tirsdag 24. april 2012

GRASHOPPESONGAR, Sandsøya 19-20.04.12

Den 19. og 20.april vart det høyrd ein syngande grashoppesongarhann i Våge på Sandsøya av Herbjørg Våge som bur på staden. Dette funnet utgjer det soleklart tidlegaste funnet av grashoppesongar i Møre og Romsdal gjennom tidene! Det tidlegaste funnet frå før var frå i fjor. Då var den første på plass den 23.april. Årets funn er også eit av dei tidlegaste funna i Norge gjennom tidene. Det tidlegaste funnet som eg veit om er frå Utsira den 18.april i 2003 og 2009.

Songaren som vart høyrd i Våge var ikkje å høyre i natt, så truleg har den trekt vidare. Dermed er det berre å ha øyrene med seg, kanskje kjem du over ein syngande grashoppesongar..... Skulle du befinne deg på ytre søre sunnmøre, og samtidig kome over ein syngande grashoppesongar hadde det blitt satt stor pris på å få vite om songaren slik at det kunne vere mogleg å få sjekka opp fuglen for å sjå om den er ring-/fargemerka og visst ikkje få sett på den ringar. Ta gjerne kontakt på mail: ingarstoyle@hotmail.com eller ta kontakt på mobil: 99382242.
All informasjon blir mottatt med stor takk!:)

Her er eit lydklipp av ein av dei mange syngande grashoppesongarane frå i fjor.

mandag 23. april 2012

Kvitmåsar og russiskmerka svartbak, Sandshamna 21.04.12

Den 21.april vart det nok ein gong sett gjennom måsane på Sandshamna. Der vart det sett 1 2K polarmåse og
1 2K grønlandsmåse. Utanom kvitmåsane så vart det sett ein fullt utfarga svartbak med ein russisk metallring. Eg fikk desverre ikkje sett heile ringen, men muligens så fikk eg sett det eg trengte... Eg leste nemleg av alle tala i ringkoda. Framfor dei seks tala som eg fikk sett er det truleg to bokstavar, og desse er då dei samme(?) på alle ringane. Så kanskje får vi vite kor måsen kjem frå? Eg har i hvertfall oversendt informasjonen til Stavanger museum som vidare har sendt det til Russerane. Så dermed er det er berre å krysse fingrane for at eg har det som trengst for å kunne sei kor den er merka.

Her er nokre bilder av måsane.
Grønlandsmåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya

Polarmåse 2K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya

Svartbak 5K+, Sandshamna
Denne er merka i Russland. Det som eg fikk sett av ringkoda var 009405.
Truleg er heile koda ES009405.

lørdag 21. april 2012

Sandsøya/Voksa 17-20.04.12

Det har dei siste dagane vorte satsa ein del i felten heime på øyane. Det har ikkje resultert i alt for store sjeldenheiter, men heilt fritt for lokale raritetar har det no ikkje vore! Det beste frå desse dagane må nok vere øyane sin 2. og 3.observasjon av fjellvåk. Den eine våken vart sett på Sandsøya, medan den andre vart sett på Voksa. Begge desse observasjonane vart gjort den 18.april. Ellers er det fortsatt minst eit par grønlandsmåsar i området. Det vart nemeleg sett eit eit 3K ind. på Sandshamna den 17. og 19. april, medan det i går vart sett ein 2K fugl på samme plass.

Her er litt fyldigare over kva som vart sett desse dagane.

17.april:
grønlandsmåse 1 3K (Sandshamna/Sandsøya)

18.april:
dvergdykkar 2 (Flatøya)
fjellvåk 1 ptø (Sandsøya) + 1 ptn (Voksa)
skogsnipe 1 høyrd (Vågen/Sandsøya)
jernspurv 1 M sy. (Voren/Sandsøya)
ringtrost 1 M sy. (Hellandsvågane/Sandsøya)
bergirisk ++ (Sandsøya/Voksa)
tornirisk 4 (Våge/Sandsøya) + 1 (Voksa)
snøspurv 1 (Voksa)
lappspurv 3-4 (Voksa)
gransongar 2 MM sy. (Sandsøya) + 1 M sy. (Voksa)

19.april:
dvergdykkar 2 (Voksevegen)
grønlandsmåse 1 3K (Sandshamna/Sandsøya)
jernspurv 1 M sy. (Voksa) + 2 MM sy. (Sandsøya)
ringtrost 1 M sy. (Skarshaugen)

20.april:
dvergdykkar 1 (Voksevegen)
heilo 5 (Voksa)
grønlandsmåse 1 2K (Sandshamna/Sandsøya)

Så til slutt nokre bilder...
Fjellvåk, Sandsøya 18.april

Fjellvåk, Voksa 18.april

Grønlandsmåse 2K, Sandshamna 20.april


tirsdag 17. april 2012

Runde 16.04.12

I går vart årets andre feltarbeidsdag unnagjort på Runde. Akkurat veka etter årets første tur. Målet var å få tatt bilde av, og dermed lest av flest mogleg av dei 177 fargemerka lundane som er merka på Runde. Den 9.april leste eg av 60 forskjellige ind., mendan det i går gikk noko tråare med 44 avleste fuglar. 14 av dei 44 var nye for året, noko som vil seie at det no er oppe i 74 avleste lundar hittil i år. Eg kan no også nemne at ein av dei 14 nye for året var ei første-avlesing etter merking. Så alt i alt så må eg no seie meg fornøgd!

Her er nokre bilder, samt ein liten videosnutt av sværmande lundar.
Ein liten brøkdel av lundane som låg på sjøen i går.
Mange av desse kom opp og sværma, for så å sette seg i fjellsida.
Det er berre å starte å telle!;)

Lunde, Runde
 
Lunde, Runde
 
Lunde, Runde

Lunde, Runde

 
Her er ein liten videosnutt (mobil) av sværmande lundar frå i går. I går var det til tider store mengder med svermande lundar. I denne "snutten" er det riktignok ikkje det heilt store antallet, men fortsatt er det rett og slett magsik å oppleve dette fenomenet.Ørn...
Heilt til slutt legg eg også inn eit bilde av ei av dei til tider meget nærgåande havørnene frå lundeura i går. Dei var nemleg ikkje særleg samarbeidsvillige. For så og seie kvar gong lundane sværma, og satte seg inn i sida kom det ørner seglande forbi. Dermed var det på vingene igjen for lundane... Og endå meir venting for min del!

Havørn 3K, Runde

Sandsøya/Voksa 13. og 14.04.12

Den 13.april vart det nok ein gong satsa på måsar på Sandshamna. Riktig nok så var det ikkje heilt det store antallet... Men der det er måsar er det muligheiter! Kva det resulterte i kan du lese under. Det vart også sett gjennom gjessene på Voksa. Den 15.april vart det ein skikkeleg "langdag", der eg fikk tatt ein meget grundig sveip over Sandsøya og Voksa.

Her er ein litt fyldigare informasjon frå desse to dagane.

13.april:
På Sandshamna vart det denne dagen sett 1 grønlandsmåse (4-5K), samt 1 ny fargemerka gråmåse. Ved Voksevegen vart det sett 2 dvergdykkarar, og på Voksa var dei 3 stasjonære tundragjessene ua. flavirostris fortsatt på plass.


Gråmåse 4K, Sandshamna 13.april 2012.
Gråmåsen med fargeringkode J1352 vart merka som ein ikkje flygedyktig unge (pullus) på Eggløysa i Tromsø kommune i Troms den 31.juli i 2009. Dette var det første gjenfunnet etter merking.

Dato      Stad                                            Koordinatar       Observatørar                         Dagar/km/°
31.07 2009 Eggløysa, Tromsø, Troms, Norway 69°41'48"N 018°03'46"E Helberg, Morten
Maløya Torland, Klaus, Noddeland, Jon -
13.04 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 987/1001/220

Her er eit oversiktskart.
Avstanden mellom Eggløysa i Tromsø kommune og
Sandshamna er på 1001 km.


15.april:
Denne dagen vart det sett litt av kvart, men desverre ikkje noko alt for sjeldent. Det vart sett
4+ grønlandsmåsar (2 2K, 2+ 3K) på Sandshamna. Og på Voksa vart dei 2 stasjonære sangsvanene, der den ein har engelsk ring gjenfunne. Vidare så var dei 3 tundragjessene ua. flavirostris fortsatt på plass.

Her er det andre som vart sett.
heilo 1 (Voksa)
sandlo 1 (Voksa)
linerle 1 (Sandshamna/Sandsøya)
steinskvett + (Voksevegen/Sandsøya)
tornirisk + (Våge/Sandsøya) + 1 (Voksa)
sivspurv 1+ M (Voksa)

Her er nokre bilder av dei 2 2K grønlandsmåsane på Sandshamna den 15.april.
:
Grønlandsmåse 2K, Sandshama 15.april 2012

Grønlandmåse 2K, Sandshamna 15.april 2012
Dette er ein svært langt utvikla fugl, med innmytte grå
mantel og skapulærfjører, samt anntydning til lys iris. 

Grønlandsmåse 2K, Sandshamna 15.april
Samme ind. som på bildet over.

onsdag 11. april 2012

Sandshamna 11.04.12

I dag skulle det egentleg vere fuglefri, men det skar seg sjølvsagt! På Sandshamna var det nemleg eit relativt bra antall med måsar. Dermed måtte dei sjåast nøye i gjennom. Det resulterte i 3 grønlandsmåsar (2K, 3K, 4K(+)), samt at det vart sett nok ein fargemerka gråmåse. Den fargemerka måsen kan du lese meir om nederst i innlegget.

Her er eit par bilder av den stasjonære 2K grønlandsmåsen på hamna. Det er truleg denne fuglen som har vore på plass den siste tida....

Grønlandsmåse 2K, Sandshamna

Grønlandsmåse 2K, Sandshamna


Fargemerka gråmåse
Som nemnt over vart det i dag sett ein fargemerka gråmåse på hamna. Her er meir om den...
Gråmåse 2K, Sandshamna
Denne 2K gråmåsehannen med fargeringkode J3090 vart merka som 2K (1.vinter) den 8.januar i år. Den vart merka i Breiavatnet i Stavanger i Rogaland. Etter at den blei merka er dette det første gjenfunnet av måsen.


Dato      Stad                                                  Koordinatar               Observatørar   Dagar/km/°
08.01 2012 Breiavatnet, Stavanger, Rogaland, Norway 58°58'07"N 005°44'02"E Mjøs, Alf Tore -
11.04 2012 Sandshamn, Sande, Møre og Romsdal, Norway 62°15'08"N 005°28'58"E Støyle Bringsvor, Ingar 94/365/357

Her er eit oversiktskart.
Avstanden frå Stavanger til Sandshamna er på 357 km.

tirsdag 10. april 2012

Runde 09.04.12 m.m.

I går vart årets første feltarbeidsdag unnagjort på Runde. Det som skulle gjerast var å ta bilder av fargemerka lundefuglar for så å lese av ringane. Og eg må no seie meg fornøgd... Tusenvis på tusenvis låg på sjøen ved fuglefjellet, og flesteparten av desse kom opp og sverma for så å sette seg inn i fjellsida. Totalt fikk eg lest av 60 forskjellige fargemerka lundar. I alt er det fargemerka 177 ind. så eg har noko å strekke meg etter. To av lundane som var avleste i går vart sett for første gong etter merking. Begge desse vart merka i 2009.

Her er nokre bilder av lundane frå i går.
Lunde, Runde
Lunde, Runde
Lunde, Runde

Andre obsar...
Av andre observasjonar som vart gjort på Runde i går var 1 svartryggerle (F), og 1+ lappspurv (M).
Eg kan også nemne at årets første storjoar var innom fjellet....


Her er nokre bilder av ein 2K+ lappspurvhann som viste seg å vere svært så fotogen!
Lappspurv M, Runde

Lappspurv M, Runde

Lappspurv M, Runde


Siste (fugle)nytt frå Sandsøya og Voksa. (2-10.april)
No har årets første linerler, steinskvettar, sivspurvar osv. komt attende. Sjå observasjonane under...

2.april:
dvergdykkar 3 (Voksevegen)
grønlandsmåse 2 (2K og 5K+) (Sandshamna/Sandsøya)
kaie 1 (Sandshamn/Sandsøya)

3.april:
kaie 1 (Bringsvor/Sandsøya)
ub. grønn-/gråspett 1 (Skarshaugen/Sandsøya)

6.april:
sangsvane 2 3K+ (Ei med engelsk ring) (Voren/Sandsøya)
kortnebbgås 1 (Voksa)
tundragås ua. flavirostris 3 ad. (Voksa)
grønlandsmåse 1 2K (Sandshana/Sandsøya)
grønlandsmåse 1 3K (Voksevegen)

7.april:
grønlandsmåse 1 2K (Sandshamna/Sandsøya)

10.april:
dvergdykkar 1 (Voksevegen)
islom 2 (2K og 3K+) (Sørsida av Sandsøya)
kortnebbgås 1 forts. (Voksa)
tundragås ua. flavirostris 3 ad. forts (Voksa)
kvartbekkasin 1 (Voksa)
sanglerke 1 (Voksa)
linerle 1 (Sandsøya)
sivspurv 1 M (Voksa)
steinskvett 1 M (Marøya/Voksevegen) + 1 F (Støyle/Sandsøya)Her er eit bilde av ei av dei grønlandske tundragjessene (ua. falvirostris), samt ett av kortnebbgåsa som har holdt til på Voksa i nokre dagar.
Tundragås ua. flavirostris 3K+, Voksa
(1 av 3 ind.)
Kortnebbgås, Voksa

søndag 1. april 2012

Litt av kvart... 27-31.03.12

Dei siste dagane har blitt brukt til ein del fugleskoding. Då i hovudsak på Sandsøya og Voksa. Men eg var faktisk også ein avstikkar på langs av fylket den 30.mars, mærmare bestemt til ein stad i Aure kommune for å prøve å fått sett MR si første lappugle på nærmare 50 år! Det gikk vel så som så... Eg fikk sett ugla kort, men sjølvsagt så bestemte eg meg for å la den sitte i ro og ikkje forstyrre den, men heller gå tilbake til bilen for å hente kameraet. Det gikk som det måtte gå! Eg kom tilbake, men der var det inga ugle. Det var sporlaust borte. Og etter å ha leita i ca. fire og ein halv time måtte eg berre konstatere at ugla som i følge lokalbefolkninga hadde hold til på staden i 3 veker no truleg hadde forflytta seg vidare. Sjangsen for at det skulle skje virka der og då veldig liten, men det er ville skapningar ein har med å gjere så sånt kan (desverre) skje... Men, men heilt mislykka vart no turen ikkje, eg fikk no tross alt eit kort glimt av ein mildt sagt majestetisk fugl!

Her er ein link til eit bilde som karane som var der dagen før fikk tatt av den. Då var den svært så samarbeidsvillg og satt så og seie heile dagen ikkje meir enn ei 10-15 merter i frå bilvegen!
http://nofmr.no/fotogalleri/uvanlige-fugler-i-mr/lappugle-1649

Sandsøya og Voksa
Då litt tilbake til Sandsøya og Voksa. I føregårs (30.mars) vart måsane på Sandshaman sjekka til kvelden. Det var då ikkje mindre enn 8+ grønlandsmåsar på plass, derav 2 2K, 1 3K, 1+ 4K, 2 4-5K, 2 5K+. I dag vart det sett
3 grønlands, 1 2K, 1 3K, 1 4-5K. Av desse grønlandsmåsane så var 3K`en frå i dag den samme grønlandsmåsen som har vore frå og til på haman sidan eg såg den første gongen den 9.januar. Dermed har den no vore i området i snart 3 månadar. Under kan du sjå eit bilde av måsen!

Grønlandsmåse 3K.
Her er den tatt bilde av på Sandshamna den 10.januar!

Av andre "rariterar" på øyane vart i dag øyane sin 5.gulspurv sett og høyrd på Skarshaugen på Sandsøya.


Ringmerka tjeldar
Den siste tida har eg satsa hardt på å få lest av ein ringmerka tjeld som held til på sørsida av Sandsøya. Og i dag då lukkast det endeleg å få sett alle bokstavane og tala. På metallringen stod det FP82910. Det stod vidare att ringen var engelsk. Denne tjelden er på plass for minst det andre året på rad. I dag kom eg også over ein ringemerka tjeld på Voksevegen. Denne var litt meir samarbeidsvillig, og etter å ha brukt ca. tre kvarter på å ta bilder av tjelden så hadde eg alt av tal og bokstavar på den også. På ringen til "Voksevegfuglen" så stod det FA65235, og som den den på Sandsøya var denne også ringmerka i England. No skal det bli spennande å få vite litt meir om desse fuglane etter kvart, men desverre trur eg det kan ta si tid før eg får svar på desse. Det viktigaste er no i hvertfall gjort... Nemleg å få lest av ringane!

Her kan du sjå eit bilde av tjelden på Voksevegen.

Tjeld, Voksevegen
Metallring nr. FA65235

Engelskmerka sangsvane på plass...
Ellers så kan eg no nemne at den engelskmerka sangsvana som held til ilag med ein sangsvane til fortsatt befinn eg på Sandsøya.

Her er eit bilde som eg tok av svana den 28.mars.
Sangsvane 6K+, Voren/Sandsøya