni 2014 på Malyy Island i Kandalakshskiy naturreservat ved Kvitesjøen. Etter dette så hadde den ikkje blitt observert før den dukka opp på Sandshamna.

Avstanden mellom merkelokaliteten og Sandshamna er på ca. 1376 km. (sjå kart under)


 Gråmåse ‹‹KL95››
Gråmåse 1K (1.vinter), Sandshamna, Sandsøya 10. desember 2014
Gråmåsen med fargeringen KL95 vart observert på Sandshamna den 10. desember. Totalt er dette den tredje merkte gråmåsen frå Russland eg har hatt innom. Alle desse har hatt ein fargering i tillegg til metallringen. Gråmåsen ‹‹KL95›› vart ringmerkt som ein ikkje flygedyktig reirunge (pullus) den 9. juli 2014 i Farvaternaya i Kandalakshskiy naturreservat ved Kvitesjøen. Den blei ringmerkt i underkant av 10 km i frå der svartbaken over blei merkt. (sjå kart over) Dette var den første observasjonen av fuglen etter merking.


Finskmerkt gråmåse
I tillegg til desse to russiske måsane så har eg også hatt innom ein finskmerkt gråmåse. Dette er ein fugl som har vore innom på hamna fleire gongar etter at den første gong vart observert som ein 2K/1.vinter fugl i februar 2013. Fuglen er opprinnelig ringmerkt som ein ikkje flygedyktig reirunge (pullus) i Rauna, Lappi, Finland den 12. juli 2012.

Avstanden mellom der C89PR blei merkt og til Sandshamna er på ca. 1124 km. (sjå kart under)


Måsen er no inne i sin tredje vinter. Under kan du sjå bilder av fuglen i første-, andre og tredje drakt. Allereie til neste sommar så er dette ein potensiell hekkefugl. Men høsgst trulig så vil den nok ikkje gå til hekking før tidligast i 2016. Det skal då bli spennande å sjå om den slår seg ned her i området, eller om den igjen trekker austover til Finland for å etablere seg som hekkefugl der.

2K/1.vinter 
Gråmåse ‹‹C89PR›› 2K (1.vinter), Sandshamna, Sandsøya 28. mars 2013

Gråmåse ‹‹C89PR›› 2K (1.vinter), Sandshamna, Sandsøya 28. mars 2013


3K/2.vinter
Gråmåse ‹‹C89PR›› 3K (2.vinter), Støyle, Sandsøya 16. april 2014

Gråmåse ‹‹C89PR›› 3K (2.vinter), Støyle, Sandsøya 16. april 2014


3K/3.vinter
Gråmåse ‹‹C89PR›› 3K (3.vinter), Sandshamna, Sandsøya 12. november 2014

Gråmåse ‹‹C89PR›› 3K (3.vinter), Sandshamna, Sandsøya 12. november 2014