mandag 31. januar 2011

Sandsøya/Voksa 30-31.01.11

Dei to siste dagane har ikkje akkurat veir og vindforhold vore dei beste, men sjølv på sånne dagar kan ein ikkje sete inne å sjå i veggen. Nei, det er best å kome seg ut å sjå etter sjeldenheiter!

I går såg eg ganske godt over både Voksa og Sandsøya sidan det ikkje var så mykje måsar å sjå på Sandshamna. Det resulterte i årets 3-4. polarmåse. Denne gongen ikkje på Sandshamna, men på Voksa. På Sandshamna var det ikkje så veldig mykje å sjå. Men der var en måse som eg var ganske sikker på var ein grønlandsmåse når eg såg den på langt hold. Denne viste seg å vere ein leucistisk gråmåse truleg i sin 2.vinter (3K).

Her er nokre andre "obsar" frå i går (30.januar):
dvergdykkar 1
bergand 1 (forts.)
toppand 1 (forts.)
brunnakke 15
krikkand 10
sangsvane 49-51 (11 2k)
grågås 5


leucistisk gråmåse truleg 3K (2.vinter)
polarmåse 4K (3.vinter)
Visst du leitar godt så finn du den til slutt....

På plass igjen..
I dag (31.januar) vart det nok ein gong satsa hardt på å finne ein sjelden måse, men det fortsetter slik det har vore so langt denne vinteren, nemleg med få gobitar. Eg har ikkje har ein einaste grønlandsmåse. Heldigvis har det vore nokre få polarmåsar å sjå. Men dagen i dag var no ikkje heilt utan resultat på måsefronten. Den fargemerka gråmåsen (merka med J1XP) som har vist seg eit par gongar i januar var på plass igjen i dag.

gråmåse J1XP 6K (5.vinter)
Merka i Mandal som reirunge i juni 2006

lørdag 29. januar 2011

Havørn

I dag vart det første dagen på over ei veke at eg tok turen ut for å sjå på fuglar. Eg har nemleg vore sjuk heile denne veka.

Sidan vi no er inne i den tida det er størst antall måsar på Sandshamna, så vart det selfølgelig satsa på måsane. Og antallet var stort, men desverre var ikkje forholda dei beste. Når det er bra med vind som i dag held dei seg ofte på vingene, og måsar høgt oppe i lufta er ikkje særleg enkle å bestemme. Å plukke ut "kvitmåsar" er ikkje vanskeleg, men så er det vel ikkje akkurat kvitmåsane som er det store målet heller.

Når det ikkje vart noko resultat på måseskådinga så var eg så heldig at eg fann nokre fotogene havørner å knipse nokre bilder av. Under kan du sjå resultatet.

Havørn 2K (fjorårsunge)
havørn 6K+ (adult)

havørn 6K+ (adult)
havørn 6K+ (adult)


Gjennfunn av fargemerka gråmåse
For litt over ei veke sidan gjorde eg gjennfunn av den 6K gamle fargemerka gråmåsen som eg fann på Sandshamna 7.januar i år. Den hadde då ikkje vorte sett på 2 veker.

gråmåse 6K (fuglen midt i bildet) Den er merka med J1XP.

torsdag 13. januar 2011

Polarmåse del2

Vart setande å sjå over polarmåse-bilda frå i går, og må nesten berre legge ut nokre fleire bilder!

Polarmåse 2K (1.vinter), Sandshamna
Polarmåse 2K (1.vinter), Sandshamna
Polarmåse 2K (1.vinter), Sandshamna
Polarmåse 2K (1.vinter), Sandshamna
Polarmåse 2K (1.vinter), Sandshamna
Polarmåse 2K (1.vinter), Sandshamna

onsdag 12. januar 2011

Stillits og polarmåse, Sandshamna 12.01.11

I dag var målet å få sett nøye over måsane på hamna. Men det er aldri sikkert att det er store antall med måsar. I dag var det heldigvis ein del. Og etter eit par timar med full konsentrasjon på måsar var resultatet slik som det har vore den siste veka. Nemleg ein polarmåse. I går var der riktig nok 2 ind., men i dag var det berre den eine som fortsatt var på plass!


Stillits

Men det vart ikkje berre måsar på "menyen" i dag. Eg satt nemleg å såg på måsar når årets første stillits kom flygande og landa like ved bilen. Dette var berre det 2. funnet på Sandsøya. Riktig nok så er det ein del funn på Marøya og Voksa, og totalen på øyane er minumum 5 funn.

Her er nokre bilder av polarmåsen frå i dag!
Polarmåse 2K
Polarmåse 2K
Polarmåse 2K
Polarmåse 2K

tirsdag 11. januar 2011

Sandsøya/Voksa 11.01.11

I dag vart det årets første tur for å telle totalen på lommane og dykkarane, samt sangsvanene, Det vart også tid til å sjå over måsane på Sandshamna.

Dagens obsar:
grågås 4
sangsvaner 59 (11 2K)
sjøorre 3
svartand 12
bergand 1
toppand 1
islom 7
gråstrupedykkar 7-8
horndykkar 1
polarmåse 2 2K
teist 2

I dag var det 2 polarmåsar på hamna. Her er eit bilde
av ein polarmåse frå den 7.januar.

fredag 7. januar 2011

Sandshamna 07.01.11

I dag vart det nok ein tur ut for å sjå nøye over måsane på Sandshamna. Og etter nesten 3 timar med skåding var dette "fangsten". Nok ein fargemerka gråmåse, og polarmåsen som eg oppdaga for tre dagar sidan var fortsatt på plass.

Gråmåse 6K (5.vinter) merka med J1XP


Her er litt info om måsen:                                         Ringnummer: FA23471

Dato        Stad                                            Koordinatar          Observatørar                       Dagar/km/°

23.06 2006 Storøytåa, Mandal, Vest-Agder, Norway 57°59'18"N 007°26'10"E Helberg, Morten -
07.01 2011 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 1659/486/347Eit par andre bilder frå i dag!
polarmåse 2K (1.vinter)
polarmåse 2K (1.vinter)

tirsdag 4. januar 2011

Polarmåse, Sandshamna 04.01.11

I dag vart årets første "kvitmåse" sett på Sandshamna. Det var i form av ein 2k (1.vinter) polarmåse. Men dette var også den einaste interressante måsen som var å sjå. Sjølv om det var ein del å ta av..... Allikevel så er det altid fantastisk å sjå desse nydelige, arktiske måsane!

Ellers så held fortsatt ei toppand og ei bergand stand i Vågen på Sandsøya.

Her er nokre bilder av polarmåsen frå i dag!
polarmåse 2k (1.vinter)
polarmåse 2k (1.vinter)
polarmåse 2k (1.vinter)

Fargemerka gråmåse

I dag fikk vi (eg og Kjell Mork Soot) svar på ein fargemerka måse som eg såg på Sandshamna 15.mars 2010. Denne fuglen er i motsetning til dei to som vi fikk svar på sist ikkje britiske, men frå Norge. Denne vart nemleg merka i Mandal, Vest-Agder.

Her er historia til måsen frå den vart merka som ein ikkje flygedyktig unge i juni 2009 fram til i dag.

Dato   Stad   Koordinatar   Observatørar   Dagar/km/°

25.06 2009 Storøytåa, Mandal, Vest-Agder, Norway
57°59'18"N 007°26'10"E Bentsen, Thomas -

08.10 2009 Mandalselva Sentrum, Mandal, Vest-Agder, Norway
58°01'33"N 007°27'09"E Jørgensen, Finn 105/4/13

14.10 2009 Mandalselva Sentrum, Mandal, Vest-Agder, Norway
58°01'33"N 007°27'09"E Helberg, Morten 111/4/13

04.12 2009 Mandalselva Gamlebroa, Mandal, Vest-Agder, Norway
58°01'40"N 007°27'34"E Helberg, Morten 162/5/17

15.03 2010 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway
62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 263/486/347


14.08 2010 Brennevinsmyra, Mandal, Vest-Agder, Norway
58°01'04"N 007°30'33"E Flesjå, Inge
Helberg, Morten 415/5/52

25.12 2010 Mandalselva Fiskelaget, Mandal, Vest-Agder, Norway
58°01'30"N 007°27'06"E Jåbekk, Runar 548/4/12

01.01 2011 Mandalselva Øvrebyen, Mandal, Vest-Agder, Norway
58°01'43"N 007°27'49"E Jåbekk, Runar 555/5/19