mandag 31. desember 2012

Fugleåret 2012

Då er 2012 så og seie over, og som vanleg blir det i løpet av eit år mange gode opplevelsar. Her vil eg ta eit lite tilbakeblikk på året som har gått. For 2012 har hatt litt av kvart å by på...

Januar/februar/mars
Årets tre første månadar var meget like. Det bli først og fremst satsa på måsar. For i starten på 2012 var det nemleg tidenes invasjon av grønlandsmåsar. Det vart sett store antall langs heile kysten av Norge. Den største ansamlinga som vart rapportet var om eg ikkje hugsar heilt feil på rundt 90 individ. Min rekord på Sandsøya og Voksa var på 19 grønlandsmåsar samtidig. Ein forbausande stor andel av desse måsane var av den nord-amerikanske hybriden grønlandsmåse x eskimomåse (kumlien`s gull). Totalt hadde eg minst 11 forskjellige ind. av denne forma. I tillegg til grønlandsmåsane så vart det også sett fleire polarmåsar. Ser ein vekk i frå kvitmåsane så vart øyane sin første dvergmåse sett på Sandshamna på Sandsøya. Det var nemleg ein 1.vinter fugl innom på hamna eit par dagar i måndskiftet januar/februar. Legg ein så måsane litt til side så vart det sett sædgjess (ua. rossicus) og tundragjess (ua. albifrons/flavirostris) på Voksa så seint som i siste halvdel av januar. Dette var fuglar som hadde holdt stand frå seinhaustes av.

Her er eit bilde av årets invasjonsart.
Grønlandsmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 27.januar 2012


April
Denne månaden vart dei første feltdagane unnagjort på Runde. Dette er alltid eit av årets høgdepunkt. Det å kome seg ut i fjellsida å få sett lundeura yre av liv er mildt sagt magisk. Ellers så var det stor spenning knytta til denne månaden når det gjaldt grashoppesongarar. Det er nemleg denne månaden dei første songarane brukar å ankome hekkelokalitetane. I 2012 skulle desverre ikkje veirgudande være samarbeidsvillige. Med nordlege vindar og låge temperaturar vart det svært frå grashoppesongarar. Det vil seie at 2 songarar vart høyrd syngande av lokalbefolkninga på Sandsøya i april. Den eine fuglen utgjorde faktisk det tredje tidligaste vårfunnet av arten i Norge, då den først vart høyrd syngande den 19.april. Ingen av desse songarane vart værande, og dei store antalla med grashoppesongarar frå åra før virka berre meir og meir usansynlege. Av lokale sjeldenheiter vart det i løpet av denne månaden sett 3 grønlandske tundragjess, 2 fjellvåkar, fleire grønlandsmåsar og sist men ikkje minst polarmåse på Sandsøya og Voksa. Årets første "bombe" skulle imidlertidig bli detonert utanfor øyane. Eg var nemleg på feltarbeid på Runde, og før eg rakk å kome meg avgårde frå parkeringa i Goksøyra for å kome meg opp på fjellet kom M&R si femte SVARTGLENTE glidande langs fjellsida og forsvann inn i skodda. Dermed var årets første NSKF-art var i boks! 

Her er eit bilde av fargemerka ludar frå Runde i april
Lunde, Runde 16.april 2012


Mai
Endeleg dukka den første stasjonære grashoppesongaren opp på øyane. Den 9.mai var det nemleg ein ringmerka fugl på plass i Våge på Sandsøya. Songaren vart ringmerka på den samme lokaliteten 2 år før. Fuglen var på plass i 2011, og tek ein med 2012 var dette det tredje året på rad at songaren var på plass på den samme staden på Sandsøya. Etter denne vart det sett ein ny grashoppesongar på Voksa, men desverre var det berre ein av dei ring- og fargemerka fuglane som kom attende til øyane i 2012. Den første gobiten denne månaden var øyane sin første og M&R sin 5-8. AFTENFALK. Den vart nemleg sett kort i Våge på Sandsøya den 15.mai på ei av dei mange grashoppesongarturane mine. Men den største "bomba" small den 24.mai. Når M&R sin andre RAUDSTRUPESONGAR vart høyrd syngande på Støyle på Sandsøya. Dermed gav det varme veiret med sørlige vindar i slutten av mai eit skikkeleg resultat!

Her er eit bilde av den returnerande grashoppesongaren.
Den er her avbilda då den ankom i Våge på Sandsøya i 2011.
Grashoppesongar 3K+ M, Våge/Sandsøya 10.mai 2011


Juni
Denne månaden gikk for det meste med til overføringsprosjektet for havørn til Skottland. 2012 var det siste året det skulle overførast havørnungar. Målet var 20 ungar, men det dårlegaste produksjonsåret for havørn sidan prosjektet for havørn vart oppretta i 1974 gjorde det slik at antallet stoppa på berre 6 ungar. Dermed vart det i løpet av dei 5 åra sidan 2007 overført totalt 86 havørnungar til Skottland. Av lokale raritetar denne månaden vart det sett og høyrd polarmåsevaktel, åkerrisegrashoppesongar og myrsongar. Men den største overraskelsen kom etter ein av havørnturane i midten av månaden. For i det vi kom tilbake til der Alv Ottar Folkestad bur på Aursneset i Ulstein kommune satt M&R sin andre GULIRISK og song. Den vart høyrd kort før den truleg trekte vidare.  

Her er eit bilde av ein av havørnungane som vart oppsøkt. Her for ringmerking.
Havørn pullus, Møre og Romsdal juni 2012


Juli
I 2012 skulle det endeleg gå i boks med hekkinga for lundane. Etter tre nullår på dei fire siste åra var det på tide med ein skikkeleg hekkesesong igjen. Etter å ha følgt med på ungeproduksjonen nøye frå klekkinga i starten på juni enda talet på ungeproduksjonen på ein stad mellom 50 og 60%, noko som er meget bra. Når det gjaldt dei andre sjøfuglartane på Runde var det berre fiskemåse, gråmåse, havsule og storjo som hadde ein god ungeproduksjon. Dei andre artane hadde ingen, eller tilnærma ingen produksjon. Det var i hvertfall ikkje noko antall å snakke om. Ellers i juli vart det satsa hardt på å få ring- og fargemerka flest mogleg måsar. Då først og fremst gråmåsar og svarbak. Det vart då mange fantastiske padleturar med kajak mellom øyane på leiting etter svartbakungar å merke. Til slutt enda totalen på 106 merka måsar, fordelt på gråmåsar, svartbakar, fiskemåsar og sildemåse.

Her er ein ringmerka lunde på veg inn i kolonien med mat.
Lunde, Runde 3.juli 2012


August
Denne månaden vart det satsa mest på måsar. Det vart då først og fremst lest av ring- og fargemerka individ. Men det var ikkje måsane som utgjorde det mest interessante denne månaden. Det mest interessante var nemleg at eg kom over ein grashoppesongar som mata ungar på Voksa så seint som den 27.august. Dette er så vidt eg veit det soleklart seinaste hekkefunnet av arten i Norge. Dette var også truleg kull nummer to. For i det samme området var der minst ein stor og sjølvsteindig årsunge som farta rundt.

Her er eit bilde av den einaste årsungen av grashoppesongar som vart
sett på Sandsøya og Voksa i 2012.
Grashoppesongar 1K M, Voksa 31.august 2012


September
I september vart det eit par turar til Ona på Romsdalskysten. Men eit ekstremt dårleg hausttrekk gjorde sitt til at det var heller lite spennande å sjå. Det beste på dei to opphalda som tilsaman varte ca. ei veke var svarthalespove, gulbrynsongar, tartarpiplerke og varsler. Altså ikkje det heilt store. Heime på øyane var det like dårleg. Det beste frå øyane heime var ein truleg aftenfalk på Voksa. Men det var så definitivt ingen ting å rope hurra for. Det var litt merkeleg, for M&R var definitivt ikkje i "sona" denne hausten. Andre stadar i landet derimot var det veldig, veldig bra, med den eine store rariteten etter den andre.

Her er eit bilde frå Ona.
Lappspove 1K, Ona 25.september 2012


Oktober
Det første som var verdt å legge merke til denne månaden  var Sandsøya og Voksa si første og faktisk einaste tartarpiplerke hausten 2012. Den vart sett rastande på Voksa den 9.oktober. Etter dette vart årets siste tur til Ona unnagjort. Dette var i jobbsamanheng. Men ein har no alltid både auger og øyrer åpne. Turen resulterte i tartarpiplerke, grulbrynsongar og sist men ikkje minst ein ung sabinemåse. Når eg kom tilbake på øyane heime vart det farta ein del runt på leiting etter raritetar, men det var ikkje før eg starta å satse på måsar igjen at det gav resultat. Den 12.oktober vart ein 3K grønlandsmåse sett på Sandshamna. Etter dette vart det sett ein ungemerka polarmåse som stamma frå Bjørnøya. Men den virkelige store dagen i oktober, ja faktisk heile hausten 2012 var den 19.oktober. Denne dagen vart det sett ein russiskmerka gråmåse, årsunge av grønlandsmåse og 2K polarmåsar. Før det small skikkeleg! Nemeleg ein KASPIMÅSE! Dette var M&R sitt tredje funn av arten, og sjølvsagt den tredje for Sandshamna på Sandsøya. Denne gongen var det ein subadult fugl, nærmare bestemt ein 3K. Dermed viste Sandshamna virkeleg sitt potensiale, og hausten var redda!

 Her er eit bilde frå "godagen" den 19.oktober. Med ein noko uvanleg
observasjon av ein havhest innom på hamna.
Havhest adult, Sandshamna/Sandsøya 19.oktober 2012


November
Denne månaden vart det berre satsa på måsar. Det resulterte i Sandsøya og Voksa sin andre dvergmåse. Ein adult fugl vart sett på Sandshamna den 6.november. Etter dette vart hausten sin andre årsunge av polarmåse sett den 15.november. Det også då på Sandshamna. Ellers vart det satsa litt på ring- og fargemerking av måsar. Dette resulterte i 16 ringmerka gråmåsar den 9.november. 

Her er eit bilde av polarmåse på hamna.
Polarmåse 1K F, Sandshamna/Sandsøya 15.november 2012


Desember
Atter ein månad og atter ein månad beståande av måseskåding. Denne månaden var det desverre til tider ganske får måsar. Men som alltid så får ein resultat når ein satsar litt. Resultatet i desember bestod av kvitmåsar. Nærmare bestemt 1 polarmåse og 3 grønlandsmåsar. Alle desse var årsungar. Den siste grønlandsmåsen var faktisk sett i dag, på den siste dagen av året. Ellers så vart min siste avleste måse lest av den 21.desember. Det var ein gråmåse merka i Nidarø i Trondheim. Med denne vart då totalen på avleste ring- og fargemerka måsar totalt i 2012 på 40 fuglar, noko som er meget bra. Her er sjølvsagt ikkje mine eigne merka måsar tatt med i oppsummeringa. Fleire av måsane er merka i England, eit par i Russland og sjølvsagt dei fleste får Norge.

Då avsluttar vi året med eit bilde av ein grønlandsmåse
i den lave desembersola.
Grønlandsmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 14.desember 2012Dermed er det til slutt berre å ønske alle til lykke med det nye året som er like rundt hjørnet. Så får vi håpe at 2013 kan bli minst like begivenheitsrikt... Godt nyttår!

fredag 14. desember 2012

Grønlandsmåsar, Sandshamna 12-14.12.12

Dei siste tre dagane har det blitt brukt ein god del tid på måseskoding på Sandshamna. Det har resultert i blandt anna 2 grønlandsmåsar. I går vart det også gjort eit forsøk på fangst av måsar for ring- og fargemerking, utan at det vart det heilt store. Det resulterte nemleg berre i ein merka gråmåse. Men alt er no betre enn ingenting.

Grønlandsmåsar...
I går (13.desember) vart hausten og vinteren sin andre årsunge av grønlandsmåse sett på hamna. I dag vart det også sett ein grønlandsmåse på hamna. Denne viste seg å vere ein ny fugl, og ikkje den samme som vart sett i går. Dermed har det så langt denne hausten og vinteren vore 4 forskjellige grønlandsmåsar innom på hamna. Fordelt på 3 1K og 1 3K. Noko som må seiast å vere meget bra så tidlig på "sesongen".

Her er nokre bilder av grønlandsmåsane frå dei siste par dagane.

Ind. 1
Grønlandsmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 13.desember 2012


Ind. 2
Grønlandsmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 14.desember 2012
 
Grønlandsmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 14.desember 2012

Ring- og fargemerking
I går vart det som nemt over merka ein gråmåse. Det var ikkje akkurat det resultatet eg hadde håpa på, men kanskje var det like greit... Det blir nemleg svært kaldt å sitte stille å merke slik som veiret er no for tida.

Gråmåsen som vart merka i går var ein 1K-fugl. Mål som eg tok av måsen viste at det var snakk om ein hofugl. Måsen er nesten i full juvenil drakt, det einaste den har mytt er nokre få mantel og skapuler-fjører.

Her er eit par bilder av måsen som blei tatt under merking.
Gråmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 13.desember 2012

Gråmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 13.desember 2012


På bildet under ser du måsen frå i dag. Med påsett metall og fargering. Forhåpentlegvis blir det mange gjensyn med denne måsen framover, både på Sandsøya, men også frå andre stadar i inn- og utland.
Gråmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 14.desember 2012
Her med påsett fargering med kode J4773.

tirsdag 11. desember 2012

Polarmåse, Sandshamna 09.12.12

I føregårs var det veldig mykje måsar å sjå på Sandshamna på Sandsøya. I blandt dei vart hausten og vinterens tredje 1K polarmåse sett. Både i går og i dag har det vore liten eller ingen aktivitet på fiskemottaket på hamna. Dermed har så og seie alle måsane fordufta. Men når aktiviteten tek seg opp igjen utover i veka dukkar nok måsane opp igjen. For utanom måsane så er det desverre ikkje all verden å sjå av fuglar på øyane for tida. Så forhåpentlegvis aukar antallet betydelig innan kort tid. Ellers så vart ein av årsungane av gråmåse som eg ring- og fargemerka på Runde i sommar sett heilt sør i Sogn og Fjordane den samme dagen. Den kan du lese meir om nederst i innlegget...

Her er nokre bilder av den unge polarmåsen. Ut i frå størrelse og grovheit
 i både nebb og hovud må det her være snakk om ein hannfugl.
Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9. desember 2012

Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9. desember 2012

Polarmåse 1K (juvenil/1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 9. desember 2012
 


Gjenfunn av "Runde-måse"
Den samme dagen (9.desember) som eg hadde polarmåsen på Sandsøya vart enda ein av gråmåsane som eg merka i Goksøyra på Runde i sommar sett. Denne gongen var det eit gjenfunn i frå Sogn og Fjordane. Under kan du lese meir om gjenfunnet!
J4737
Gråmåse "J4737" vart merka i Goksøyra på Runde den 16.juli i 2012 som ein reirunge (pullus). Den 9.desember i 2012 vart den gjenfunnen i Brekke i Gulen kommune i Sogn og Fjordane, sør for Sognefjorden. Med denne måsen så har då 4 av dei i alt 18 årsungane av gråmåse som vart merka på Runde i år blitt sett i ettertid. 3 i Hordaland og 1 i Sogn og Fjordane.
Her er eit oversiktskart med ringmerking- og funnstad merka av på kartet.
Avstanden mellom Sandshamna og Brekke i Gulen kommune
er på 154 km.


lørdag 8. desember 2012

Avlesing av ring- og fargemerka måsar

I det siste har det blitt ein del turar i felten. Det har først og fremst blitt satsa ein del på måsar. Desverre så har det fine veiret i kombinasjon med lite aktivitet på fiskemottaket gjort sitt til at antallet med måsar har vore heller labert. Dei siste dagane har antallet heldigvis auka. Satsinga har ikkje gitt resultat i noko alt for sjeldent, men eg har fått lest av eit par gråmåsar. I tillegg til dette så fikk eg  i går melding frå Stavanger museum om ein observasjon på ein av svartbakane som eg merka i sommar. Den var då sett i Danmark i september. Den største rariteten den siste tida var ein årsunge (1K) av sildemåse som var innom på Sandshamna på Sandsøya den 4.desember.

Her er eit par bilder av sildemåsen.
Sildemåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 4.desember 2012


Sildemåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 4.desember 2012Avleste gråmåsar
Eg har som nemt over fått lest av eit par ringmerka gråmåsar. Ein av desse var ein gammal kjenning, medan den andre var ein ny fugl. Under kan du lese meir om desse!90A69108

Gråmåse 7K (7.vinter), Sandshamna/Sandsøya 23.november
og 7.desember 2012
Gråmåsen med metallring nr. 90A69108 vart ringmerka som reirunge (pullus) på Skommarrevet i Gävle i  Midt-Sverige den 15.juni i 2005. Dette er ikkje første gongen den er innom på hamna. Den vart nemleg sett første gong den 22.august i 2012. Etter det dukka den opp igjen den 23.november. Den var også på plass i går, altså den 7.desember.

Her er ein link til det forrige innlegget eg hadde ang. denne måsen.
http://ingarsfuglebilder.blogspot.no/2012/09/fuglenytt-fra-sandsyavoksa-29-310812.htmlFA17166
Gråmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 28.november 2012
Gråmåsen med metallring nr. FA17166 vart ringmerka som reirunge (pullus) ved Grimstadvatnet på Hareid i Møre og Romsdal den 9.juli i 2012. Dette var det første gjenfunnet av denne måsen etter merking. Totalt denne hausten så har eg då med denne hatt 5 gråmåsar frå denne kolonien innom på hamna.

Her er eit oversiktskart der ringmerkings- og funnstaden er avmerka.
Avstanden mellom Grimstadvatnet på Hareid og
Sandshamna er på ca. 30 km.


Gjenfunn av "mine" måsar
Eit par av måsane som eg merka sommaren 2012 har blitt sett henholdvis i Bergen og i Jylland i Danmark. Her er meir om desse.

J4732
Gråmåse 1K. Her er den avbilda på Sandshamna den 19.september.
Gråmåse "J4732" vart ringmerka i kolonien i Goksøya, Runde i Herøy kommune (M&R) den 16.juli i 2012. Den vart sett på Sandshamna den 19.september. Etter det vart den sett i Byparken i Bergen den 11.november, for så å bli sett i Kirkebukten i Laksevåg, Bergen litt lenger sør den 2.desember. Dette er då den tredje gråmåsen som eg merka på Runde i sommar som har dukka opp i Byparken i Bergen.

Her er eit oversiktskart der ringmerkings- og funnstaden er avmerka.
Avstanden mellom Sandshamna og der måsen
vart sett i Laksevåg, Bergen er på 225 km.


3033333
Svartbaken med metallring nr. 3033333 vart ringmerka som reirunge (pullus) på Svinøya i Herøy kommune i Møre og Romsdal den 1.august i 2012. Den var då for liten til å få påsett fargering. Den 20.september vart den gjenfunnen i Hastholm i Jylland på nordvest-kysten av Danmark. Denne var ein av i alt 8 svartbakungar som  vart merka på Svinøya den dagen. Svartbakane var meget seine med hekkinga på lokalteten. Noko som gjorde at fire av ungane var for små til å få påsett fargering.

Her er eit oversiktskart der ringmerkings- og funnstaden er avmerka.
Avstanden mellom Svinøya og Hastholm i Danmark
er på 608 km.

Fargemerka måsar på Sandshamna
Så langt i desember har eg hatt fire av dei gråmåsane som eg merka som reirungar på Sandsøya i 2012 innom på hamna. To av desse hadde ikkje vore sett sidan midten av september for så å dukke opp igjen no ca. to og ein halv månad etter. Ellers så held fortsatt mange av dei gråmåsane som eg ringmerka ved hjelp av måsefelle i slutten av oktober og starten på november til i området. Totalt har eg sett 8 av dei 18 gråmåsane på hamna etter merking.

Her er nokre bilder av fuglane.
Gråmåse 1K (1.vinter), Sandshamna/Sandsøya 7.desember 2012
"J4710" vart merka som ein reirunge på Sandsøya i 2012. Den var
ikkje sett sidan den 21.september før den dukka opp i går. 

Gråmåse 2K (2.vinter), Sandshamna/Sandsøya 7.desember 2012
Denne vart merka den 9.november.


Gråmåse 4K (4.vinter), Sandshamna/Sandsøya 27.november 2012

Gråmåse 4K+ (adult), Sandshamna/Sandsøya 4.desember 2012