tirsdag 20. november 2012

Polarmåse...

Dei siste par vekene har bydd på ganske lite på fuglefronten. Dei få turane eg har vore ute har det vorte satsa på å finne eit eller anna blandt måsane på Sandshamna på Sandsøya. Men no i det siste har mykje vind og dermed mykje sjø på havet gjort sitt til at aktiviteten på fiskemottaket på Sandshamna har vore heller laber. Og ingen aktivitet vil igjen seie ingen eller svært få måsar inne på hamna. Eg har også starta å fange måsar for ring- og fargemerking. Noko som skal bli svært så interessant etter kvart som eg får merka ein del måsar.

Polarmåse...
Den 15.november vart det sett ein 1K polarmåse på hamna. Dette blei då den andre årsungen av polarmåse som har vore innom på hamna så langt i haust. Denne måsen var truleg ei hoe, då den var relativt liten og samtidig hadde eit meget lite og spinkelt nebb.

Her er eit par bilder av måsen.
Polarmåse 1K (juvenil), Sandshamna/Sandsøya 15.oktober 2012

Polarmåse 1K (juvenil), Sandshamna/Sandsøya 15.oktober 2012

Merking av måsar
Eg har også no i haust starta å ring- og fargemerke måsar på Sandshamna. Så langt har eg merka 18 gråmåsar. 16 av desse vart merka den 9.november, medan 1 ind. vart merka henholdsvis den 31.oktober og den 2.november. Etter kvart skal det bli meget spennande å sjå kor desse måsane dukkar opp.

Her er eit bilde av ein av måsane som blei merka den 9.november.
Gråmåse 4K+ (4.vinter eller eldre), Sandshamna/Sandsøya 9.november 2012
Denne måsen blei aldersbestemt til ein 4K+. Fjørdrakta er komplett og med
ingen immature fjør. Nebbteikinga kan peike mot at dette er ein 4.vinter -fugl,
altså ein 4K. Men ei slik nebbteikning kan også eldre fuglar vise.

tirsdag 6. november 2012

Dvergmåse, Sandshamna 06.11.12

I dag vart turen lagt til Sandshamna for å sjå gjennom måsane for første gongen denne veka.  Det er bra med måsar i området, og den siste tida har vist at alt er mogleg. Etter dagen i dag virkar det som om den gode "måsehausten" berre fortsetter. I dag vart nemleg øyane sin andre dvergmåse sett kort på Sandshamna. Den første for øyane vart også sett på hamna, det då i månadskiftet januar/februar tidlegare i år. Det var då snakk om ein 1.vinter fugl, medan dagens måse var ein fullt utfarga 3K+(adult) fugl.

Her er eit bilde av dagens "minstemann"... 
Dvergmåse 3K+ (adult), Sandshamna/Sandsøya

På plass igjen...
Ellers i dag var det mykje måsar å sjå, men utanom dvergmåsen var den ikkje alt for mykje å notere i boka. Eit par av "mine" fargemerka gråmåsar som eg merka på Sandsøya i sommar vart sett. Den eine av desse "J4704" har vore stasjonær og nesten blitt sett kvar gong eg har sett over måsane på hamna. Dagens andre merka var litt meir interessant. Det var nemleg snakk om "J4712". Den har ikkje vore sett i området på over ein månad. Nærmare bestemt sidan den 2.oktober. Dermed trudde eg at denne hadde vendt nebbet sørover. Noko som viste seg å ikkje stemme...