søndag 29. september 2013

TUNDRAPIPLERKE m.m. på Ona 26-28.09.13

Etter at eg for første gongen besøkte Ona hausten 2009 har det blitt ein del turar til denne vesle øya på Romsdalskysten. For der ute i havgapet blir det nemleg satsa i felt kvar haust i nokre veker i slutten av september og i starten på oktober. Då som oftast av ein fast gjeng på 6-7 personar. Og det er alltid like kjekt å kome seg ut på Ona å møte gjengen, for å snakke om fugl, og å leite etter sjeldenheiter. For Ona har gjennom mange år no vist eit ekstremt potensiale når det gjeld sjeldne fuglar, då både austlege og vestlege artar. Dermed er det ein grei plass å reise når det er lite å sjå ellers. Det hjelp også sjølvsagt på at øya er lita, og at det er mange persongar i felt. Det er ein meget god kombinasjon med tanke på å finne sjeldne fuglar...

I år blei det så og seie tre heile dagar i felten på Ona for min del. Frå den 26. t.o.m. den 28.september  Det kan sjølvsagt bli fleire dagar, for skulle det plutseleg dukke opp etter eller anna spennande så blir det nok berre å kaste seg i bilen og kome seg av gårde. Men eg må no seie meg fornøgd med det tredagers oppholdet eg hadde der no. Det blei i hvertfall ein bra start... For under ein og ein halv time etter at eg ankom øya vart M&R si tredje TUNDRAPIPLERKE observert. Den vart sett meget godt, og gav også tidvis ein del lyd frå seg. Denne austlege piplerka er ein eksklusiv gjest i Norge, med ikkje alt for mange funn totalt. Dagen etter, altså den 27.september vart det også sett ei tundrapiplerke. Den kom då flygande ganske høgt og var svært vokal. Det meste tyder på at dette var ein ny fugl, men ut i frå "obsen" som blei gjort så er det umulig å vere heilt sikker på om det desse dagane var eit eller to ind. innom på øya.

Tundrapiplerka som vart sett den 26.september hadde tilhold ved og på gravplassen på Ona. Der gikk den tidvis i lag med fleire skjærpiplerker på det kortklipte graset. Her er nokre bilder av piplerka.
Tundrapiplerke, Ona 26.september 2013

Tundrapiplerke, Ona 26.september 2013

Tundrapiplerke, Ona 26.september 2013

I tillegg til "tundrapipen" vart det også høyrd ei mulig sibirpiplerke den første dagen av oppholdet mitt. Men det kan godt hende at dette berre var trepiplerka som hadde tilhold der den 26. og 27. Under kan du sjå eit bilde av "trepipen".
Trepiplerke, Ona 26-27.september 2013


Fotogen tartarpiplerke...
Ja, det var mykje pipleke-action desse dagane, totalt var det observert 5-6 piplerkeartar . For i tillegg til skjærpiplerke, heipiplerke, trepiplerke, tundrapipleke og den mulige sibirpiplerka vart det sett ei tartarpiplerke. Denne sibirske storpiplerka blir det årleg sett fleire av på hausttrekket. Men dei er som oftast veldig, veldig sky, og å oppdrive bra foto av arten er ingen enkel sak. "Tartarpipen" som vart sett på øya den 26. og 27. var av den meir samarbeidsvillige slagt, og godtok at vi krøyp rundt på fotballbana der den hadde tilhold. Dermed gav det gode fotomuligheiter. Under kan du sjå eit lite utvalg av bilder som blei tatt av fuglen.

Tartarpiplerke 1K, Ona 26-27.september 2013

Tartarpiplerke 1K, Ona 26-27.september 2013

Tartarpiplerke 1K, Ona 26-27.september 2013

Tartarpiplerke 1K, Ona 26-27.september 2013


Gulbrynsongarar i fleng...
I tillegg til alle piplerkene så vart det sett og høyrd mange gulbrynsongarar. Den beste dagen var vel dagen før (25.september) eg kom ut på øya. Då hadde det blitt observert ca. 20 "gulbryn". Noko som var ny rekord på ein dag på Ona. Dei dagane eg var på øya blei det sett i under og overkant av 10 ind. kvar dag. I føregårs, altså den 27.september vart det også sett ei grønlandsk polarsisik (polarsisik ua. hornemanni).


torsdag 19. september 2013

Tartarpiplerke, gulbrynsongar og åkerrikse m.m. på Sandsøya/Voksa 17-19.09.13

Dei siste tre dagane har det blitt satsa ein del i felt, og då først og fremst på Voksa. Det er i hvertfall der "ting" har dukka opp. I føregårs den 17.september vart haustens første tartarpiplerke for M&R observert der. Denne vart sett på eit jorde som eg har døpt om til "tartarpipjorde". For eg trur at så mange som 75% av alle tartarpipane som har blitt observert på øyane har vore innom på dette jordet. Ellers så vart det sett ei svarthalespove, den andre før øyane i haust.
 Her er eit bilde av mi første tartarpiplerke for året.
Tartarpiplerke, Voksa 17.september 2013
Det er slik det er vanligast å sjå den, når den kjem flygande i store bølgedalar.
 
Litt seinare på dagen vart vika på sørsida av øya besøkt. Der vart det sett ein 1K grashoppesongar. Den hadde både metall- og fargering, dermed var det ein av songarane som eg fikk merkt i forrige veke på den samme lokaliteten. Etter at den blei sett gikk eg og "vasa" ei stund til i det lange graset. Då flaug det opp ei åkerrikse. Dette er berre det andre haustfunnet av arten på øyane.
 
Grashoppesongaren som blei sett på Voksa den 17. september var nok høgst truleg denne. Denne songaren blei merkt på den samme staden den 13.september, sist av i alt tre grashoppesongarar som blei merkt der i forrige veke.
Grashoppesongar 1K, Voksa 13.september 2013

Seint svartstrupekull...
For ei og ei halv veke sidan så såg eg ei av dei voksne svartstrupene bærande på mat i Sandsvågen på Sandsøya. Men eg såg berre ein av dei voksne fuglane, og heller ingen ungar. I går (18.september) vart det nok ein tur innom lokaliteten for å sjekke om der kunne vere nokre ungar å sjå. Like etter at eg stoppa bilen og åpna bilvinduet kunne eg høyre tiggande svartstrupeungar. Ja, ungar som nettopp har blitt flygedyktige. Dei hadde nesten ikkje stjertfjør eller vingefjør, og minst ein av dei hadde fortsatt mykje dun igjen i hovudet. Så desse ungane kan ikkje vere meir enn 2-3 veker gamle. Dette er då årets tredje ungekull. Det første kullet blei sjølvstendige i slutten av juni og etter det virkar det som det har gått kast i kast. Men rikeleg med ungar trengst, skal bestanden bygge seg opp igjen til slik den var fram t.o.m. 2009.
 
Her er ein av ungane frå det første kullet i år.
Svartstrupe 1K, Sandsvågen/Sandsøya juni 2013
 

Gulbrynsongar og dobbeltbekkasin...
I dag (19.september) var det tatt nok ein sveip over Voksa. Like etter at eg kom på land på øya fikk eg auge på min første gulbrynsongar for året. Denne sibirske trekkgjesten er det alltid like kjekt å "kome over". Etter dette så blei det ein del "trakking" i eit av dei mange strandrørfelta på Voksa. Der kom eg over øyane sin 2-3. dobbeltbekkasin. Dermed så er det litt av kvart på farta for tida, og forhåpentlegvis så dukkar bomba opp om ikkje så alt for lenge...


lørdag 14. september 2013

Fuglenytt frå Sandsøya/Voksa 13.08 - 13.09.13

Den siste månaden har det vore svært labert med aktivitet her på bloggen. Men lite aktivitet på bloggen vil ikkje seie at det ikkje har blitt satsa i felt. Det har i denne perioden blitt prioritert mykje ringmerking, då først og fremst med tanke på å få merkt grashoppesongarar og sivsongarar, men det har også blitt satsa på merking av både havsvale og gråmåsar. Både merkinga av grashoppesongarar og sivsongarar vil eg kome tilbake til i seinare blogginnlegg, det samme gjeld også for måsane. Når det gjeld sjeldenheiter så har det vore meget, meget lite å melde på den fronten. Den sjeldnaste fuglen som har vore innom den siste månaden, var øyane sin første vendehals. Den blei observert i Sandsvågen på Sandsøya den 8.september. Dagen etter vart det så sett eit nytt individ av arten, denne gongen på Voksa. Dette viser at ting er mulig, og i tida framover, så sant veiret tillet det så blir det nok meir "trakking" i felt, og forhåpentlegvis vil det også gi litt resultat i form av ein gobit eller to...

Svartstrupe 2K+ M, Sandsvågen, Sandsøya 2013

Ein annan observasjon som det er verdt å legge merke til frå den siste tida er at svartstrupeparet som har hatt tilhold i Sandsvågen på Sandsøya i år har nok eit ungekull på gong! Hofuglen vart sett aktivt matande den 8.september, men verken hannen eller ungane blei sett. Dette tyder då på at ungane i årets tredje kull fortsatt er veldig små. Og små ungar godt ut i september er ikkje akkurat vanleg... Så det skal bli spennande å sjå korleis det går. Slik forholda er no, med greie temperaturar og mykje insekt så burde det gå greit å fostre opp ungane.

Dvergsnipe 1K, Storeviksanden, Sandsøya, september 2011

Det har også vorte sett ein god del vadarar på trekk. Det har då vore snakk om artar som myrsnipe, tundrasnipe, dvergsnipe, sandløpar, grønnstilk, sotsnipe, skogsnipe osv. Men dette er meir eller mindre vanlege artar, så rariteten har ikkje dukka opp så langt.


Gråhegre i pleie...
For nokre dagar sidan blei Alv Ottar Folkestad kontakta av ein person frå Hallebygda på Gurskøya i Sande kommune. Der hadde det blitt funnen ein gråhegre som var forkomen. Det viste seg at det var ein nyleg uthoppa gråhegreunge som var avmagra. Dermed tok han den i pleie heime hos seg sjølv for å fore den tilbake i kondisjon. Men i og med at Alv Ottar Folkestad skulle ut og reise så fikk eg den store æra av å overta "oppforinga" for nokre dagar. Under kan du sjå fuglen få servert eit måltid.