lørdag 20. februar 2010

Stillits på Voksa 20.02.10.

I dag var det ei lita flokk på 3 stillitsar på Voksa. Hadde ikkje med meg kamerat, og når eg kom tilbake etter å ha henta det så var dei selfølgelig borte vekk! Ellers så var det ein hønsehauk på Marøya og eit par dvergdykkarar mellom Marøya og Flatøya. Altså ikkje det heilt store, men ett par stillitsar varmar godt i vinterkulda!:)

Under kan du sjå bilder av stillitsen som vart sett på Voksa 9.desember 2009.
fredag 19. februar 2010

2009 i bilder!

Eit lite utvalg av fuglebilder frå 2009!
(Desse bilda er i hovudsak tatt på Sandsøya/Voksa, untatt bildet av lunden. Dette er tatt på Runde)


fjøreplytt, Sandsøya

grashoppesongar, Sandsøya

grønlandsmåse 4k (3.vinter), Sandsøya

grønlandsmåse 2K (1.vinter), Sandsøya

gulbrynsongar, Sandsøya

kortnebbgås, Voksa

Lunde, Runde

Møller, Sandsøya

polarnåse 2K (1.vinter), Sandsøya

svartryggerle F, Sandsøya (denne hoa hekka i lag med ei linerle)

svartstrupe M, Sandsøya
                           


torsdag 18. februar 2010

16.02-18.02.10

Ikkje mykje å rapportere om desse dagane. 2-3 polarmåsar og 1 grønlandsmåse er det heile! Men det må vel snart verte meir fugl? Under kan du sjå nokre bilder av måsane.

polarmåse 2K


grønlandsmåse 2K


polarmåse 2K

polarmåse 3K (samme ind.)

søndag 14. februar 2010

Sandshamna 14.02.10

Måtte ha meg ein tur sta å sjå over måsane i dag også. Det var fleire måsar langs Voksevegen og Voksa enn det har vore dei siste dagane, men fortsatt nesten ingen på Sandshamna. I flokkane ved Voksa var der ingen "eksklusive", men når eg kom nord på hamna så dukka ein grønlandsmåse opp. Dette var ein ny (2k/1.vinter) fugl. Truleg ein hann pga. av størrelsen. Den var nemleg på størrelse med mange av gråmåsane. Den hadde også eit ganske kraftig og kompakt nebb, noko som også talar for ein hann!

Bilder av grønlandsmåsen under:fredag 12. februar 2010

Sandsøya og Voksa 06.02.10-12.02.10.

Det har vore ei still veke på fuglefronten. Ja når det blir finever og silda kjem så reiser flesteparten av måsane til havs. Bra for måsane, men ikkje for den som prøver å finne sjeldne måsar. Ingen måsar, ingen sjeldenheiter. Men litt var det no å notere seg.

grønlandsmåse 1 2k (nytt ind) (6.feb)
hønsehauk 1 (hann?) (7.feb)
polarmåse 2 2k og 4k (8.feb)
gråmåse(gulbeint) 1 5k+ (10.feb)
gråstrupedykker 6 (12.feb)
horndykker 5 (12.feb)
islom 6+ (12.feb)grønlandsmåse 2K (1.vinter)polarmåse 2K (t.v.) og polarmåse 4K (t.h.)

gulbeint gråmåse 5k+ (4.vinter eller eldre). Dei aller fleste
gråmåsane har kjøttrosa farga bein, men den gulbeinte
sorten finst også! Var også ein tur til ulsteinvik den 8.2. Så då tok eg meg ein tur ut på Flø for å sjå på måsane som var der.
Fann då ein grønlandsmåse (1. vinter/2k) med karakterar mot underarten/hybriden kumlieni som hekkar i NØ-Kanada. Desse er svært sjelden blir sett i norge. Det er to funn av denne i fylket, og begge er på Sandsøya. Legg merke til tydeleg stjertband, mørkt inntrykk og mørkt i armsvingfjører (dei ytterste fjørene mot vingetuppen). Sjå bilda under.
fredag 5. februar 2010

Sandsøya og Voksevegen 05.02.10

"Kaspien" var fortsatt på plass. Ellers så såg eg årets første polarmåse, og så var den veldig bleika grønlandsmåsen (2k) fortsatt på plass. Såg også ein rastande tjeld på skjær ved Voksevegen. Men alt i alt ganske daudt. Hadde det ikkje vore for måsane hadde  det vore ganske tomt!

Grønlandsmåsen på bilde under:

torsdag 4. februar 2010

KASPIMÅSE, Sandshamna 04.02.10.

En ny dag med ny kaspimåse! Dagens kaspi var også ein 2k fugl(1.vinter), men den var ikkje så klassisk og så "rett" fram som den forrige. Men nok en nydelig fugl. Ellers var det lite måsar på hamna, noko det har våre dei siste dagane. Men kva gjer vel det når kaspimåsane kjem ein etter ein!;)

Her er nokre bilder av måsen:
ikkje verdens beste bilder pga. lang avstand, men det held i massevis til dokumentasjon!;)
Kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 4.februar 2010

Kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 4.februar 2010

Kaspimåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 4.februar 2010

tirsdag 2. februar 2010

Sandshamna og Voksevegen 02.02.10

Lite måsar dei siste dagane, men i dag var det litt fleire. I dag var det 3 grønlandsmåsar på hamna. 2 av desse 2k (1.vinter) og 1 5k+ (adult). Ellers så var det 1 polarmåse x gråmåse hybrid (5k+) på hamna og 2 ved Voksevegen (2k og 5k+).

Her kan du sjå 2 av grønlandsmåsane.
(2k heilt til venstre og ad. heilt til høgre)