onsdag 7. september 2011

Grashoppesongaroversikt for Sandsøya og Voksa i 2011

No har det gått nokre veker sidan den siste grashoppesongaren satt og song, og dermed er det vel på tide med ei lita oppsumering på årets grashoppesongarsesong.


Det var i fjor eg for allvor starta å følge med på grashoppesongarane på øyane. Og i år skulle det gjerast endå betre. Det vart også starta eit fargemerkingsprosjekt! Men kven kunne vel sjå føre seg at det skulle dukke opp so monge grashoppesongarar... For monge skulle dukke opp! Ikkje mindre enn 34 hannfuglar totalt i løpet av våren og sommaren!

Rekordtidlig
Årets første grashoppesongar. Dette bildet var teke den 24.arpil.
Det heile starta formiddagen den 23.april. Då vart nemleg årets første grashoppesongarhann høyrd syngande på Sandsøya. Dette var rekordtidlig... Nesten ei veke tidligare enn det som før var det tidligaste funnet i MR! Og fleire skulle det verte! Før april var ute hadde dukka opp 2 nye hannar. Men fortsatt so venta eg på at den første av dei som vart ringmerka på øyane i 2010 skulle dukke opp.

 Gjenfunn
Denne grashoppesongaren hekka på sørsida av Voksa i 2010. I år var
den på sørsida av Sandsøya.
I 2010 so vart der ringmerka 11 grashoppesongarar. 10 voksne hannar og 1 unge. Dermed var det ekstremt spennande å sjå kor mange som skulle kome attende i år. So dukka den første opp.... Den dukka opp den 3.mai på den eksakt same plassen den vart merka på i august 2010, nemleg på Voksa. Etter dette kom det 3 ind. til attende. 2 av desse kom tilbake til den eksakt same plassen som i fjor, medan ein av dei bytta øy frå Voksa til Sandsøya. Alle dei som kom tilbake var stasjonære og fikk truleg fram ungar.


Ring- og fargemerking
Ein av grashoppesongarhannane som vart merka i Våge på Sandsøya.
Det nye for året var at vi fargemerka songarane. Dette vart starta opp fordi det er enklare, samt mindre forstyrrane for fuglane å lese av ein fagering i felt enn å lese av ein metallring. For det viktigaste er sjølvsat at fuglane har det bra. I fjor vart det berre sett på dei metallring, men for å lese av desse i felt må ein ha veldig monge bilder for å greie å lese av alle tala på ringen. Og dermed blir songarane unødig forstyrra. Etter å ha jobba systematisk heile våren og sommaren so fikk 24 av grashoppesongarhannane påsett fargering. Ein av dei som kom tilbake med metallring på i fjor lukkast det desverre ikkje å få påsett fargering. Men den har då ring likevel. Det vil seie at 25 av dei 34 songarane på Sandsøya og Voksa i år no har ringar. Dermed skal det bli spennande å sjå kor monge som kjem attende neste år.....


Ungeproduksjon
Ein av ungane som vart sett på Voksa i år.
I år vart det sett 11-13 ungar rundt omkring i dei monge grashoppesongarterritoriuma. Men alt tyda på at dette talet må gongast med monge, monge gongar. So viste det seg truleg at også monge av grashoppesongarpara fikk fram ei ungekull nr.2 i slutten av juli og starten på august. Dette fikk eg først bevist i slutten av juli, då eit av para tydlig mata små ungar medan det hoppa store og sjølvstendige ungar rundt i same området.


Oversiktskart
Her nokre oversiktskart som viser alle songarane på øyane i 2011.
Våge på Sandsøya
Støyle, Voren og Sandshamn på Sandsøya
Den nordlige delen av Voksa
Den sørlige delen av Voksa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar